ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

voluptuous

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voluptuous-, *voluptuous*, voluptuou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
voluptuous(adj) ที่มีกิเลสมาก, See also: ที่มีความต้องการมาก, Syn. sensuous, epicurean, Ant. puritanical
voluptuously(adv) อย่างมีกิเลสมาก, Syn. lewdly
voluptuousness(n) การมีกิเลสมาก, Syn. enjoyment, feeling, sensuality, lewdness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
voluptuous(วะลัพ'ชุเอิส) adj. มัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรา, มั่วโลกีย์, ยั่วยวนกามกิเลส., See also: voluptuousness n. voluptuosity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
voluptuous(adj) ชอบฟุ้งเฟ้อ, ยั่วยวน, ใฝ่ในทางกาม
voluptuousness(n) ความฟุ้งเฟ้อ, ความมัวเมาในกาม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In all the world no voluptuousness flatters the senses more than social privilegeในโลกทั้งหมด... ...ไม่ใช่ความมัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรายกยอมากกว่า the senses สิทธิพิเศษเกี่ยวกับสังคม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
As voluptuous as HAN chae-young and as firm as LEE Hyo-li.ยั่วยวนเหมือน ฮาน แช-ยัง กระชับเหมือน ลี ฮโย-รี Unstoppable Marriage (2007)
- You're lucky. You're so voluptuous.- โชคดีเนอะ เธออวบอั๋นดีจัง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
You looked voluptuous...ท่านดูยั่วยวน... Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
I mean like hot, sexy, voluptuous girls.ฉันหมายถึง สวย เซ็กซี่ ยั่วสวาท Red Dawn (2012)
who's got big voluptuous tits.ที่มีหัวนมขนาดใหญ่ยั่วยวน The Wolf of Wall Street (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำหนัด[kamnat] (n) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion  FR: désir sexuel [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
voluptuous

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
voluptuous
voluptuously
voluptuousness

WordNet (3.0)
voluptuously(adv) in a shapely and voluptuous manner
voluptuously(adv) in an indulgently voluptuous manner
bosomy(adj) (of a woman's body) having a large bosom and pleasing curves, Syn. busty, buxom, curvaceous, sonsy, voluptuous, stacked, well-endowed, full-bosomed, sonsie, curvy
epicurean(adj) displaying luxury and furnishing gratification to the senses, Syn. sybaritic, voluptuary, voluptuous, luxuriant, luxurious
juicy(adj) having strong sexual appeal, Syn. toothsome, voluptuous, red-hot, luscious

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Voluptuous

a. [ F. voluptueux, L. voluptuosus, fr. voluptas pleasure, volup agreeably, delightfully; probably akin to Gr. &unr_; to hope, &unr_; hope, and to L. velle to wish. See Voluntary. ] 1. Full of delight or pleasure, especially that of the senses; ministering to sensuous or sensual gratification; exciting sensual desires; luxurious; sensual. [ 1913 Webster ]

Music arose with its voluptuous swell. Byron. [ 1913 Webster ]

Sink back into your voluptuous repose. De Quincey. [ 1913 Webster ]

2. Given to the enjoyments of luxury and pleasure; indulging to excess in sensual gratifications. “The jolly and voluptuous livers.” Atterbury. [ 1913 Webster ]

Softened with pleasure and voluptuous life. Milton. [ 1913 Webster ]

-- Vo*lup"tu*ous*ly, adv. -- Vo*lup"tu*ous*ness, n. [ 1913 Webster ]

[ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angenehm zu berührenvoluptuous to touch [Add to Longdo]
wollüstig; lüstern { adj } | wollüstiger | am wollüstigstenvoluptuous | more voluptuous | most voluptuous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つや, tsuya] (adj-na, n) charming; fascinating; voluptuous #12,945 [Add to Longdo]
むっちり;むちむち;ムチムチ[mucchiri ; muchimuchi ; muchimuchi] (adv-to, adv, vs) (on-mim) plump; chubby; voluptuous [Add to Longdo]
官能的[かんのうてき, kannouteki] (adj-na) sensual; voluptuous; sexy [Add to Longdo]
色っぽい[いろっぽい, iroppoi] (adj-i) amorous; sexy; voluptuous; erotic [Add to Longdo]
豊艶[ほうえん, houen] (adj-na, n) voluptuous; fascinating; beautiful [Add to Longdo]
豊満[ほうまん, houman] (adj-na, n) stout; corpulent; plump; voluptuous; (P) [Add to Longdo]
妖艶[ようえん, youen] (adj-na, n) fascinating; voluptuous; bewitching [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top