ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

callous

K AE1 L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -callous-, *callous*, callou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
callous(adj) ใจดำ, Syn. hardhearted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
callous(แคล'ลัส) adj. แข็ง, ด้าน, ไม่รู้สึก, ไม่สนใจ, เมินเฉย, ตายด้าน, ไม่เห็นอกเห็นใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
callous(adj) แข็ง, ด้าน, กระด้าง, ใจแข็ง, ใจดำ, ไม่เห็นใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
callous-หนังหนาด้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
callousมีแผลเป็น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have seen some of those who survived... their callous disregard for human life.คุณได้เห็นบาง ofthose ผู้รอด ... ใจแข็งไม่สนใจของพวกเขา สำหรับชีวิตมนุษย์ In the Name of the Father (1993)
Take some time off and let those blisters callous over.พักเสียหน่อยให้แผลแห้งดีก่อน Frailty (2001)
Because these rich bastards have to... be callous and inconsiderate in the first place... to make all that money, so when they get on the road... they can't help themselves.เพราะแม่งรวยคิดแต่เรื่องประโยชน์ตัวเอง เวลาขับรถมันเลยไม่คิดว่าคนอื่นเค้าจะเดือดร้อนแค่ไหน Shoot 'Em Up (2007)
They've gotta be... callous and inconsiderate drivers too. It's in their nature.มันเป็นสันดานที่มองไม่เห็นหัวคนอื่น Shoot 'Em Up (2007)
A real leader, a good commander, is not so callous that he stops caring, just enough so he can keep on going.ผู้นำที่แท้จริง ผู้บัญชาการที่ดี มันจะไม่ใจดำไป หากเขาหยุดที่จะใส่ใจ Trial and Error (2010)
Not a callous on that hand, is there?ทำไมมือคุณไม่ค่อยด้านเลย? Nebraska (2011)
Then New Yorkers can go back to being their usual cold, callous selves.แล้วชาวนิวยอร์คทั้งหลายก็กลับ ไปเป็นเคร่งขรึม ใจดำแบบเดิมที่เป็นๆอยู่ Crazy, Cupid, Love (2012)
- How callous can you be?- คุณจะใจร้ายได้แค่ไหนกัน Doubt (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรากตรำ(adv) hard, See also: callously, Syn. ทนทุกข์, หนัก, บากบั่น, Example: เขาทนทำงานอย่างตรากตรำเพื่อต้องการเก็บเงินไว้มากๆ, Thai Definition: อย่างสมบุกสมบัน, อย่างไม่ปรานีปราศรัย
ใจจืด(adj) indifferent, See also: callous, unfeeling, unsympathetic, heartless, unkind, harsh, inconsiderate, insensate, Syn. ใจดำ, ใจแคบ, Ant. ใจดี, Example: เขาช่างเป็นคนใจจืดกับคนยากไร้เหลือเกิน
ใจจืดใจดำ(adj) unsympathetic, See also: callous, unfeeling, heartless, unkind, harsh, inconsiderate, insensate, Syn. ใจดำ, ใจร้าย, Example: ข่าวว่าผู้สมัครคนนี้เป็นคนใจจืดใจดำพึ่งไม่ได้ จึงทำให้ประชาชนเสื่อมความนิยม, Thai Definition: ไร้น้ำใจ, ไม่มีแก่ใจ, ไม่เอื้อเฟื้อใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าน[dān] (v) EN: be hardened ; be callous ; be inured
ด้าน[dān] (adj) EN: rough ; hardened ; hard ; calloused
หิน[hin] (adj) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless  FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
ใจจืด[jaijeūt] (adj) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved  FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ใจแข็ง[jaikhaeng] (adj) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CALLOUS K AE1 L AH0 S
CALLOUSED K AE1 L AH0 S T
CALLOUSLY K AE1 L AH0 S L IY0
CALLOUSNESS K AE1 L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
callous (j) kˈæləs (k a1 l @ s)
callousness (n) kˈæləsnəs (k a1 l @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狠心[hěn xīn, ㄏㄣˇ ㄒㄧㄣ,  ] callous; heartless #16,735 [Add to Longdo]
[zhī, ㄓ, ] callous #44,041 [Add to Longdo]
[pián, ㄆㄧㄢˊ, ] callous on hand or foot #180,625 [Add to Longdo]
[jiǎng, ㄐㄧㄤˇ, ] callous #857,290 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
非情[ひじょう, hijou] (adj-na, n) inanimate nature; callous; heartless #18,564 [Add to Longdo]
殺生;せっ生[せっしょう, sesshou] (n, vs) (1) killing; destruction of life; (adj-na) (2) barbarous; callous; brutal; cruel [Add to Longdo]
残忍非情[ざんにんひじょう, zanninhijou] (n, adj-na) utterly callous; atrociously brutal; cruel and inhuman [Add to Longdo]
木石漢[ぼくせきかん, bokusekikan] (n) unfeeling or callous person [Add to Longdo]
冷淡無情[れいたんむじょう, reitanmujou] (n, adj-na) cold-hearted; callous; pitiless; unsympathetic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Callous \Cal"lous\, a. [L. callosus callous hard, fr. callum,
   callus, callous skin: cf. F. calleux.]
   1. Hardened; indurated. "A callous hand." --Goldsmith. "A
    callous ulcer." --Dunglison.
    [1913 Webster]
 
   2. Hardened in mind; insensible; unfeeling; unsusceptible.
    "The callous diplomatist." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       It is an immense blessing to be perfectly callous to
       ridicule.               --T. Arnold.
 
   Syn: Obdurate; hard; hardened; indurated; insensible;
     unfeeling; unsusceptible. See {Obdurate}. --
     {Cal"lous*ly}, adv.
     [1913 Webster]
 
        A callousness and numbness of soul. --Bentley.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 callous
   adj 1: emotionally hardened; "a callous indifference to
       suffering"; "cold-blooded and indurate to public opinion"
       [syn: {callous}, {indurate}, {pachydermatous}]
   2: having calluses; having skin made tough and thick through
     wear; "calloused skin"; "with a workman's callous hands"
     [syn: {calloused}, {callous}, {thickened}]
   v 1: make insensitive or callous; deaden feelings or morals
      [syn: {callous}, {cauterize}, {cauterise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top