ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brutally

B R UW1 T AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brutally-, *brutally*, brutal
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We locked her in the asylum, but it evoked the Count's rage... and 30 villagers were brutally murdered.เราขังเธอในสถานคุมขัง ทำให้เคานท์โกรธมาก เขาบุกอาละวาด และฆ่าคน ไปกว่าสามสิบคน Vampire Hunter D (1985)
A major drug dealer, under your care, brutally murders his girlfriend.ผู้ค้ายารายใหญ่ ภายใต้การดูแลของคุณ ฆาตกรรมแฟนของเขาอย่างทารุณ Basic Instinct (1992)
My father and family were dishonored and brutally killed by the royal family of Balhae.พ่อและครอบครัวข้า ถูกดูหมิ่น และถูกฆ่าอย่างโหดร้าย โดยพวกราชวงศ์ บัลเฮ Shadowless Sword (2005)
Carrying the new paddle, he ran home to show his father, only to witness his family brutally murdered by Man and Chow.ถือไม้ปิงปองอันใหม่ เขาวิ่งกลับบ้านเพื่อเอาไปอวดพ่อของเขา เพียงเพื่อไปเป็นพยานว่า Confession of Pain (2006)
I killed a lot of people... brutally ripped them in half.ฉันฆ่าคนไปตั้งมากมาย... ฉีกพวกเขาครึ่งท่อน อย่างโหดเหี้ยม Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
But for now, three people brutally murdered, and a 10-year-old boy, Michael Myers, being held in custody.แต่สำหรับครั้งนี้ คน 3 คนถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยม และเด็กชายอายุ 10 ขวบ ไมเคิล ไมเออร์ก็ได้ถูกควบคุมตัวไว้ Halloween (2007)
Upon discovering she was about to sell up to the developers, you brutally murdered her with her own shears.เรื่องการค้นพบและการขายแก่นักพัฒนา คุณเลยฆ่าเธอด้วยมีดตัดของเธอเอง Hot Fuzz (2007)
Be... straight with me, brutally honest.บอก... ฉันตามความจริงเลย อย่างตรงไปตรงมา The Pull (2008)
WaIter collins was brutally murdered, along with as many as 19 other boysวอลเตอร์ คอลลินส์ อาจจะตายอย่างน่าเวทนา พร้อมกับเด็กผู้ชายอีก 19 คน Changeling (2008)
The one that was brutally taken away...คนที่ถูกลักพาตัวไป... Legion (2009)
Came home and I found my landlord brutally murdered, and then I find out that I can't afford medical school.ชั้นกลับบ้านมาเจอเจ้าของบ้านถูกฆาตกรรม แล้วชั้นยังมารู้ว่าชั้นไม่มีปัญญาจ่ายค่าเทอม Pilot (2009)
Bosola brutally slays the Duchess.บาโซล่าเป็นคนโหดร้าย ที่เข่นฆ่าดัสเชส Reckoner (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหดร้าย(adv) brutally, See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously, Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต, Example: รัฐมนตรีอินเดียก็ถูกระเบิดสังหารอย่างโหดร้าย
โหดเหี้ยม(adv) ruthlessly, See also: brutally, pitilessly, heartlessly, cruelly, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, Example: ท่านถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม, Thai Definition: อย่างปราศจากความเมตตากรุณา
เหี้ยมเกรียม(adv) brutally, See also: cruelly, heartlessly, mercilessly, without pity, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, โหด, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: คนร้ายจ่อยิงเหยื่ออย่างเหี้ยมเกรียมไร้ความปรานี, Thai Definition: อย่างแข็งกระด้างปราศจากความเมตตากรุณา
เหี้ยมโหด(adv) brutally, See also: savagely, atrociously, ruthlessly, cruelly, Syn. โหดร้าย, โหดเหี้ยม, อำมหิต, โหด, เหี้ยมเกรียม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: เขาปฏิบัติกับเธออย่างเหี้ยมโหดผิดมนุษย์, Thai Definition: อย่างแข็งกระด้างปราศจากความเมตตากรุณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาน[ān] (adv) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue  FR: violemment ; brutalement
เหี้ยมโหด[hīemhōt] (adv) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly  FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
เหี้ยมเกรียม[hīemkrīem] (adv) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity  FR: brutalement ; cruellement
เลือดเย็น[leūat yen] (adv) EN: heartlessly ; unfeelingly ; brutally ; cruelly ; mercilessly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BRUTALLY B R UW1 T AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brutally (a) brˈuːtəliː (b r uu1 t @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brutally \Bru"tal*ly\, adv.
   In a brutal manner; cruelly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brutally
   adv 1: in a vicious manner; "he was viciously attacked" [syn:
       {viciously}, {brutally}, {savagely}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top