ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assistant

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assistant-, *assistant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assistant(adj) ซึ่งช่วยเหลือ, See also: ซึ่งคอยสนับสนุน, Syn. assisting, helping
assistant(n) ผู้ช่วย, See also: ผู้ช่วยเหลือ, Syn. helper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assistant(อะซิส'เทินทฺ) n. ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ป่วย.
assistant professorผู้ช่วยศาสตราจารย์
assistantship(อะซิส'เทินทฺชิพ) n. ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อช่วยศาสตราจารย์ ทำงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
assistant(n) ผู้ช่วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assistant district officerปลัดอำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assistant Modeกระตุ้นเครื่องให้ทำงาน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Assistant Sub-district Headmanกำนัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's a 15th assistant or something. What does he know?เขาเป็นผู้ช่วยที่ 15 หรือสิ่งที่ สิ่งที่เขารู้ 12 Angry Men (1957)
I forgot to tell you. I'm the assistant head coach at Andrew J McCorkle High School.ฉันลืมที่จะบอกคุณ ฉันผู้ช่วยหัวหน้าโค้ชที่แอนดรูเจ McCorkle โรงเรียนมัธยม 12 Angry Men (1957)
How did you get to be an assistant manager?คุณเป็นผู้ช่วยผู้จัดการได้ยังไง Oh, God! (1977)
I'm the assistant manager of Food World in Burbank.ผมเป็นผู้ช่วยผจก.ร้านฟู้ดเวิลด์ Oh, God! (1977)
God may have been interested in you as an assistant manager we'll just see how he feels about you as a bag stuffer.พระเจ้าอาจคุยกับคุณในฐานะที่ คุณเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ แล้วเราจะรู้ว่าท่านรู้สึกยังไง ถ้าคุณเป็นเด็กหยิบของใส่ถุง Oh, God! (1977)
The assistant warden wants this one out of the block early.ผู้ช่วยพัศดีต้องการคนนี้ออกแต่เช้า The Blues Brothers (1980)
The little Mary has an assistant now?โอ้ว! เจ้าตุ๊ดหมีควายมีผู้ช่วยแล้วรึเนี่ย? Mannequin (1987)
Now buttle off and tell Baron Brunwald that Lord Clarence MacDonald and his lovely assistant are here to view the tapestries.ตอนนี้ รีบไปและบอก บารอนบลูนวาลดส์ ว่า.. ลอร์ดเคียร์แเรนซ์ แม็คโดนัล และ ผู้ช่วยที่น่ารักของเขา... Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
There's the Assistant State's Attorney.นั่นคือ อัยการรัฐ. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Look, I spoke to T owers' assistant at Urbane magazine.ฟังนะ ผมคุยกับผู้ช่วยของทาวเวอร์ จากนิตยสารเออเบน Basic Instinct (1992)
Then he went on to Berkeley. He was assistant professor.เขาไปมหา'ลัยเบิร์กเลย์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ Good Will Hunting (1997)
Do we get to have an assistant around here?ครูที่นี่มีผู้ช่วยได้ด้วยเหรอ Rushmore (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assistantAfter the assistant returned $1 to each one, each man had actually paid only $9.
assistantFor the time being, my sister is an assistant in a supermarket.
assistantHe delegated his authority to his competent assistant.
assistantHe had two or three rather competent assistants.
assistantHe is an archeologist's assistant.
assistantHe is in want of good assistants.
assistantHe made me his assistant.
assistantHe placed great belief in his assistant.
assistantHis assistant examined the pile of papers over and over again.
assistantHis assistant polished his shoes.
assistantHis official title at the company is assistant to the president.
assistantHis present assistant is Miss Nokami.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผช.(n) assistant, Syn. ผู้ช่วย
ลูกมือ(n) assistant, See also: accomplice, helper, helping hand, aide, right-hand man, Syn. ผู้ช่วย, คนช่วย, Example: ทุกวันพ่อเข้าครัวทำกับข้าวมีแม่เป็นลูกมืออยู่ข้างๆ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย
รอง(n) deputy, See also: assistant, Example: พ.ต.ท.ระดับรองผกก.นายหนึ่งของกองปราบปราม ถูกเชิญตัวไปให้ปากคำ, Thai Definition: เป็นที่ 2 โดยตำแหน่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนช่วย[khonchūay] (n) EN: assistant  FR: assistant [ m ] ; assistante [ f ] ; adjoint [ m ] ; adjointe [ f ] ; aidant [ m ] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
assistant
assistants

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assistant
assistants

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
助理[zhù lǐ, ㄓㄨˋ ㄌㄧˇ,  ] assistant #5,027 [Add to Longdo]
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, ] assistant; furniture; partner #5,665 [Add to Longdo]
副部长[fù bù zhǎng, ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ,    /   ] assistant (government) minister #6,168 [Add to Longdo]
助手[zhù shǒu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ,  ] assistant; helper #8,603 [Add to Longdo]
专员[zhuān yuán, ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ,   /  ] assistant director; commissioner #17,270 [Add to Longdo]
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, ] assistant; partner; many; great; numerous #26,217 [Add to Longdo]
协管员[xié guǎn yuán, ㄒㄧㄝˊ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄢˊ,    /   ] assistant manager; steward #26,299 [Add to Longdo]
副手[fù shǒu, ㄈㄨˋ ㄕㄡˇ,  ] assistant #29,708 [Add to Longdo]
协理[xié lǐ, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄧˇ,   /  ] assistant manager; to cooperate in managing #75,437 [Add to Longdo]
[èr, ㄦˋ, ] assistant #139,751 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assistent { m }; Assistentin { f }; Mitarbeiter { m } | Assistenten { pl }; Mitarbeiter { pl }assistant | assistants [Add to Longdo]
Assistentsarzt { m }; Assistenzarzt { m } | Assistentsärzte { pl }assistant doctor | assistant doctors [Add to Longdo]
Assistenz-Professor { m }; Assistenz-Professorin { f }assistant professor [ Am. ] [Add to Longdo]
Betriebsassistent { m }assistant to works manager [Add to Longdo]
Direktionsassistent { m }assistant to top management [Add to Longdo]
Einkaufsassistent { m }assistant merchandiser [Add to Longdo]
Gehilfe { m } | Gehilfen { pl }assistant | assistants [Add to Longdo]
Hilfspriester { m }assistant priest [Add to Longdo]
Hilfsprüfer { m }assistant examiner [Add to Longdo]
Mitarbeitersuffix { m }assistant suffix [Add to Longdo]
Oberarzt { m } | Oberärzte { pl }assistant medical director | assistant medical directors [Add to Longdo]
Prüfassistent { m }assistant auditor [Add to Longdo]
Vorarbeiter { m }assistant foreman [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふく, fuku] (n, pref) (1) assistant; associate; vice-; sub-; deputy; substitute; auxiliary; supplementary; additional; collateral; (n) (2) duplicate; copy; (P) #848 [Add to Longdo]
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n, n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n, n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P) #1,634 [Add to Longdo]
[すけ, suke] (pref) help; rescue; assistant #1,988 [Add to Longdo]
アシスタント(P);アスィスタント[ashisutanto (P); asuisutanto] (n) assistant; (P) #4,325 [Add to Longdo]
助手[じょしゅ(P);すけて, joshu (P); sukete] (n) helper; helpmeet; assistant; tutor; (P) #4,533 [Add to Longdo]
補佐(P);輔佐[ほさ, hosa] (n, vs, adj-no) aid; help; assistance; assistant; counselor; counsellor; adviser; advisor; (P) #5,451 [Add to Longdo]
助教授[じょきょうじゅ, jokyouju] (n) assistant professor; associate professor; (P) #5,957 [Add to Longdo]
店員[てんいん, ten'in] (n, adj-no) shop assistant; employee; clerk; salesperson; (P) #8,859 [Add to Longdo]
次長[じちょう, jichou] (n) vice-; assistant director; vice-director; (P) #8,938 [Add to Longdo]
助監督[じょかんとく, jokantoku] (n) assistant director (in taking professional movies) #9,956 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パーソナルデジタルアシスタント[ぱーそなるでじたるあしすたんと, pa-sonarudejitaruashisutanto] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
携帯情報端末[けいたいじょうほうたんまつ, keitaijouhoutanmatsu] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assistant \As*sist"ant\, a. [Cf. F. assistant, p. pr. of
   assister.]
   1. Helping; lending aid or support; auxiliary.
    [1913 Webster]
 
       Genius and learning . . . are mutually and greatly
       assistant to each other.       --Beattie.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) Of the second grade in the staff of the army; as,
    an assistant surgeon. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   Note: In the English army it designates the third grade in
      any particular branch of the staff. --Farrow.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assistant \As*sist"ant\, n.
   1. One who, or that which, assists; a helper; an auxiliary; a
    means of help.
    [1913 Webster]
 
       Four assistants who his labor share. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Rhymes merely as assistants to memory. --Mrs.
                          Chapone.
    [1913 Webster]
 
   2. An attendant; one who is present. --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assistant
   adj 1: of or relating to a person who is subordinate to another
       [syn: {adjunct}, {assistant}]
   n 1: a person who contributes to the fulfillment of a need or
      furtherance of an effort or purpose; "my invaluable
      assistant"; "they hired additional help to finish the work"
      [syn: {assistant}, {helper}, {help}, {supporter}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top