Search result for

assistant

(92 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assistant-, *assistant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assistant[ADJ] ซึ่งช่วยเหลือ, See also: ซึ่งคอยสนับสนุน, Syn. assisting, helping
assistant[N] ผู้ช่วย, See also: ผู้ช่วยเหลือ, Syn. helper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assistant(อะซิส'เทินทฺ) n. ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ป่วย.
assistant professorผู้ช่วยศาสตราจารย์
assistantship(อะซิส'เทินทฺชิพ) n. ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อช่วยศาสตราจารย์ ทำงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
assistant(n) ผู้ช่วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assistant district officerปลัดอำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assistant Modeกระตุ้นเครื่องให้ทำงาน [การแพทย์]
Assistants, Chairsideผู้ช่วยข้างเก้าอี้ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Assistant Sub-district Headmanกำนัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
{\pos(194,215)}Her assistant flipped out.ผู้ช่วยของเธอป่วย Dying Changes Everything (2008)
Assistant class monitor?ผู้ช่วยหล่ะ? Beethoven Virus (2008)
And this is our personal assistant, Billy who is supposed to wait up on the wire.และนี่ก็คือ ผู้จัดการส่วนตัวของฉัน บิลลี่ ทั้งที่เขาควรจะรอฉันอยู่บนสายไฟนั่น... Bolt (2008)
Pleasure to meet you. Yes, this is your assistant.ๆ นี่ผู้ช่วยแกไง Shutter (2008)
I had to cut my assistant's hair 20 times just to look busy.ฉันต้องผัดผมผู้ช่วยของฉันแทน 20ครั้งเพื่อให้ดูว่ามีงานเยอะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I am assistant cultural attachคุณเข้าใจผิดแล้ว Burn After Reading (2008)
- Jean Claude, it's your assistant.- ฌอน คลอด ผู้ช่วยคุณค่ะ Taken (2008)
I transferred to East High from London and I noticed on the board you're in need of a personal assistant.ฉันย้ายมาจากลอนดอน พอดีเห็นประกาศว่าคุณต้องการผู้จัดการส่วนตัว High School Musical 3: Senior Year (2008)
[ Girl ] Timekeeper's Assistant.ผู้ช่วยคนจดเวลา City of Ember (2008)
- Building Repair Assistant.- ผู้ช่วยซ่อมแซมอาคาร City of Ember (2008)
Oh. Thank you. Uh' everyone, this is Summer, my new assistant.อ้อ ขอบคุณ เอ้อ ทุกคน นี่คือ ซัมเมอร์ ผู้ช่วยคนใหม่ของผม 500 Days of Summer (2009)
My assistant.- ผู้ช่วยของผมน่ะ 500 Days of Summer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assistantAfter the assistant returned $1 to each one, each man had actually paid only $9.
assistantFor the time being, my sister is an assistant in a supermarket.
assistantHe delegated his authority to his competent assistant.
assistantHe had two or three rather competent assistants.
assistantHe is an archeologist's assistant.
assistantHe is in want of good assistants.
assistantHe made me his assistant.
assistantHe placed great belief in his assistant.
assistantHis assistant examined the pile of papers over and over again.
assistantHis assistant polished his shoes.
assistantHis official title at the company is assistant to the president.
assistantHis present assistant is Miss Nokami.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป.[N] assistant district office, Syn. ปลัดอำเภอ
ผช.[N] assistant, Syn. ผู้ช่วย
ลูกมือ[N] assistant, See also: accomplice, helper, helping hand, aide, right-hand man, Syn. ผู้ช่วย, คนช่วย, Example: ทุกวันพ่อเข้าครัวทำกับข้าวมีแม่เป็นลูกมืออยู่ข้างๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย
ปลัดอำเภอ[N] assistant district officer, Example: ปลัดอำเภอที่ดีควรจะทำตัวเข้ากับชาวบ้านได้ง่าย และมีความยุติธรรม ซื่อตรง, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งทางราชการฝ่ายปกครอง สนับสนุนการทำงานของนายอำเภอ
ผู้ยุยง[N] abettor, See also: assistant, helper, supporter, Example: เขาเป็นผู้ยุยงให้เพื่อนทั้ง 2 ฝ่ายแตกความสามัคคีกัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้กระตุ้นให้เกิดความกระด้างกระเดื่อง
รอง[N] deputy, See also: assistant, Example: พ.ต.ท.ระดับรองผกก.นายหนึ่งของกองปราบปราม ถูกเชิญตัวไปให้ปากคำ, Thai definition: เป็นที่ 2 โดยตำแหน่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนช่วย[n.] (khonchūay) EN: assistant   FR: assistant [m] ; assistante [f] ; adjoint [m] ; adjointe [f] ; aidant [m] (vx)
ลูกมือ[n.] (lūk meū) EN: assistant ; helper   FR: assistant [m] ; aide [m] ; adjoint [m] ; auxiliaire [m]
มือขวา[n.] (meūkhwā) EN: right-hand man ; valuable assistant   FR: bras droit [m] ; principal assistant [m]
ปลัด[X] (palat) EN: deputy ; administrative assistant ; deputy chief   FR: adjoint [m] ; assistant [m]
ปลัดอำเภอ[n. exp.] (palat amphoē) EN: assistant district officer   
พนักงานร้านค้า[n. exp.] (phanakngān rānkhā) EN: shop assistant   
ผู้ช่วย[n.] (phūchūay) EN: assistant ; helper   FR: assistant [m] ; assistante [f] ; adjoint [m] ; adjointe [f] ; aide [m] ; adjuteur [m] (vx)
ผู้ช่วยเหลือ[n.] (phūchūayleūa) EN: assistant ; supporter   FR: assistant [m] ; assistante [f] ; aideur [m] (vx - r.)
ผู้ช่วยหมอฟัน[n. exp.] (phūchūay møfan) EN: dental assistant   FR: assistant-dentiste [m]
ผู้ช่วยแพทย์[n. exp.] (phūchūay phaēt) EN: medical attendant   FR: assistant médical [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSISTANT    AH0 S IH1 S T AH0 N T
ASSISTANTS    AH0 S IH1 S T AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assistant    (n) (@1 s i1 s t @ n t)
assistants    (n) (@1 s i1 s t @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assistent {m}; Assistentin {f}; Mitarbeiter {m} | Assistenten {pl}; Mitarbeiter {pl}assistant | assistants [Add to Longdo]
Assistentsarzt {m}; Assistenzarzt {m} | Assistentsärzte {pl}assistant doctor | assistant doctors [Add to Longdo]
Assistenz-Professor {m}; Assistenz-Professorin {f}assistant professor [Am.] [Add to Longdo]
Betriebsassistent {m}assistant to works manager [Add to Longdo]
Direktionsassistent {m}assistant to top management [Add to Longdo]
Einkaufsassistent {m}assistant merchandiser [Add to Longdo]
Gehilfe {m} | Gehilfen {pl}assistant | assistants [Add to Longdo]
Hilfspriester {m}assistant priest [Add to Longdo]
Hilfsprüfer {m}assistant examiner [Add to Longdo]
Mitarbeitersuffix {m}assistant suffix [Add to Longdo]
Oberarzt {m} | Oberärzte {pl}assistant medical director | assistant medical directors [Add to Longdo]
Prüfassistent {m}assistant auditor [Add to Longdo]
Vorarbeiter {m}assistant foreman [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n,vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper [Add to Longdo]
アシ[, ashi] (n,vs) (abbr) (See アシスタント) assistant [Add to Longdo]
アシスタント(P);アスィスタント[, ashisutanto (P); asuisutanto] (n) assistant; (P) [Add to Longdo]
アシスタントオブジェクト[, ashisutantoobujiekuto] (n) {comp} assistant object [Add to Longdo]
アシスタントディレクター[, ashisutantodeirekuta-] (n) assistant director [Add to Longdo]
アシスタントパーサー[, ashisutantopa-sa-] (n) assistant purser [Add to Longdo]
アシマネ[, ashimane] (n) (abbr) assistant manager [Add to Longdo]
パーソナルデジタルアシスタント[, pa-sonarudejitaruashisutanto] (n) {comp} personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, ] assistant; furniture; partner [Add to Longdo]
[èr, ㄦˋ, ] assistant [Add to Longdo]
副手[fù shǒu, ㄈㄨˋ ㄕㄡˇ, ] assistant [Add to Longdo]
副部长[fù bù zhǎng, ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] assistant (government) minister [Add to Longdo]
助手[zhù shǒu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ, ] assistant; helper [Add to Longdo]
助理[zhù lǐ, ㄓㄨˋ ㄌㄧˇ, ] assistant [Add to Longdo]
协理[xié lǐ, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄧˇ, / ] assistant manager; to cooperate in managing [Add to Longdo]
协管员[xié guǎn yuán, ㄒㄧㄝˊ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] assistant manager; steward [Add to Longdo]
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, ] assistant; partner; many; great; numerous [Add to Longdo]
专员[zhuān yuán, ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] assistant director; commissioner [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パーソナルデジタルアシスタント[ぱーそなるでじたるあしすたんと, pa-sonarudejitaruashisutanto] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
携帯情報端末[けいたいじょうほうたんまつ, keitaijouhoutanmatsu] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assistant \As*sist"ant\, a. [Cf. F. assistant, p. pr. of
   assister.]
   1. Helping; lending aid or support; auxiliary.
    [1913 Webster]
 
       Genius and learning . . . are mutually and greatly
       assistant to each other.       --Beattie.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) Of the second grade in the staff of the army; as,
    an assistant surgeon. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   Note: In the English army it designates the third grade in
      any particular branch of the staff. --Farrow.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assistant \As*sist"ant\, n.
   1. One who, or that which, assists; a helper; an auxiliary; a
    means of help.
    [1913 Webster]
 
       Four assistants who his labor share. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Rhymes merely as assistants to memory. --Mrs.
                          Chapone.
    [1913 Webster]
 
   2. An attendant; one who is present. --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assistant
   adj 1: of or relating to a person who is subordinate to another
       [syn: {adjunct}, {assistant}]
   n 1: a person who contributes to the fulfillment of a need or
      furtherance of an effort or purpose; "my invaluable
      assistant"; "they hired additional help to finish the work"
      [syn: {assistant}, {helper}, {help}, {supporter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top