ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

helper

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -helper-, *helper*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
helper(n) ผู้ที่ช่วยเหลือ, See also: คนที่ช่วยเหลือ, Syn. assistant, assister

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
helper(เฮล'เพอะ) n. ผู้ช่วยเหลือ, สิ่งช่วยเหลือ, Syn. aide

English-Thai: Nontri Dictionary
helper(n) ผู้ช่วยเหลือ, ผู้สงเคราะห์, เครื่องช่วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
helperผู้ช่วยเหลือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

WordNet (3.0)
assistant(n) a person who contributes to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose, Syn. helper, supporter, help
benefactor(n) a person who helps people or institutions (especially with financial help), Syn. helper

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Helper

n. One who, or that which, helps, aids, assists, or relieves; as, a lay helper in a parish. [ 1913 Webster ]

Thou art the helper of the fatherless. Ps. x. 14. [ 1913 Webster ]

Compassion . . . oftentimes a helper of evils. Dr. H. More. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You, stick around and be my helperเจ้าอยู่นี่นะ เป็นผู้ช่วยข้า Spirited Away (2001)
Santa's Helpers doing "Jingle Bell Rock".ผู้ช่วยสาวๆของซานต้าใน "จิงเกิ้ลเบล ร็อค" Mean Girls (2004)
I'm a detective, and you are my helper.ผมเป็นนักสืบ และคุณเป็นผู้ช่วยของผม Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Really, we know you've had a little helper.จริง ๆ แล้ว เรารู้ว่าคุณมีคนช่วยอยู่ The Deaths of Ian Stone (2007)
Oh, but that's why they call it hamburger helper.ไอนี้มันถึงเรียกว่า แฮมเบอเกอร์ เฮลเปอร์ ไง Chuck Versus the First Date (2008)
You know, a little manburger helper may have crossed your mind already.นายอาจนึกอยากกินเบอร์เกอร์มนุษย์ ขึ้นมาบ้างแล้วก็ได้ Metamorphosis (2008)
I got some helpers for you.น้ำใจจากฉันที่นายช่วยเหลืองาน Patch Over (2008)
Mother's little helpers.เเม่ขอความช่วยเหลือเล็กน้อยหน่อยสิ AK-51 (2008)
Does the King's little helper bring a message? Or have you just come to gloat?พระราชา\ผู้ช่วยคอยแจ้งข่าว\หรือเป็นอย่างที่เจ้าอยากเป็น To Kill the King (2008)
- Electrician's Helper. - [ Exhales ]ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า City of Ember (2008)
- Greenhouse Helper.- ผู้ช่วยเในเรือนปลูกต้นไม้ City of Ember (2008)
I want to be Electrician's Helper and work in the Generator, butJoss won't swap.ฉันอยากเป็นผู้ช่วยช่างไฟและ ทำงานในเครื่องส่งไฟฟ้า แต่ จอซไม่ยอมเปลี่ยน City of Ember (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
helperFor four years, he cut the grass at the original price, but I noticed that toward the end of that year, he had a helper with him quite often.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แขนขวา(n) efficient assistance, See also: helper, Syn. มือขวา, คนสนิท, Ant. มือซ้าย, แขนซ้าย, Example: เขาเกิดไปมีความขัดแย้งกับแขนขวาของท่านนายพลเข้า, Count Unit: คน, Thai Definition: ลูกน้องบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้สนับสนุน(n) supporter, See also: helper, sponsor, assistant, backer, Syn. ผู้ส่งเสริม, ผู้ช่วยเหลือ, Ant. ผู้คัดค้าน, Example: นางคอราซอน อะคีโนถูกกลุ่มผู้สนับสนุนบีบบังคับให้เธอต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ให้การส่งเสริม, ช่วยเหลือ, อุปการะ
เส้นสาย(n) supporter, See also: helper, Syn. เส้น, พวกพ้อง, ผู้ช่วยเหลือ, คนช่วย, คนสนับสนุน, Example: ระบบอุปถัมภ์ทำให้ผู้คนใช้เส้นสายเพื่อช่วงชิงเอาตำแหน่งหน้าที่การงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: พวกพ้องหรือผู้ช่วยเหลือที่อยู่วงใน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกมือ[lūk meū] (n) EN: assistant ; helper  FR: assistant [ m ] ; aide [ m ] ; adjoint [ m ] ; auxiliaire [ m ]
ผู้ช่วย[phūchūay] (n) EN: assistant ; helper  FR: assistant [ m ] ; assistante [ f ] ; adjoint [ m ] ; adjointe [ f ] ; aide [ m ] ; adjuteur [ m ] (vx)
ผู้รับใช้[phūrapchai] (n) EN: servant ; domestic helper  FR: serviteur [ m ] ; domestique [ m ]
ผู้ยุยง[phū yuyong] EN: instigator ; provocateur ; abettor ; assistant ; helper ; supporter
อุปการี[uppakārī] (n) EN: supporter ; patron ; helper ; benefactor  FR: bienfaiteur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
helper
helpers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
helper
helpers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帮手[bāng shǒu, ㄅㄤ ㄕㄡˇ,   /  ] helper; assistant #16,012 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Helfer { m }; Gehilfe { m }; Helferin { f }; Gehilfin { f } | Helfer { pl }; Gehilfen { pl }helper | helpers [Add to Longdo]
Knecht Ruprecht { m }; Krampus [ Ös. ]helper to St.Nicholas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
弟子[でし(P);ていし, deshi (P); teishi] (n, adj-no) pupil; disciple; adherent; follower; apprentice; young person; teacher's student-helper; (P) #3,658 [Add to Longdo]
助手[じょしゅ(P);すけて, joshu (P); sukete] (n) helper; helpmeet; assistant; tutor; (P) #4,533 [Add to Longdo]
手伝い[てつだい, tetsudai] (n) (1) helper; assistant; (2) help; (P) #12,232 [Add to Longdo]
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n, vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper [Add to Longdo]
ブラウザヘルパーオブジェクト[burauzaherupa-obujiekuto] (n) { comp } browser helper object [Add to Longdo]
ヘルパー[herupa-] (n) helper; (P) [Add to Longdo]
ヘルパーT細胞[ヘルパーティーさいぼう, herupa-tei-saibou] (n) helper T cell; helper cell [Add to Longdo]
ヘルパーアプリケーション[herupa-apurike-shon] (n) { comp } helper application [Add to Longdo]
ヘルパー細胞[ヘルパーさいぼう, herupa-saibou] (n) (obsc) (See ヘルパーT細胞) helper cell; helper T cell [Add to Longdo]
ヘルパプログラム[herupapuroguramu] (n) { comp } helper program [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top