ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้อุปถัมภ์

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้อุปถัมภ์-, *ผู้อุปถัมภ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อุปถัมภ์[N] supporter, See also: sponsor, giver, guardian, contributor, Syn. ผู้อุปการะ, Example: เด็กกำพร้าเหล่านี้ต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่หรือคนอื่นเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูกว่าจะรอด ปากเหยี่ยวปากกา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ค้ำจุน, ผู้ที่เลี้ยงดู, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู[N] supporter, See also: patron, Syn. ผู้อุปถัมภ์, คนอุปถัมภ์ค้ำชู, Example: นายท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูผมมาตั้งแต่ตอนที่แม่ผมเสียชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ช่วยเหลือให้ดำรงอยู่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sponsorผู้อุปถัมภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patronผู้อุปถัมภ์, อุปถัมภก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art patronsผู้อุปถัมภ์ศิลปะ [TU Subject Heading]
Benefactorsผู้อุปถัมภ์ [TU Subject Heading]
College benefactorsผู้อุปถัมภ์สถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your name will surely be famed as one of the great patrons.ชื่อของท่านจะได้ถูกบันทึกไว้ในฐานะผู้อุปถัมภ์ Girl with a Pearl Earring (2003)
I think her foster parents are both doctorsชั้นคิดว่าผู้อุปถัมภ์ของเธอเป็นหมอทั้งคู่ Oldboy (2003)
My fairy godmother.เทวดาผู้ผู้อุปถัมภ์ของแม่ไงล่ะ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Mameha, when does a Geisha choose her patron?มาเมฮะ ทำไมเกอิชาถึงต้องมีผู้อุปถัมภ์Memoirs of a Geisha (2005)
That's the surest way to attract a patron on your feet, not off them!ทางที่แน่นอนที่สุดสำหรับดึงดูดผู้อุปถัมภ์ ยืนบนลำขาตัวเอง ไม่ใช่ของเขา Memoirs of a Geisha (2005)
They've all come, the Baron, Nobu-san, our beloved Hatsumomo, and that dapper General of hers..ท่านบารอน โนบุซัง ฮัตสุโมโมะที่รัก นายพลผู้อุปถัมภ์ของเขาด้วย มีใครอีกไหมคะ? Memoirs of a Geisha (2005)
Don't exaggerate! You have never even had a patron.อย่ามาคุยไปหน่อยเลย เธอยังไม่เคยมีผู้อุปถัมภ์ด้วยซ้ำ Memoirs of a Geisha (2005)
The Baron gave it to me when he became my patron.ท่านบารอนมอบให้ฉัน ตอนเขาเป็นผู้อุปถัมภ์ Memoirs of a Geisha (2005)
There is nothing I want more Sayuri, than to become your patron.ผมไม่อยากได้อะไรไปมากกว่า เป็นผู้อุปถัมภ์คุณ ฉันติดค้างคุณมากเกินไปแล้ว Memoirs of a Geisha (2005)
-So he owns it? ! Sayuri, I know what it is like to try to scrape by without a patron.ซายูริ ฉันรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอมีปัญหาแล้วไม่มีผู้อุปถัมภ์ Memoirs of a Geisha (2005)
He'll want to honour his promise, to become your patron at last.เขาต้องการรักษาคำสัญญา เป็นผู้อุปถัมภ์เธอตลอดไป Memoirs of a Geisha (2005)
I'm honoured to have as my patroness Lady Catherine de Bourgh.ผมได้รับเกียรติที่มี เลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์กเป็นผู้อุปถัมภ์ Pride & Prejudice (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้อุปถัมภ์[n.] (phū uppatham) EN: sponsor ; patron ; patroness   FR: sponsor [m] (anglic.) ; parraineur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grantor[N] ผู้ให้, See also: ผู้อุปถัมภ์, ผู้มอบ, Syn. donor, contributor
patron[N] ผู้อุปถัมภ์, See also: ผู้อุปการะ, ผู้อุดหนุน, Syn. sponsor, supporter, promoter
sponsor[N] ผู้อุปถัมภ์, Syn. patron, promoter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aid(เอด) vt.,n. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์, ช่วยฉุกเฉิน, ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, การอาศัย, แรงช่วย, สิ่งช่วย. -aider n. -aidful adj.
protector(พระเทค'เทอะ) n. ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้ม-ครอง,ผู้พิทักษ์,ผู้อุปถัมภ์,เครื่องป้องกัน,อุปกรณ์ป้องกัน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน., See also: protectoral adj. protectorship n.
sponsor(สพอน'เซอะ) n. ผู้ประกัน,ผู้อุปถัมภ์,ผู้ส่งเสริม vt. ประกัน,ค้ำประกัน,อุปถัมภ์,ส่งเสริม., See also: sponsorial adj. sponsorship n.
warden(วอร์'เดิน) n. ยาม,ผู้คุม,พัศดี,ผู้พิทักษ์,ผู้ดูแล,ผู้อุปถัมภ์, See also: wardenship n., Syn. guardian,keeper

English-Thai: Nontri Dictionary
aider(n) ผู้ช่วย,ผู้สงเคราะห์,ผู้อุปถัมภ์
patron(n) ผู้อุปถัมภ์,ผุ้ชุบเลี้ยง,ลูกค้าประจำ,ผู้อุดหนุน,ผู้อุปการะ
patroness(n) ผู้อุปถัมภ์(หญิง),ผุ้อุปการะ(หญิง),ลูกค้า(หญิง)
sponsor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้อุปถัมภ์,ผู้ค้ำประกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top