Search result for

left

(152 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -left-, *left*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
left[N] ด้านซ้าย, See also: ซ้ายมือ
left[ADJ] ทางซ้ายมือ, See also: ทางซ้าย, Syn. left-hand, Ant. right, right-hand
left[N] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา leave
leftist[ADJ] นิยมฝ่ายซ้าย
leftist[N] สมาชิกของพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย, See also: พวกนิยมฝ่ายซ้าย, Syn. collectivist, left-winger
lefthand[ADJ] ที่ไปทางซ้าย, Syn. to the left
leftover[ADJ] ที่เหลือ, See also: ที่เหลืออยู่, Syn. left over, left, odd, remaining, unexpended
leftover[N] สิ่งของที่เหลือ, Syn. remnant
left wing[N] สมาชิกพรรคฝ่ายซ้าย, Syn. leftist, left-of-center, Ant. rightist
left-hand[ADJ] ด้วยมือซ้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
left(เลฟทฺ) adj. ซ้าย,ข้างซ้าย,ด้านซ้าย,มือซ้าย,ทางซ้าย,ปีกซ้าย,ฝ่ายซ้าย (นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์) n. ด้านซ้าย,สิ่งที่อยู่ทางซ้ายมือ,การหันซ้าย,การเลี้ยวซ้าย adv. ไปทางซ้าย v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ leave (จากไป,ลาจาก) -Phr. (the Left ผู้นิยมการปฏิรูประบบการเมืองสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ,หมัดซ้าย
left-hand(เลฟทฺ'แฮนดฺ') adj. ทางด้านซ้าย,ด้วยมือซ้าย
left-handed(เลฟทฺ'แฮนดิด) adj.,adv. ถนัดมือซ้าย,ใช้มือซ้าย,อยู่ทางด้านซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา,คลุมเครือ,น่าสงสัย,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม, See also: left-handedness n. ดูleft-handed
left-hander(เลฟทฺ'แฮน'เดอะ) n. คนถนัดมือซ้าย
leftist(เลฟ'ทิสทฺ) n. ผู้นิยมฝ่ายซ้าย,สมาชิกฝ่ายซ้าย (ผู้นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือการปฏิรูประบบสังคม การเมืองหรือเศรษฐกิจ) ., See also: leftism n.
leftover(เลฟทฺ'โอเวอะ) n. สิ่งที่เหลืออยู่,ที่เหลือ. adj. เหลือ,กินเหลือ, Syn. remnant
leftward(เลฟทฺ'เวิร์ด) adj.,adv. ไปทางซ้าย,ทางด้านซ้าย
leftwingปีกซ้าย,ฝ่ายซ้าย,ฝ่ายเอียงซ้าย (ของพรรคการเมือง), See also: leftwing adj. ดูleftwing leftwinger n. ดูleftwing, Syn. liberal
lefty(เลฟ'ที) n. คนถนัดมือซ้าย adj. ถนัดมือซ้าย adv. ด้วยมือซ้าย
cleave {cleaved/cleft(คลีฟว) vi. ยึด,เกาะติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก,ผ่า,เดินฝ่า,บินฝ่า

English-Thai: Nontri Dictionary
left(adj) ซ้าย
left(n) ด้านซ้าย,ทางซ้าย,ปีกซ้าย,ซีกซ้าย,ฝ่ายซ้าย
left(vt) pt และ pp ของ leave
LEFT-left-handed(adj) ถนัดมือซ้าย,เวียนซ้าย,ด้วยมือซ้าย,อยู่ทางซ้าย
cleft(vt) pt และ pp ของ cleave

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
left derivative; left-hand derivativeอนุพันธ์ซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
left identityเอกลักษณ์ซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
left justifyจัดซ้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
left shiftการเลื่อนซ้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
left wing; Left; leftismฝ่ายซ้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
left-hand derivative; left derivativeอนุพันธ์ซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
left-handed limitลิมิตซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
left-handed operatorตัวดำเนินการด้านซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Left; left wing; leftismฝ่ายซ้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leftism; Left; left wingฝ่ายซ้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Left and right (Psychology)ด้านซ้ายและด้านขวา (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Left Anterior Oblique Viewท่าเฉลียงซ้าย [การแพทย์]
Left Lateralด้านข้างซ้าย [การแพทย์]
Left Lateral Positionการทำคลอดในท่านอนตะแคงซ้าย [การแพทย์]
Left Lateral Viewsท่าด้านข้างซ้าย [การแพทย์]
Left Lower Quadrantหน้าท้องซ้ายล่าง [การแพทย์]
left main canalleft main canal, คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Left Mid-Axillary Lineเส้นกึ่งกลางรักแร้ข้างซ้าย, แนวกึ่งกลางรักแร้ซ้าย [การแพทย์]
Left Posterior Obliqueนอนตะแคงไปทางซ้ายพอสมควร [การแพทย์]
Left Predominateหลอดเลือดซ้ายเด่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Left?กลับ? The Key and the Clock (2006)
Left roundhouse!เหวี่ยงซ้าย! Real Steel (2011)
Left!ซ้าย! Real Steel (2011)
Left!ทางซ้าย The Great Wall (2016)
But daddy was invited when he visited. Your mother already left for work,แต่พ่อฉันก็ได้รับเชิญ /แม่ของคุณกำลังจะไปทำงานแล้วนะค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Oh, after that shower, there won't be any hot water leftแหมหลังจากอาบน้ำที่ไม่มีน้ำร้อนออกมา New Haven Can Wait (2008)
Oh, upstairs, third door on the left.โอ้.. ชั้นบนน่ะจ้ะ,ประตูที่สาม จากซ้าย New Haven Can Wait (2008)
Clear left.ซ้ายเคลียร์ Dead Space: Downfall (2008)
After you left,หลังจากคุณไปแล้ว Chuck in Real Life (2008)
Every time you left?ทุกครั้งที่แม่หนีไป ? Chuck in Real Life (2008)
So he left blow everywhere. Oh, my god.แล้วเค้าก็จากไปพร้อมกับ ทิ้งระเบิดเอาไว้ทุกที่ Chuck in Real Life (2008)
I know I left my bag with my coat.ชั้นจำได้ว่าชั้นลืมกระเป๋าไว้กับชุดของชั้น Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leftThe movie was so dull that the audience left one by one.
leftI'm afraid we don't have any left.
leftWe still have plenty of time left.
leftThey followed the tracks the car had left.
leftLet's resume reading where we left off last week.
leftI left home at seven.
leftThe fingerprints left on the weapon correspond with the suspect's.
leftHe left his country two years ago.
leftSir, you have left your lighter on the table.
leftShe left home early in the morning for fear that she would miss the first train.
leftHe was left alone in the center of the stage.
leftHe may have left for Kyoto.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือซ้าย[N] left hand, See also: left, Ant. มือขวา, Example: ลูกเสือทำความเคารพโดยใช้มือซ้ายจับมือกัน, Thai definition: มือที่อยู่ด้านซ้ายของลำตัว
ข้าวก้นบาตร[N] leftover (from the monk), Example: เด็กวัดอาศัยข้าวก้นบาตรกินมื้อเที่ยงจนอิ่มหนำสำราญ, Thai definition: ข้าวที่เหลืออยู่ติดๆ ก้นบาตรหลังจากที่ตักออกสำหรับให้พระฉันแล้ว
ค้างปี[ADJ] left over from the previous year, Example: เหล้าค้างปีขวดนี้รสดีมาก, Thai definition: ใช้เวลา, กินเวลานานเป็นปีๆ
ฝ่ายซ้าย[N] Left, See also: Leftist, left wing, Ant. ฝ่ายขวา, Example: นายทหารฝ่ายซ้ายในกองทัพบกและกองทัพอากาศได้ร่วมมือกันทำรัฐประหารอีกครั้ง, Count unit: พวก,กลุ่ม, Thai definition: กลุ่มที่มีอุดมคติทางการเมืองการเศรษฐกิจเป็นต้น นิยมการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง, โดยทั่วไปใช้หมายถึงกลุ่มที่นิยมลัทธิสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์, Notes: (การเมือง)
พาม[N] left, Syn. ซ้าย, ข้างซ้าย
เศษ[N] leftovers, See also: leavings, remnants, scraps, Example: ของในจานมีแต่เศษแล้ว อย่าเก็บกลับไปบ้านเลย, Thai definition: ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ, Notes: (สันสกฤต)
อุดร[N] left, Syn. ทางซ้าย, อุตดร
อุตดร[N] left, Syn. ทางซ้าย, อุดร
เดน[N] leftovers, See also: remnants, residue, dregs, remain, leavings, Syn. กาก, ของเหลือ, ส่วนที่เหลือ, ของที่ตกค้าง, Example: ฉันไม่กินข้าวเหลือเดนเขาหรอก, Thai definition: ของเหลือที่ไม่ต้องการแล้ว โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่เหลือเลือกแล้ว ทิ้งแล้ว ไม่ต้องการแล้วเป็นต้น
ทางซ้าย[N] left, Syn. ด้านซ้าย, Ant. ทางขวา, Example: ทางซ้ายของตึกเป็นที่ตั้งของสำนักงานข้าหลวงใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารที่เหลือ[n. exp.] (āhān thī leūa) EN: leftovers   FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
อารมณ์ค้าง[X] (ārom khāng) EN: unsatisfied ; leftover feelings   
เบื้องซ้าย[adv.] (beūang sāi) EN: on the left side ; to the left   FR: à gauche ; sur la gauche
ฉิบหาย[adv.] (chiphāi) EN: all gone ; nothing left   
ชิดซ้าย[v. exp.] (chit sāi) EN: keep to the left ; keep left   FR: serrer à gauche ; gardez votre gauche !
เดน[n.] (dēn) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings   FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air   FR: marcher avec un air songeur
ฝั่งซ้าย[n. exp.] (fang sāi) EN: left bank   FR: rive gauche [f]
ห้ามเลี้ยวซ้าย[v. exp.] (hām līo sāi) EN: no left turn   
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip   FR: dépouiller ; raser

CMU English Pronouncing Dictionary
LEFT    L EH1 F T
LEFTY    L EH1 F T IY0
LEFT'S    L EH1 F T S
LEFTON    L EH1 F T AH0 N
LEFTIST    L EH1 F T AH0 S T
LEFTISM    L EH1 F T IH2 Z AH0 M
LEFTIES    L EH1 F T IY0 Z
LEFTHAND    L EH0 F T HH AE1 N D
LEFTISTS    L EH1 F T AH0 S S
LEFTISTS    L EH1 F T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
left    (v) (l e1 f t)
leftist    (n) (l e1 f t i s t)
leftists    (n) (l e1 f t i s t s)
left-hand    (j) - (l e1 f t - h a n d)
left-wing    (n) - (l e1 f t - w i1 ng)
left-wings    (n) - (l e1 f t - w i1 ng z)
left-handed    (j) - (l e1 f t - h a1 n d i d)
left-winger    (n) - (l e1 f t - w i1 ng @ r)
left-wingers    (n) - (l e1 f t - w i1 ng @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gepäckaufbewahrung {f}left luggage office; luggage deposit [Add to Longdo]
öffnende runde Klammer {f}; Klammer aufleft parenthesis ( [Add to Longdo]
linke geschweifte Klammer {f}; öffnende geschweifte Klammer {f}left curly bracket; opening curly bracket; left brace [Add to Longdo]
Linkskurve {f}left turn; left-hand bend [Add to Longdo]
linke eckige Klammer {f}; öffnende eckige Klammer {f}left square bracket; opening square bracket [Add to Longdo]
gelassenleft standing [Add to Longdo]
liegen gelassen; liegengelassen [alt]left behind [Add to Longdo]
übrigleft over [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いなくなった[, inakunatta] (exp) gone; left [Add to Longdo]
お零れ;御零れ[おこぼれ, okobore] (n) (See 零れ) leavings; leftovers [Add to Longdo]
ぎっちょ[, giccho] (n) (sl) (sens) left-handed [Add to Longdo]
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]
そば湯;蕎麦湯[そばゆ, sobayu] (n) water left in the pot after one has boiled soba [Add to Longdo]
やり残し;遣り残し[やりのこし, yarinokoshi] (n) things left undone [Add to Longdo]
わき目も振らずに;脇目も振らずに[わきめもふらずに, wakimemofurazuni] (exp) without looking aside; looking neither right nor left; wholeheartedly [Add to Longdo]
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] (n) {comp} less-than mark; left angle bracket [Add to Longdo]
インキー[, inki-] (vs) shutting yourself out of your car with the key left inside (wasei [Add to Longdo]
カミン[, kamin] (n) (See チムニー) chimney (narrow cleft used to climb a rock face) (ger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剩菜[shèng cài, ㄕㄥˋ ㄘㄞˋ, ] leftovers (food) [Add to Longdo]
剩饭[shèng fàn, ㄕㄥˋ ㄈㄢˋ, / ] left-over food [Add to Longdo]
寄放[jì fàng, ㄐㄧˋ ㄈㄤˋ, ] left in care; to leave sth with sb [Add to Longdo]
[zuǒ, ㄗㄨㄛˇ, ] left; surname Zuo [Add to Longdo]
左侧[zuǒ cè, ㄗㄨㄛˇ ㄘㄜˋ, / ] left side [Add to Longdo]
左倾机会主义[zuǒ qīng jī huì zhǔ yì, ㄗㄨㄛˇ ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] leftist opportunism (blamed for failures of Chinese communists from 1927) [Add to Longdo]
左前卫[zuǒ qián wèi, ㄗㄨㄛˇ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, / ] left forward (soccer position) [Add to Longdo]
左右勾拳[zuǒ yòu gōu quán, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄍㄡ ㄑㄩㄢˊ, ] left hook and right hook (boxing); the old one-two [Add to Longdo]
左右手[zuǒ yòu shǒu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ, ] left and right hands; fig. collaboration [Add to Longdo]
左岸[Zuǒ àn, ㄗㄨㄛˇ ㄢˋ, ] Left Bank (in Paris) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マウスの左ボタン[マウスのひだりボタン, mausu nohidari botan] left mouse button [Add to Longdo]
左シフト[ひだりシフト, hidari shifuto] left shift (bitwise, arithmetic) [Add to Longdo]
左マウスボタン[ひだりマウスボタン, hidari mausubotan] left-side mouse button [Add to Longdo]
左下隅[ひだりしたすみ, hidarishitasumi] bottom left corner [Add to Longdo]
左寄せ[ひだりよせ, hidariyose] left-justification (vs) [Add to Longdo]
左上隅[ひだりうえすみ, hidariuesumi] top left corner [Add to Longdo]
左揃え[ひだりそろえ, hidarisoroe] left-justification (vs) [Add to Longdo]
左辺[さへん, sahen] left side [Add to Longdo]
左辺値[さへんち, sahenchi] left side value (of an equation) [Add to Longdo]
左方端[さほうたん, sahoutan] left hand edge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leave \Leave\, v. t. [imp. & p. p. {Left} (l[e^]ft); p. pr. &
   vb. n. {Leaving}.] [OE. leven, AS. l?fan, fr. l[=a]f remnant,
   heritage; akin to lifian, libban, to live, orig., to remain;
   cf. bel[imac]fan to remain, G. bleiben, Goth. bileiban.
   [root]119. See {Live}, v.]
   1. To withdraw one's self from; to go away from; to depart
    from; as, to leave the house.
    [1913 Webster]
 
       Therefore shall a man leave his father and his
       mother, and shall cleave unto his wife. --Gen. ii.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   2. To let remain unremoved or undone; to let stay or
    continue, in distinction from what is removed or changed.
    [1913 Webster]
 
       If grape gatherers come to thee, would they not
       leave some gleaning grapes ?     --Jer. xlix.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       These ought ye to have done, and not to leave the
       other undone.             --Matt. xxiii.
                          23.
    [1913 Webster]
 
       Besides it leaveth a suspicion, as if more might be
       said than is expressed.        --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To cease from; to desist from; to abstain from.
    [1913 Webster]
 
       Now leave complaining and begin your tea. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To desert; to abandon; to forsake; hence, to give up; to
    relinquish.
    [1913 Webster]
 
       Lo, we have left all, and have followed thee. --Mark
                          x. 28.
    [1913 Webster]
 
       The heresies that men do leave.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To let be or do without interference; as, I left him to
    his reflections; I leave my hearers to judge.
    [1913 Webster]
 
       I will leave you now to your gossiplike humor.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To put; to place; to deposit; to deliver; to commit; to
    submit -- with a sense of withdrawing one's self from; as,
    leave your hat in the hall; we left our cards; to leave
    the matter to arbitrators.
    [1913 Webster]
 
       Leave there thy gift before the altar and go thy
       way.                 --Matt. v. 24.
    [1913 Webster]
 
       The foot
       That leaves the print of blood where'er it walks.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To have remaining at death; hence, to bequeath; as, he
    left a large estate; he left a good name; he left a legacy
    to his niece.
    [1913 Webster]
 
   8. to cause to be; -- followed by an adjective or adverb
    describing a state or condition; as, the losses due to
    fire leave me penniless; The cost of defending himself
    left Bill Clinton with a mountain of lawyers' bills.
    [WordNet 1.5]
 
   {To leave alone}.
    (a) To leave in solitude.
    (b) To desist or refrain from having to do with; as, to
      leave dangerous chemicals alone.
 
   {To leave off}.
    (a) To desist from; to forbear; to stop; as, to leave off
      work at six o'clock.
    (b) To cease wearing or using; to omit to put in the usual
      position; as, to leave off a garment; to leave off the
      tablecloth.
    (c) To forsake; as, to leave off a bad habit.
 
   {To leave out}, to omit; as, to leave out a word or name in
    writing.
 
   {To leave to one's self}, to let (one) be alone; to cease
    caring for (one).
 
   Syn: Syn>- To quit; depart from; forsake; abandon;
     relinquish; deliver; bequeath; give up; forego; resign;
     surrender; forbear. See {Quit}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Left \Left\ (l[e^]ft), imp. & p. p.
   of {Leave}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Left \Left\, a. [OE. left, lift, luft; akin to Fries. leeft, OD.
   lucht, luft; cf. AS. left (equiv. to L. inanis), lyft[=a]dl
   palsy; or cf. AS. l[=e]f weak.]
   1. Of or pertaining to that side of the body in man on which
    the muscular action of the limbs is usually weaker than on
    the other side; -- opposed to {right}, when used in
    reference to a part of the body; as, the left hand, or
    arm; the left ear. Also said of the corresponding side of
    the lower animals.
    [1913 Webster]
 
   2. Situated so that the left side of the body is toward it;
    as, the left side of a deliberative meeting is that to the
    left of the presiding officer; the left wing of an army is
    that to the left of the center to one facing an enemy.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Left bank of a river}, that which is on the left hand of a
    person whose face is turned downstream.
 
   {Left bower}. See under 2d {Bower}.
 
   {Left center}, the members whose sympathies are, in the main,
    with the members of the Left, but who do not favor extreme
    courses, and on occasions vote with the government. They
    sit between the Center and the extreme Left.
 
   {Over the left shoulder}, or {Over the left}, an old but
    still current colloquialism, or slang expression, used as
    an aside to indicate insincerity, negation, or disbelief;
    as, he said it, and it is true, -- over the left.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Left \Left\, n.
   1. That part of surrounding space toward which the left side
    of one's body is turned; as, the house is on the left when
    you face North.
    [1913 Webster]
 
       Put that rose a little more to the left. --Ld.
                          Lytton.
    [1913 Webster]
 
   2. Those members of a legislative assembly (as in France) who
    are in the opposition; the advanced republicans and
    extreme radicals. They have their seats at the left-hand
    side of the presiding officer. See {Center}, and {Right}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 left
   adv 1: toward or on the left; also used figuratively; "he looked
       right and left"; "the political party has moved left"
       [ant: {right}]
   adj 1: being or located on or directed toward the side of the
       body to the west when facing north; "my left hand"; "left
       center field"; "the left bank of a river is bank on your
       left side when you are facing downstream" [ant: {right}]
   2: not used up; "leftover meatloaf"; "she had a little money
     left over so she went to a movie"; "some odd dollars left";
     "saved the remaining sandwiches for supper"; "unexpended
     provisions" [syn: {leftover}, {left over(p)}, {left(p)},
     {odd}, {remaining}, {unexpended}]
   3: intended for the left hand; "I rarely lose a left-hand glove"
     [syn: {left(a)}, {left-hand(a)}]
   4: of or belonging to the political or intellectual left [ant:
     {center}, {right}]
   n 1: location near or direction toward the left side; i.e. the
      side to the north when a person or object faces east; "she
      stood on the left" [ant: {right}]
   2: those who support varying degrees of social or political or
     economic change designed to promote the public welfare [syn:
     {left}, {left wing}]
   3: the hand that is on the left side of the body; "jab with your
     left" [syn: {left}, {left hand}]
   4: the piece of ground in the outfield on the catcher's left;
     "the batter flied out to left" [syn: {left field},
     {leftfield}, {left}]
   5: a turn toward the side of the body that is on the north when
     the person is facing east; "take a left at the corner"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 l.
 
 1. (kıs.) latitude, law, league, left, length, line, lira, lire, liter, (b.h.) Latin, book, Romen rakamlarında 50.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top