ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leavings

L IY1 V IH0 NG Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leavings-, *leavings*, leaving
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leavings(n) เศษของที่ไม่ใช้แล้ว (เช่น ขยะ), See also: ขยะ, สิ่งที่ถูกทิ้งไว้, Syn. leftovers, remnants

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leavings(ลีฟ'วิงซฺ) n. สิ่งที่เหลืออยู่, เศษ, ส่วนที่เหลือ., See also: leavings n. ซากศพ, ขยะ, Syn. scrap

English-Thai: Nontri Dictionary
leavings(n) เศษ, ส่วนที่เหลือ, ซาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศษ(n) leftovers, See also: leavings, remnants, scraps, Example: ของในจานมีแต่เศษแล้ว อย่าเก็บกลับไปบ้านเลย, Thai Definition: ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดน[dēn] (n) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings  FR: restes [ mpl ] ; restant [ m ] ; reliefs [ mpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LEAVINGS L IY1 V IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leavings (n) lˈiːvɪŋz (l ii1 v i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お零れ;御零れ[おこぼれ, okobore] (n) (See 零れ) leavings; leftovers [Add to Longdo]
使い残し[つかいのこし, tsukainokoshi] (n) remnant; remainder; odds and ends; leavings [Add to Longdo]
使い残り[つかいのこり, tsukainokori] (n) remnant; remainder; odds and ends; leavings [Add to Longdo]
食べ滓[たべかす, tabekasu] (n) leavings of a meal [Add to Longdo]
余り物[あまりもの, amarimono] (n) remains; leavings; remnant; surplus [Add to Longdo]
零れ;溢れ[こぼれ, kobore] (n) (1) spilling; spill; (2) (See 御零れ) leavings; leftovers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leavings \Leav"ings\, n. pl.
   1. Things left; remnants; relics.
    [1913 Webster]
 
   2. Refuse; offal.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top