ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มือขวา

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มือขวา-, *มือขวา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือขวา[N] right-hand man, See also: valuable assistant, Syn. คนสนิท, Example: หมอนี่ถือว่าเป็นมือขวาของเจ้าพ่อคนดัง เลยทำกร่างใหญ่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการหรือผู้ใกล้ชิดที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่แทนได้หรือเป็นกำลังสำคัญ
มือขวา[N] right hand, Syn. มือข้างขวา, Example: เขารู้สึกว่ามือขวาของเขามีอาการชาไม่หายเสียที, Count unit: ข้าง, มือ, Thai definition: อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ต่อแขนข้างขวา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มือขวาน. ความสันทัด เช่น การรบพุ่งชิงชัยมันเป็นมือขวาของเขานี่ครับ (ชิงนาง ร. ๖).
มือขวาว. ที่ใกล้ชิด, ที่เก่งกล้าสามารถ, ที่ไว้วางใจได้, เช่น สมุนมือขวา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My old mum would give her right hand to be chosen.มือขวาของเธอที่ได้รับเลือก นี้คืออะไร? Help! (1965)
Whenever I should have had a gun in my right hand I thought of you!คราวไหนที่ฉันควรใช้ มือขวาถือปืน... ...ฉันคิดถึงแกทุกที! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Now raise your right hand for the pledge.ยกมือขวาขึ้นเพื่อกล่าวคำปฎิญาณ Blazing Saddles (1974)
-Raise your right hand, and say amen!- ยกมือขวาและพูดว่าอาเมน Oh, God! (1977)
You use your left hand or your right hand for that?แล้วนายจะใช้ มือซ้าย หรือมือขวาทำล่ะ? Stand by Me (1986)
If I use my right, over too quickly.ถ้าข้าใช้มือขวา มันก็จะจบเร็วเกินไป The Princess Bride (1987)
I do not mean to pry, but you don't by any chance happen to have six fingers on your right hand?ไม่ได้อยากจะละลาบละล้วงนะ แต่ มือขวาเจ้ามีหกนิ้วหรือเปล่า The Princess Bride (1987)
You have six fingers on your right hand.มือขวาเจ้ามี 6 นิ้ว The Princess Bride (1987)
Tell me about the light, Billy.(เสียงผู้ชาย) ถ้าคุณได้ยินผม ช่วยยกมือขวาขึ้น Deep Throat (1993)
Only if you count axes.อย่าลืมนับไอ้มือขวานด้วยล่ะ In the Mouth of Madness (1994)
Okay, Pheebs. Right hand, blue.โอเคฟีบี้ มือขวาสีฟ้า The One with George Stephanopoulos (1994)
Now, with your right hand only, your right hand only... take the package and throw it in here.ใช้มือขวาข้างเดียว หยิบห่อของโยนมานี่ Heat (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือขวา[n. exp.] (meū khwā) EN: right hand   FR: main droite [f]
มือขวา[n.] (meūkhwā) EN: right-hand man ; valuable assistant   FR: bras droit [m] ; principal assistant [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
right-hand[ADJ] มือขวา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dexterity(เดคซฺเท'ริที) n. ความชำนาญ,ความแคล่วคล่อง,ความถนัดมือขวา,ความหลักแหลม, Syn. adroitness,skill
right handn. มือขวา,ด้านขวา,ปีกขวา,ตำแหน่ง (ผู้) ที่มีเกียรติหรือเป็นที่ไว้วางใจเป็นพิเศษ,ความเข้มแข็ง
right-handed(ไรทฺ'แฮนดิด) adj. ด้านขวา,ถนัดขวา,ใช้กับมือขวา,หันไปทางขวา,มีประโยชน์ที่สุด,มีประสิทธิภาพที่สุด,น่าไว้วางใจที่สุด,หมุนตามเข็มนาฬิกา, See also: right-handedness n.
right-handern. ผู้ถนัดขวา,ผู้ใช้มือขวาเล่น

English-Thai: Nontri Dictionary
dexterity(n) ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว,การถนัดมือขวา
dexterous(adj) ชำนาญ,คล่องแคล่ว,ถนัดมือขวา
dextrous(adj) ชำนาญ,คล่องแคล่ว,ถนัดมือขวา
RIGHT-right-handed(adj) ทำด้วยมือขวา,ถนัดมือขวา,หมุนขวา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top