ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยุยง

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยุยง-, *ยุยง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยุยงก. ยุหรือส่งเสริมให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีหนักขึ้น เช่น ยุยงให้หนีโรงเรียน ยุยงให้เล่นการพนัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encourageยุยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you must not listen to others' encouragement for you to be a hero.แต่เธอ ต้องไม่ฟังสิ่งที่คนอื่นยุยง ให้เธอเป็นฮีโร่. Episode #1.9 (2008)
Don't encourage politicians to be involved in this.อย่ายุยงอย่างนักการเมือง ให้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ Episode #1.9 (2008)
"The Jew slandered us and incited our enemies."พวกยิวสาดโคลนใส่เรา และยุยงให้เกิดศัตรูแก่พวกเรา... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
We might need help inciting him.เราอาจจะต้องยุยงเขาเพิ่ม The Culling (2009)
And if you are still set on the insane task of killing the devil, this is how we do it.และถ้านายยังคงยุยง เรื่องภารกิจบ้าๆ ในการฆ่าปีศาจอีกละก็ นี่คือสิ่งที่เราจะทำ Abandon All Hope (2009)
On the insane task of killing the devil,ยุยงเรื่องภารกิจบ้าๆ ในการฆ่าปีศาจอีกละก็ The Real Ghostbusters (2009)
Mm.แล้วยุยงให้ฉันไปขอ ความช่วยเหลือจากเขาเถอะ Rumours (2011)
Reportedly responsible for inciting the entire chain of events.ผู้มีส่วนยุยงส่งเสริม ให้เกิดความโกลาหลนั้น Course Listing Unavailable (2012)
You've reached Mason Treadwell, bon vivant and provocateur.บอกเขาไปว่าคุณได้รับคำสั่งห้ามไปทานอาหารกลางวัน คุณได้ครอบงำเมสัน เทรดเวลแล้ว การกินดื่มของดีๆ และการยุยง Penance (2012)
He does have the jump on us.ที่ว่ากำลังยุยงเรา The Avengers (2012)
I don't pay you to put evil notions in my head.ข้าไม่ได้จ้างเจ้ามายุยงข้านะ The Bear and the Maiden Fair (2013)
Evil notions come free.ยุยงน่ะ ข้าทำให้ฟรี The Bear and the Maiden Fair (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยุยง[v.] (yuyong) EN: incite ; stir up ; provoke ; instigate ; foment   FR: inciter ; encourager ; entraîner ; exciter ; exhorter ; pousser (à faire qqch)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boost[VT] ส่งเสริม, See also: ยุยง, ยกยอ, Syn. encourage, promote
instigate to[PHRV] ยุแหย่, See also: ยุยง, แหย่, Syn. incite to
lash[VT] กระตุ้น, See also: ยุยง, ส่งเสริม, Syn. drive, incite, encourage
set on[PHRV] ยุยง, See also: สนับสนุนให้ทำสิ่งผิด, ส่งเสริมในทางผิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agitprop(แอจ' จิพรอพ) n. การยุยงและโฆษณาชวนเชื่อ. -agitpropist n. (agitation)
incite(อินไซทฺ') vt. กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น., See also: incitation n. inciter n., Syn. instigate)
incitement(อินไซทฺ' เมินทฺ) n. การกระตุ้น, การยุยง, การปลุกปั่น, สิ่งกระตุ้น, สิ่งดลใจ, แรงผลักดัน, Syn. instigation, stimulation
inflammable(อินแฟลม'มะเบิล) adj. ลุกเป็นไฟได้,ลุกไหม้ได้,โกรธง่าย,ยุยงได้ง่าย,มีอารมณ์รุนแรงได้ง่าย., See also: inflammability,inflammableness n. inflammably adv., Syn. flammable
instigate(อิน'สทิเกท) vt. กระตุ้น,ยุยง,ส่งเสริม,ปลุกปั่น., See also: instigatingly adv. instigative adj. instigator n., Syn. urge
instigation(อินสทิเก'เชิน) n. การกระตุ้น,การยุยง,การส่งเสริม,สิ่งดลใจ., Syn. agitator
provocation(พรอฟวะเค'เชิน) n. การยุแหย่,การยุยง,การกระตุ้น,การปลุกปั่น,การยั่ว,การก้าวร้าว,การก่อให้เกิด,สิ่งที่ยุแหย่ (ยุยง,กระตุ้น...)
rouse(เราซ) vt.,n. (การ) ปลุก,ปลุกให้ตื่น,ทำให้ตื่น,กระตุ้น,ทำให้โกรธ,ยุยง,ก่อกวน,ดึงขึ้นสุดกำลัง,การดื่มเหล้ารวดเดียวหมด,การดื่มจนเมา,การเลี้ยงสุรา,การเลี้ยงอาหารอย่างเอะอะโวยวาย vi. ตื่นขึ้นมา,ลุกขึ้นมา,ฮึดสู้, Syn. awaken
suborn(ซะบอร์น') vt. ให้สินบน,ตัดสินบน,ยุยงส่งเสริม,ชักนำให้เป็นพยานเท็จ. -subornation n., See also: subornative adj. suborner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abet(vt) ส่งเสริม,หนุนหลัง,ยุยง
abetter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
agitprop(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การยุยง,การปลุกปั่น
impulsive(adj) ถูกดัน,ถูกกระตุ้น,ถูกยุยง,หุนหันพลันแล่น
incite(vt) เร้าใจ,ยุยง,ยั่วยุ,ส่งเสริม,หนุน,กระตุ้น,ปลุกปั่น
incitement(n) การยุยง,การส่งเสริม,การสนับสนุน
instigate(vt) เร้า,กระตุ้น,ยุยง,ส่งเสริม,ปลุกปั่น
instigation(n) การกระตุ้น,การยุยงส่งเสริม,การรบเร้า,การปลุกปั่น
rouse(vt) กระตุ้น,ปลุกเร้า,ยุยง,ทำให้โกรธ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top