ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -撻-, *撻*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[撻, tà, ㄊㄚˋ] to whip, to flog, to chastise
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  達 (dá ㄉㄚˊ) 
Etymology: [pictophonetic] hand

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄊㄚˋ, / ] flog; rapid, #20,955 [Add to Longdo]
鞭挞[biān tà, ㄅㄧㄢ ㄊㄚˋ, / ] lash; castigate, #54,216 [Add to Longdo]
大张挞伐[dà zhāng dá fá, ㄉㄚˋ ㄓㄤ ㄉㄚˊ ㄈㄚˊ, / ] to attack on a grand scale, #223,064 [Add to Longdo]
蛋挞[dàn tà, ㄉㄢˋ ㄊㄚˋ, / ] custard tart [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I want a daughter who can follow a few simple rules, but don't look like neither one of us is gonna get what we want.[CN] 扂砑猁夔郩忐撓沭 潠等寞腔躓嫁 筍艘懂扂蠅飲祥夔陑砑岈傖 Elsewhere (2009)
Duck-beak-tart, a regular client has come. Your wishes come true[CN] 鴨嘴蛋,你地恨到啦,有熟客搵你地 Huan chang (1985)
Do you like egg tart?[CN] 吃不吃葡國蛋呀? Your Place or Mine (1998)
Yes, here, and there too[CN] 系呀,呢,呢,仲有呢 Huan chang (1985)
Don't scare of anyone Just tell them you know me[CN] 你我個朵啦 A Chinese Odyssey Part Two: Cinderella (1995)
I prefer a tart[CN] 椰可以請我吃 Lao biao ni hao ye! (1991)
If you've got cash and play by the rules, they'll make all your dreams come true.[CN] 如果你有大把银子 又能照这里的规矩玩 她们保证让你美梦成真 筍猁岆斕菖 Sin City (2005)
She loved red kites and blueberry Pop-Tarts.[CN] 她喜歡紅風箏 還有藍莓味的泡泡 We Bought a Zoo (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top