Search result for

โบย

(33 entries)
(0.0308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โบย-, *โบย*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โบย [V] flog, See also: whip, lash, thrash, Syn. เฆี่ยน, เฆี่ยนตี, Example: ท่านขุนลงมือโบยผู้เป็นภรรยาด้วยตัวเอง เพราะแค้นใจที่เมียตัวเล่นชู้กับชายอื่น, Thai definition: เฆี่ยนตีด้วยหวาย
โบยบิน [V] disappear, See also: flee, Syn. จากไป, หายลับไป, Example: ความสุขบนกองเงินกองทองเริ่มโบยบินไปจากชีวิตของเขา ตั้งแต่พ่อเสียชีวิตลง, Thai definition: จากหายไปหรือสูญไปไม่มีร่องรอย
โบยบิน [V] fly, See also: flutter, Syn. บิน, บินร่อน, Example: เราจะได้ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของนกน้อยใหญ่ นกน้ำ ที่โบยบินอย่างอิสระเสรี ที่สวนนกนครพิงค์, Thai definition: บินร่อนไปร่อนมาอย่างผีเสื้อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โบยก. เฆี่ยนด้วยหวายเป็นต้นเป็นการลงโทษ.
โบยก. เคลื่อนไหวไปมา เช่น เร่งดยรดาษดยรโดย อาวุธโบยยยาบ (ม. คำหลวง มหาราช).
โบยบินก. บินร่อนไปมาอย่างผีเสื้อเป็นต้น.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบย[v.] (bōi) EN: flog ; whip ; lash ; thrash   FR: fouetter ; flageller
โบยบิน[v.] (bōibin) EN: fly ; flutter   
โบยแส้[v. exp.] (bōi saē) EN: whip   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belt    [VT] ฟาด (ไม่เป็นทางการ), See also: โบยด้วยเข็มขัด, ใช้เข็มขัดตี (หวด, โบย), Syn. slap, thump
flog someone to death    [IDM] โบยจนตาย, See also: ฟาดจนตาย
flog    [VT] เฆี่ยน, See also: โบย, ฟาด, Syn. whip, beat, lash, Ant. defend, protect
quirt    [VT] เฆี่ยนด้วยแส้, See also: โบยด้วยแส้, ลงแส้, Syn. whip
trounce    [VT] เฆี่ยนตี, See also: โบย
whip    [VT] หวด, See also: โบย, ลงแส้, ตี, เฆี่ยน, Syn. beat, lash, thrash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antidumping(แอนทีดัม' พิง) adj. ซึ่งต่อต้านนโบยายทุ่มตีตลาด
lash(แลช) {lashed,lashing,lashes} n. การเฆี่ยน,การหวด,การตี,การโบย,แส้,ปลายแส้,สิ่งที่ทำให้เจ็บปวด (เหมือนถูกแส้เฆี่ยน) ,คำพูดที่เจ็บปวด,การด่า,การเหน็บแนม,ขนตา. v. เฆี่ยน,หวด,ตี,โบย,ด่า,พูดเหน็บแนม,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,พุ่งไปยัง., See also: lasher n.
lashing(แลช'ชิง) n. การเฆี่ยน,การโบย,การด่าอย่างเจ็บแสบ,การผูกหรือมัดด้วยเชือก,เชือกที่ใช้มัด
masochism(แมส'ซะคิสซึม) n. กามวิตถารชนิดหนึ่งที่ได้รับความสุขหรือความพอใจเมื่อตัวเองถูกโบยตีหรือทำให้เจ็บ (ตรงกันข้ามกับ sadism) ,ความสุขหรือความพอใจดังกล่าว., See also: masochist n. masochistic adj.
scourge(สเคิร์จฺ) n. แส้,หวาย,เครื่องมือลงโทษผู้ทำลาย,สิ่งทำลาย,สิ่งที่นำมาซึ่งความหายนะ vt. เฆี่ยน,ลงแส้,โบย,หวด,ทำโทษ,วิจารณ์อย่างรุนแรง,ประณาม,ทำลาย,ขยี้,ระบาด, See also: scourger n. scourgingly adv.
stripe(สไทรพฺ) n. ริ้ว,ผ้าริ้ว,ลายยาว,ลาย,แถบ,ชนิด,บั้ง,แถบยศ,เสื้อลายขวางของนักโทษ,การตี,การเฆี่ยน,การโบย,การหวด,รอย (เฆี่ยน,โบย,หวด)
thrash(แธรช) vt.,n. (การ) เฆี่ยน,หวด,โบย,ฟาด,ทำให้ปราชัยอย่างสิ้นเชิง,ตีพ่ายแพ้,ยกขาขึ้นลงอย่างรวดเร็ว (ในการว่ายน้ำ) ,แกว่งไปมาอย่างแรง,กวัดแกว่ง,เซไปมาอย่างแรง,นวดข้าว, See also: thrasher n., Syn. beat,flog,flail
trounce(เทราซฺ) vt. เฆี่ยนหรือโบยตีอย่างแรง,ทำโทษ,ทำให้ปราชัย,ทำให้พ่ายแพ้., See also: trouncing n., Syn. punish,thrash,whip,cane
wheal(วีล) n. แผลไหม้เล็ก ๆ บนผิวหนัง,แผลผื่นคันบนผิวหนัง,รอยเฆี่ยน,รอยโบย,รอยติ, Syn. pimple
whip(วิพ) vt.,n. (การ) หวด,ตี,เฆี่ยน,โบย,ลงแส้,ฝึกอย่างเข้มงวด,รวบรวม,ชุมนุม,กระตุ้น,พันด้วยเชือก,เอาชนะอย่างเด็ดขาด,ดึงขึ้นด้วยเชือก,ฟันรอบ,ตีไข่ ,แส้ ,ผู้ควบคุมเสียงสมาชิกพรรคการเมืองในสภา,อาหารหวานที่ทำด้วยครีมหรือไข่ขาว,ลูกรอกโยง vi. พุ่ง,หวดแส้,ตกปลา

English-Thai: Nontri Dictionary
cane(vt) เฆี่ยน,ตี,โบย,ลงแส้,หวด
flog(vt) เฆี่ยน,โบย,ตี,ฟาด,หวด
lash(vt) เฆี่ยน,หวด,ลงแส้,ฟาด,ตี,ซัด,สะบัด,โบย
scourge(vt) ทำลาย,ลงโทษ,เฆี่ยน,โบย
thrash(vt) นวด(ข้าว),เฆี่ยน,ฟาด,โบย,ตี,ขบ(ปัญหา),หวด
thresh(vt) นวด(ข้าว),เฆี่ยน,ฟาด,โบย,ตี,ขบ(ปัญหา),หวด
whip(n) ผู้ควบคุมเสียง,การโบย,การเฆี่ยน
whip(vi,vt) ตี,เฆี่ยน,หวด,โบย,รวบรวม,กระตุ้น

Are you satisfied with the result?

Go to Top