Search result for

สุภาพบุรุษ

(29 entries)
(1.596 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สุภาพบุรุษ-, *สุภาพบุรุษ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุภาพบุรุษ[N] gentleman, Ant. สุภาพสตรี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุภาพบุรุษน. ชายที่มีกิริยาวาจาเรียบร้อย รู้กาลเทศะ และมีคุณธรรม เช่น เขาช่วยเหลือเธอตามหน้าที่สุภาพบุรุษ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I give you Lancelot, fifth son of Lord Eldred of Northumbria.ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ผมขอแนะนำ แลนซาลอต บุตรชายคนที่ 5 ของ ลอร์ดเอลเดร็ด แห่ง นอร์ธทัมเบรีย Lancelot (2008)
Ladies and gentlemen, please join me in a toast to our new recruit, our new knight of Camelot, Sir Lancelot.ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ เชิญดื่มอวยพรให้กับสมาชิกใหม่ อัศวินคนใหม่แห่งคาเมลอต เซอร์แลนซาลอต Lancelot (2008)
Good morning.อรุณสวัสดิ์ท่านสุภาพบุรุษ Lancelot (2008)
"Hero at the brothel"'สุภาพบุรุษในแดนโสเภณี' Portrait of a Beauty (2008)
Wakey wakey, gentlemen.ตื่น ตื่น คุณสุภาพบุรุษ The Bank Job (2008)
Gentlemen. I've just had a conversation with one Martine Love.สุภาพบุรุษ ผมเพิ่งได้รับ การติดต่อจากมาร์ทีน เลิฟ The Bank Job (2008)
Obviously, you are not a gentleman.คุณนี่ไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยสักนิด Babylon A.D. (2008)
Sorry, gentlemen.โทษที ท่านสุภาพบุรุษ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Encourage her. Ladies and gentlemen, please pay attention to here...ให้กำลังใจเธอ ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กรุณาฟังทางนี้... My Sassy Girl (2008)
Would you gentlemen like anything else?ท่านสุภาพบุรุษทั้งสอง จะรับอะไรเพิ่มอีกไหมครับ? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Gentlemen, if you're ready, allow me to show you the future.ท่านสุภาพบุรุษทั้งหลาย.. หากท่านพร้อมแล้ว ผมขอ แสดงอนาคตให้ชม Superhero Movie (2008)
Ladies and gentlemen, our first award is for the medical breakthrough of the year.สุภาพบุรุษ และสตรี รางวัลแรกของเรา สำหรับ การปฏิวัติวงการณ์แพทย์ แห่งปี Superhero Movie (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุภาพบุรุษ[n.] (suphāpburut) EN: gentleman   FR: gentleman [m] ; monsieur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gent[N] สุภาพบุรุษ (คำเรียกย่อของ gentleman) (คำไม่เป็นทางการ)
gentleman[N] สุภาพบุรุษ, See also: ชายชาติตระกูลดี, ผู้มีกิริยาสุภาพ, Syn. nobleman
smoothie[N] สุภาพบุรุษที่แต่งตัวและมีมารยาทดี (แต่ไม่จริงใจ), Syn. flatterer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
babu(บา'บู) n. คำทักทายยกย่อง (คุณ,คุณนาย,ท่าน) ของชาวฮินดู,สุภาพบุรุษชาวฮินดู,ชาวอินเดียที่รู้จักภาษาเล็กน้อย, Syn. baboo,Sir,Mr.
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า,คนขี่ม้า,สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี,คนเจ้าชู้,คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย,มีใจอิสระ,หยิ่งยะโส,จองหอง,ขี้ประจบ,มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o
cricket(คริค'คิท) n. จิ้งหรีด,กีฬาคริคเก็ต,การเล่นที่ยุติธรรม,ความประพฤติของสุภาพของสุภาพบุรุษ vi.
esquire(อีสไคว'เออะ) n. คำที่ใช้เติมหลังนามสกุลสุภาพบุรุษในเวลาเขียนจดหมายใช้อักษรย่อว่าEsq.,ผู้รับใช้อัศวิน,ผู้มีตำแหน่งต่ำกว่าอัศวินชั้นหนึ่ง vt. เลื่อนตำแหน่งเป็น esquire,ติดตามไปด้วย
gent(เจนทฺ) n. สุภาพบุรุษ, See also: gents ห้องน้ำผู้ชาย adj. งดงาม,สละสลวย
gentleman(เจน'เทิลเมิน) n. สุภาพบุรุษ,ห้องน้ำชาย -pl. gentlemen
pharisee(แฟ'ริซี) n. ผู้ที่มีปากกับใจไม่ตรงกัน,เจ้าระเบียบ,พวกมือถือสากปากถือศีล,สมาชิกยิวโบราณที่เคร่งครัดในวินัยศาสนาแต่รูปแบบภายนอก,ผู้ที่หลอกลวง,สุภาพบุรุษจอมปลอม, See also: phariseeism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
gentleman(n) สุภาพบุรุษ
gentlemanly(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,เป็นสุภาพบุรุษ
gentry(n) คนชั้นสูง,พวกผู้ดี,ความเป็นสุภาพบุรุษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
紳士[しんし, shinshi] สุภาพบุรุษ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top