ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tafel schokolade

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tafel schokolade-, *tafel schokolade*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tafel schokolade มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tafel schokolade*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Αnd a bar of chocoΙate.- Eine Tafel SchokoladeMuriel, or the Time of Return (1963)
I have a chocolate bar.Ich habe eine Tafel SchokoladeCastle Keep (1969)
On his birthday, he goes to town and buys... red table wine... a baguette, a can of sardines, and a chocolate bar.An seinem Geburtstag ging er in die Stadt und kaufte... den Vin Rouge Ordinaire, Baguettes, eine Dose Sprotten, eine Tafel SchokoladeWszystko na sprzedaz (1969)
One half-bar of chocolate.Eine halbe Tafel SchokoladeA Clockwork Orange (1971)
I was never allowed to eat a whole bar of chocolate.Ich durfte nie eine ganze Tafel Schokolade essen. The Man Who Loved Women (1977)
I told myself "When I grow up I'll eat a bar of chocolate at every meal."Ich wollte als Erwachsener zu jedem Essen eine Tafel Schokolade essen. The Man Who Loved Women (1977)
- She had a pound of chocolate on her.Sie hatte eine 500 g-Tafel Schokolade dabei. Les bronzés font du ski (1979)
File A56-7W. Subject: Airwolf.Wir hätten eine Woche überleben können, mit so einer Tafel Schokolade, Oberst. Fight Like a Dove (1984)
Known to associate with his only friend and mentor, Dominic Santini.Und der Staat Israel schenkt Ihnen eine neue Tafel SchokoladeFight Like a Dove (1984)
Give me the chocolate bar.Gib mir die Tafel SchokoladeGames, Flames & Automobiles (1996)
Hey, bigmouth, give the kid a Hershey bar.Hey, Großmaul, gib dem Kleinen eine Tafel SchokoladeThe Last Patrol (2001)
- It's just a bowl of goddamn cherries. - Let' go. Sure.Es ist süß wie 'ne verdammte Tafel SchokoladeThe Man Who Wasn't There (2001)
We've got our own chocolate bar.Wir haben unsere eigene Tafel SchokoladeSuicide Club (2001)
From now on, anybody who comes over to our house will get a free chocolate bar.Jeder, der zu uns kommt, bekommt eine Tafel Schokolade umsonst. Patrons Ain't (2002)
A doughnut, a chocolate bar...Ein Hörnchen, eine Tafel Schokolade... I'm Not Scared (2003)
A bar of chocolate.Eine Tafel SchokoladeAtlantic Island (2003)
Wouldn't it be something, Charlie, to open a bar of candy and find a golden ticket inside?Wär das nicht 'ne feine Sache, Charlie? Eine Tafel Schokolade auszupacken und eine goldene Eintrittskarte läge darin? Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Why can't I send a real bar of chocolate through the television, ready to be eaten?"Warum sollte es mir nicht gelingen, eine echte Tafel Schokolade durch das Fernsehen zu schicken, sodass man sie essen kann?" Charlie and the Chocolate Factory (2005)
I shall now send a bar of chocolate from one end of the room to the other by television.Ich schicke nun eine Tafel Schokolade von einem Punkt des Raumes zu einem anderen und zwar durchs Fernsehen. Charlie and the Chocolate Factory (2005)
That bar of chocolate is now rushing through the air above our heads in a million tiny little pieces.Diese Tafel Schokolade saust in Millionen kleinster Teilchen über unsere Köpfe hinweg. Charlie and the Chocolate Factory (2005)
At lunch, pick up a box of chocolates, a dozen carnations, and some bath salts.Heut Mittag, besorg dir eine Tafel Schokolade, ein dutzend Rosen und einige Badesalze. Smoke Gets in Your Eyes (2007)
First and foremost, a bar of chocolate.Zuerst und am vordringlichsten, eine Tafel SchokoladeMy Boy Jack (2007)
The other day I saw him eating a chocolate bar behind a tree.Neulich habe ich ihn hinter einem Baum eine Tafel Schokolade essen sehen. '57 Chevy Bel Air (2011)
Ah, but it is.Ted ist jeden Tag in diesen Laden gekommen und starrte nur auf eine Tafel SchokoladeEpisode #1.3 (2012)
She'll let you fuck her for a chocolate bar.Sie vögelt dich für 'ne Tafel SchokoladeFury (2014)
He gave me chocolate and said it was good for my brain.Er gab mir eine Tafel Schokolade und sagte: Das ist gut für mein Gehirn! Vychislitel (2014)
A can, a bar of chocolate and a lolly, only two euros.Eine Dose, eine Tafel Schokolade und einen Lolli für zwei Euro. Divines (2016)
If we each eat one bar of chocolate a week, then we'll have enough chocolate to last us 12 weeks.Wenn jeder eine Tafel Schokolade pro Woche isst, dann reicht sie zwölf Wochen. If I Were a Bell (2016)
You'll take some chocolate, won't you?Da, Müller, bon appétit, deine Tafel SchokoladeLa Grande Illusion (1937)
Look, there's a bar of chocolate.Auf dem Nachttisch Iiegt eine tafel schokolade. Vom Direktor persönlich. Flying Classroom (1954)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tafel Schokolade(n) |die, pl. Tafeln Schokolade| ช็อกโกแล็ตแบบแท่ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schokolade {f} | eine Tafel Schokoladechocolate | a bar of chocolate [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top