ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

load

L OW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -load-, *load*, loa
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
a load of(phrase) มาก, มากมาย เช่น a load of rubbish, What a load of muggles.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
load(n) ของบรรทุก, See also: สินค้าที่บรรทุก
load(vi) เข้าไปในยานพาหนะ
load(n) เครื่องมือรับพลังงานไฟฟ้า
load(vt) ถ่ายข้อมูลหรือโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
load(vt) ทำให้หนักใจ, See also: เป็นภาระหนัก, Syn. weight, encumber, Ant. disburden
load(n) น้ำหนักถ่วง, See also: น้ำหนัก
load(n) น้ำหนักบรรทุก, See also: ระวางน้ำหนัก
load(vt) บรรจุ (ฟิล์มในกล้องถ่ายรูป)
load(vt) บรรจุกระสุน, Syn. prime, ready, prepare for shooting
load(vi) บรรจุกระสุน, Syn. prime, ready, prepare for shooting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
load(โลด) { loaded, loading, loads } n. ของบรรทุก, น้ำหนักบรรทุก, ระวางน้ำหนักบรรทุก, ภาระ, สิ่งที่เป็นภาระ, น้ำหนักถ่วง, ปริมาณงาน, ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้, อุปกรณ์รับไฟฟ้า, ปริมาณเหล้าที่ทำให้มึนเมา v. บรรทุก, ใส่, ถ่วง, บรรจุ, มอบให้อย่างมากมาย, ลำเอียง, เพิ่มกำลังไฟฟ้า, เพิ่ม adv. มาก, มากมาย
load lineเส้นบอกระดับการจมลงของเรือสินค้า, เส้นระดับบรรทุกที่ข้างเรือ., Syn. Plimsoll line
load waterlineเส้นบอกระดับการจมลงของเรือสินค้า, เส้นระดับบรรทุกที่ข้างเรือ., Syn. Plimsoll line
loaded(โล'ดิด) adj. มีของบันทึก, มีสินค้าบรรทุก, มีกระสุน, มีวัตถุระเบิด, แฝงอารมณ์ไว้, เมาเหล้า, ร่ำรวยมาก, ถ่วงด้วยดีบุก, เพิ่มน้ำหนัก, Syn. wealthy
loading(โล'ดิง) n. การบรรทุก, ของบรรทุก, สินค้าบรรทุก, น้ำหนักบรรทุก, Syn. burden, charge
loadline mark(โลด'ไลนฺ) n. เส้นระดับบรรทุกที่ข้างเรือ., Syn. Plimsoll mark
loadstar(โลด'สทาร์) n. lodestar (ดู)
loadstone(โลด'สโทน) n. แร่แม่เหล็ก, ชิ้นแร่แม่เหล็กที่ทำเป็นแม่เหล็ก., Syn. lodestone
armload(อาร์ม'โลด) n. ปริมาณเต็มแขนที่จะแบกอุ้มได้ (...carry in an arm)
breechloadern. ปืนที่บรรจุทางท้ายปืน

English-Thai: Nontri Dictionary
load(n) ของบรรทุก, เครื่องบรรทุก, ภาระ, การบรรจุกระสุนปืน, น้ำหนักบรรทุก
load(vt) บรรทุกของ, เป็นภาระ, บรรจุกระสุน, ใส่, ถ่วง, ยัด
carload(n) เต็มรถ
overload(n) ของเกินพิกัด
overload(vt) ใช้งานมากไป, บรรทุกเกินพิกัด
unload(vt) ขนลง, ปลดปล่อย, ถ่ายสินค้า, ถอนกระสุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
load๑. บรรจุ๒. ภาระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
loadภาระ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
load๑. บรรจุ๒. ภาระ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loadวัตถุพัดพา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
load currentกระแสโหลด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
load deviceอุปกรณ์เพิ่มภาระ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
load pointจุดเริ่มบรรจุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
load profileโพรไฟล์ภาระ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
load voltageแรงดันโหลด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
load-and-goบรรจุแล้วทำงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Load๑. บรรจุ ๒. ภาระ, ๑. บรรจุ ๒. ภาระ [คอมพิวเตอร์]
Loadปริมาณ, โหลด, Example: 1) ปริมาณ, น้ำหนักบรรทุก 2) โหลด : ปริมาณของสารมลพิษ หรือ ปริมาตรน้ำป้อนเข้าระบบ เช่น BOD load คือ ปริมาณบีโอดี (กก./วัน) ที่เข้าระบบบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Loadปริมาณ, น้ำหนักบรรทุก, โหลด, Example: ปริมาณของสารมลพิษหรือปริมาตรน้ำป้อนเข้าระบบ บำบัด เช่น BOD Load คือ ปริมาณบีโอดี (กก./วัน) ที่เข้าสู่ระบบบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Loadน้ำหนักบรรทุก, โหลด ปริมาณ น้ำหนักบรรทุก บรรจุ ภาระ [พลังงาน]
Load dispatchingการจ่ายโหลด [TU Subject Heading]
Load factor designการออกแบบตัวประกอบภาระ [TU Subject Heading]
Load Inspectionการตรวจขยะ, Example: การตรวจขยะจากรถเก็บขน โดยการเทกระจายลงบนพื้นที่จำกัด เพื่อตรวจว่ามีของเสียเสี่ยงอันตรายหรือไม่ [สิ่งแวดล้อม]
Load Testการทดสอบในปัสสาวะ [การแพทย์]
Load, Normalนอร์มอลโลด [การแพทย์]
Load, Optimalน้ำหนักที่เหมาะสม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
loaded(slang) ร่ำรวย มีเงินทองเหลือเฟือ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, I've got a coach load leaving at midnight.ตอนนี้ฉันได้มีการโหลดโค้ช ออก ในเวลาเที่ยงคืน. Pinocchio (1940)
Get a load of that stained-glass window.ของหน้าต่างกระจกสีที่ Pinocchio (1940)
Get a load of this guy.- Hey, Deong รับภาระของผู้ชายคนนี้ The Ugly American (1963)
- It's all a load of Father Xmas's.มันคือทั้งหมดที่โหลดมาจากพระ บิดาของคริสต์มาส Yellow Submarine (1968)
-I've got this load of plums coming in.ลูกพลัมกำลังจะมาส่งแล้วครับ Oh, God! (1977)
Get a load of that!รับภาระของว่า! Mad Max (1979)
load the new program.โหลดโปรแกรมใหม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
colonel, we were just talking, and, uh, we've had loads of fun here.ผู้พัน เราขอคุยหน่อย Spies Like Us (1985)
Get a load of this.ฮ่ะๆ ! เจออีกแล้ว An American Tail (1986)
Load the wounded onto the helicopter!เอาพวกที่บาดเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์ Akira (1988)
Today you load the reels yourself.วันนี้เธอจะเป็นคนบรรจุฟิลม์ด้วยตัวเอง. Cinema Paradiso (1988)
Get a load of that!เริ่มฉายหนังเล้ย ! Cinema Paradiso (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loadA farm boy accidentally overturned his wagon load of wheat on the road.
loadA girl is loaded down with goods in a plastic bag.
loadA load of 100 kilograms is the max.
loadBases loaded, two outs in the ninth inning.
loadHe had to carry many loads from the house to station.
loadHe keeps this gun loaded.
loadHe loaded his stomach with food.
loadHe panted under a heavy load.
loadHis success took an load off my mind.
loadI accommodated him with a night's loading.
loadIn Japan women assume the greater load of responsibility for childcare.
loadIt took a load off my mind when our team won the championship.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจุ(v) load, See also: charge, fill, pack, Syn. บรรจุ, ใส่, Example: เขาบาดเจ็บขณะที่ประจุลูกปืน
ภาร(adj) heavy, See also: loaded, Syn. หนัก, Ant. เบา, Thai Definition: ที่มีน้ำหนักมาก, Notes: (บาลี)
ภาร(n) heavy thing, See also: load, Syn. ของหนัก, Thai Definition: ของที่มีน้ำหนักมาก, Notes: (บาลี)
ถ่วง(v) load, See also: weight, Syn. ถ่วงน้ำหนัก, Example: นักร่อนแขวนตัวเองไว้กึ่งกลาง ขยับตัวเองให้เลื่อนไปมาเพื่อใช้น้ำหนักถ่วงเครื่องร่อนให้ทรงตัวอยู่ในลักษณะอาการที่ต้องการ, Thai Definition: ทำให้หนัก
บรรจุ(v) load, See also: pack, enclose, Syn. ใส่, Example: ช่างภาพบรรจุฟิล์มใส่กล้องอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: ใส่ลงไว้
ประทุก(v) load, See also: be filled up with, be loaded up with, pack, carry, hold, Syn. บรรทุก, ขน, Example: เกวียนเล่มนั้นประทุกสินค้าหนักเกินไป
การถ่วง(n) drag, See also: load, weight, retardation, holding back, Syn. การดึง, การหน่วง, การยื้อ, การรั้ง, การฉุด, Thai Definition: การทำให้หนัก เช่น การถ่วงน้ำหนัก, การทำให้ช้า เช่น การถ่วงเวลา การถ่วงความเจริญ, การทำให้จม เช่น การถ่วงน้ำ
การบรรทุก(n) loading, See also: freight, carrying, holding, Syn. การประทุก, Example: ประเทศผู้ทำการปิดล้อมทางทะเลไม่ยินยอมให้มีการบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศศัตรู, Thai Definition: การวางไว้ การใส่ลง หรือ การบรรจุลงบนยานพาหนะเป็นต้นเพื่อขนย้ายไปทีละมากๆ, ประทุก ก็ใช้
ใส่(v) put something in, See also: load, pack, Syn. บรรจุ, บรรทุก, Example: คนชอบใส่ดอกมะลิลงในน้ำดื่ม เพื่อให้มีกลิ่นหอม
หาบ(n) load, Thai Definition: สิ่งที่หาบ, จำนวนของพอที่จะหาบไปได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งเบาภาระ[baengbao phāra] (v, exp) EN: lighten the load ; share the work
บรรจุ[banju] (v) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain  FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรจุกระสุน[banju krasun] (v, exp) EN: load a gun ; charge a gun  FR: charger une arme
บรรจุไว้[banju wai] (v, exp) EN: download
บรรทุก[banthuk] (v) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden  FR: charger ; transporter ; mettre sur
บรรทุกเกินพิกัด[banthuk koēn phikat] (v, exp) EN: overload ; overburden  FR: surcharger
บรรทุกเกินพิกัด[banthuk koēn phikat] (adj) EN: overloaded
บรรทุกสินค้า[banthuk sinkhā] (v, exp) EN: load goods ; transport goods
บรรทุกสินค้าขึ้นรถไฟ[banthuk sinkhā kheun rotfai] (v, exp) EN: load goods onto a train
บรรทุกสินค้าลงเรือ[banthuk sinkhā long reūa] (v, exp) EN: load goods into a ship  FR: charger un bateau

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LOAD L OW1 D
LOADS L OW1 D Z
LOADED L OW1 D IH0 D
LOADER L OW1 D ER0
LOADED L OW1 D AH0 D
LOADERS L OW1 D ER0 Z
LOADING L OW1 D IH0 NG
LOADMAN L OW1 D M AH0 N
LOADINGS L OW1 D IH0 NG Z
LOADHOLT L OW1 D HH OW2 L T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
load (v) lˈoud (l ou1 d)
loads (v) lˈoudz (l ou1 d z)
loaded (v) lˈoudɪd (l ou1 d i d)
loader (n) lˈoudər (l ou1 d @ r)
loaders (n) lˈoudəz (l ou1 d @ z)
loading (v) lˈoudɪŋ (l ou1 d i ng)
loadings (n) lˈoudɪŋz (l ou1 d i ng z)
loadstar (n) lˈoudstaːr (l ou1 d s t aa r)
load-line (n) lˈoud-laɪn (l ou1 d - l ai n)
loadstars (n) lˈoudstaːz (l ou1 d s t aa z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
负荷[fù hè, ㄈㄨˋ ㄏㄜˋ, / ] load; burden; charge #8,312 [Add to Longdo]
担子[dàn zi, ㄉㄢˋ ㄗ˙, / ] load; a carrying pole and the loads on it #19,200 [Add to Longdo]
载荷[zài hè, ㄗㄞˋ ㄏㄜˋ, / ] load; lading (weight) #19,932 [Add to Longdo]
负载[fù zài, ㄈㄨˋ ㄗㄞˋ, / ] load #21,594 [Add to Longdo]
载重[zài zhòng, ㄗㄞˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] load; carrying capacity #26,669 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belastungsprüfstand { m }load test rig [Add to Longdo]
Belastungspunkt { m }load locus [Add to Longdo]
Belastungssimulation { f }load simulation [Add to Longdo]
Kraftmessdose { f }; Druckmessdose { f } [ techn. ]load cell [Add to Longdo]
Kurzschlussverlust { m }load loss [Add to Longdo]
Lastaufnahmemittel { n }load suspension device; load attachment device [Add to Longdo]
Lastauswahlregelung { f }load selection control [Add to Longdo]
Lasthaken { m } | Lasthaken mit Hakensicherungload hook | safety hook [Add to Longdo]
Lasthakenmutter { f }load hook nut [Add to Longdo]
Lasthakensicherung { f }load hook safety catch [Add to Longdo]
Lastkette { f }load chain [Add to Longdo]
Lastkollektivload spectrum [Add to Longdo]
Lastkollektivspeicher { m }load spectrum recorder [Add to Longdo]
Lastmoment { m }load torque [Add to Longdo]
Laststeuerung { f }load control [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
参照[さんしょう, sanshou] (n, vs) reference; bibliographical reference; consultation; browsing (e.g. when selecting a file to upload on a computer); checking out; (P) #418 [Add to Longdo]
石(P);斛[こく, koku] (n) (1) measure of volume (approx. 180.39 liters, 6.37 cub. ft.); (2) measure of a Japanese-style boat's loading capacity (approx. 278.26 liters); (P) #928 [Add to Longdo]
搭載[とうさい, tousai] (n, vs) (1) loading (on board); equipping; (adj-f) (2) equipped (with); built-in; (P) #1,140 [Add to Longdo]
ロード[ro-do] (n) (1) road; (n, vs) (2) load; (n) (3) lord; (P) #1,308 [Add to Longdo]
ダウンロード[daunro-do] (n, vs) { comp } download; (P) #3,883 [Add to Longdo]
ダウン[daun] (n-suf) (1) down (feathers); (2) down (opposite of up); becoming lower; (3) down (e.g. with a cold) and unable to continue (work); (4) { comp } not running (e.g. of servers); (5) (abbr) { comp } download; downstream; (P) #4,070 [Add to Longdo]
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1, vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P) #4,700 [Add to Longdo]
荷物[にもつ, nimotsu] (n) (1) (See 御荷物) luggage; baggage; (2) (See 足まとい) burden; (3) payload (of a packet, cell, etc.); (P) #8,297 [Add to Longdo]
負荷[ふか, fuka] (n, vs) burden; load (e.g. cpu time, electricity, etc.); (P) #8,428 [Add to Longdo]
揚陸[ようりく, youriku] (n, vs) landing; unloading #8,459 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イニシャルプログラムロード[いにしゃるぷろぐらむろーど, inisharupuroguramuro-do] initial program load (IPL) [Add to Longdo]
システム負荷レベル[システムふかレベル, shisutemu fuka reberu] system work load level [Add to Longdo]
ダウンラインロード[だうんらいんろーど, daunrainro-do] down-line loading [Add to Longdo]
ダウンロード[だうんろーど, daunro-do] down load [Add to Longdo]
トラフィック量[トラフィックりょう, torafikku ryou] traffic load, traffic amount [Add to Longdo]
ブート[ぶーと, bu-to] boot (vs), bootload [Add to Longdo]
ヘッドローディング域[ヘッドローディングいき, heddoro-deingu iki] head loading zone [Add to Longdo]
ペイロード[ぺいろーど, peiro-do] payload (of a cell, packet, etc.) [Add to Longdo]
リロードボタン[りろーどぼたん, riro-dobotan] reload button (on a browser) [Add to Longdo]
ローダ[ろーだ, ro-da] loader [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Load \Load\ (l[=o]d), n. [OE. lode load, way; properly the same
   word as lode, but confused with lade, load, v. See {Lade},
   {Lead}, v., {Lode}.]
   1. A burden; that which is laid on or put in anything for
    conveyance; that which is borne or sustained; a weight;
    as, a heavy load.
    [1913 Webster]
 
       He might such a load
       To town with his ass carry.      --Gower.
    [1913 Webster]
 
   2. The quantity which can be carried or drawn in some
    specified way; the contents of a cart, barrow, or vessel;
    that which will constitute a cargo; lading.
    [1913 Webster]
 
   3. That which burdens, oppresses, or grieves the mind or
    spirits; as, a load of care. " A . . . load of guilt."
    --Ray. " Our life's a load." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A particular measure for certain articles, being as much
    as may be carried at one time by the conveyance commonly
    used for the article measured; as, a load of wood; a load
    of hay; specifically, five quarters.
    [1913 Webster]
 
   5. The charge of a firearm; as, a load of powder.
    [1913 Webster]
 
   6. Weight or violence of blows. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mach.) The work done by a steam engine or other prime
    mover when working.
    [1913 Webster]
 
   8. The amount of work that a person, group, or machine is
    assigned to perform; as, the boss distributed the load
    evenly among his employees.
    [PJC]
 
   9. (Elec.) The device or devices that consume power from a
    power supply.
    [PJC]
 
   10. (Engineering) The weight or force that a structural
     support bears or is designed to bear; the object that
     creates that force.
     [PJC]
 
   {Load line}, or {Load water line} (Naut.), the line on the
    outside of a vessel indicating the depth to which it sinks
    in the water when loaded.
 
   Syn: Burden; lading; weight; cargo. See {Burden}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Load \Load\, v. t. [imp. & p. p. {Loaded}; p. pr. & vb. n.
   {Loading}. Loaden is obsolete, and laden belongs to lade.]
   1. To lay a load or burden on or in, as on a horse or in a
    cart; to charge with a load, as a gun; to furnish with a
    lading or cargo, as a ship; hence, to add weight to, so as
    to oppress or embarrass; to heap upon.
    [1913 Webster]
 
       I strive all in vain to load the cart. --Gascoigne.
    [1913 Webster]
 
       I have loaden me with many spoils.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Those honors deep and broad, wherewith
       Your majesty loads our house.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To adulterate or drug; as, to load wine. [Cant]
    [1913 Webster]
 
   3. To magnetize. [Obs.] --Prior.
    [1913 Webster]
 
   {Loaded dice}, dice with one side made heavier than the
    others, so that the number on the opposite side will come
    up oftenest.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 load
   n 1: weight to be borne or conveyed [syn: {load}, {loading},
      {burden}]
   2: a quantity that can be processed or transported at one time;
     "the system broke down under excessive loads" [syn: {load},
     {loading}]
   3: goods carried by a large vehicle [syn: {cargo}, {lading},
     {freight}, {load}, {loading}, {payload}, {shipment},
     {consignment}]
   4: an amount of alcohol sufficient to intoxicate; "he got a load
     on and started a brawl"
   5: the power output of a generator or power plant
   6: an onerous or difficult concern; "the burden of
     responsibility"; "that's a load off my mind" [syn: {burden},
     {load}, {encumbrance}, {incumbrance}, {onus}]
   7: a deposit of valuable ore occurring within definite
     boundaries separating it from surrounding rocks [syn: {lode},
     {load}]
   8: the front part of a guided missile or rocket or torpedo that
     carries the nuclear or explosive charge or the chemical or
     biological agents [syn: {warhead}, {payload}, {load}]
   9: electrical device to which electrical power is delivered
   v 1: fill or place a load on; "load a car"; "load the truck with
      hay" [syn: {load}, {lade}, {laden}, {load up}]
   2: provide (a device) with something necessary; "He loaded his
     gun carefully"; "load the camera" [syn: {load}, {charge}]
   3: transfer from a storage device to a computer's memory
   4: put (something) on a structure or conveyance; "load the bags
     onto the trucks"
   5: corrupt, debase, or make impure by adding a foreign or
     inferior substance; often by replacing valuable ingredients
     with inferior ones; "adulterate liquor" [syn: {load},
     {adulterate}, {stretch}, {dilute}, {debase}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top