Search result for

bail

(91 entries)
(0.0052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bail-, *bail*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bailout (n ) สถานการณ์ที่ธุรกิจ บุคคลส่วนตัว หรือ รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือแก่ธุรกิจที่ล้มเหลว เพื่อที่จะป้องกันผลลัพธ์ที่จะตามมาจากความหายนะของธุรกิจ การช่วยเหลือมีหลายรูปแบบ เช่น สินเชื่อ พันธบัตร หุ้น หรือ เงินสด ในเงื่อนไขที่จะคืนหรือไม่ก็ตาม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bail    [N] การประกันตัว, Syn. pledge
bail    [VT] ประกันตัวออกไป
bail    [VT] วิดน้ำ, Syn. drain, bale
bail    [N] ถังวิดน้ำ, Syn. dipper
bail    [N] ที่ถือครึ่งวงกลมของถัง
bailey    [N] กำแพงเมืองชั้นนอก, See also: รั้วกั้นชั้นนอก
bailey    [N] สวนหย่อม, See also: สวนที่ถูกล้อมรอบด้วยตึก
bailor    [N] ผู้ส่งมอบทรัพย์สินให้ประกันตัว, Syn. bondsman
bailiff    [N] เจ้าพนักงานที่ยึดทรัพย์สิน (ของลูกหนี้) (ทางกฎหมาย), Syn. dispossessor, sheriff
bail out    [PHRV] ประกันออกมา, See also: ประกันตัว, Syn. go for

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bailการประกันตัว (ผู้ต้องหา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bail๑. การประกันตัว (ในคดีอาญา)๒. การวางประกันความเสียหาย (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bail bondกรมธรรม์ค้ำประกันผู้ต้องหา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bail bondสัญญาประกันตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bail, civilการประกันตัวผู้ถูกบังคับในคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bailable offenceความผิดที่ให้ประกันตัวได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baileeผู้รับมอบการครอบครองทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baileeผู้รับฝากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bailee clauseข้อกำหนดผู้รับฝากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bailiff๑. ผู้ช่วยนายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานเดินหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bailประกันตัว (ผู้ต้องหา) [TU Subject Heading]
Bail-out loanเงินให้กู้ยืมเพื่อกอบกู้กิจการ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bail(เบล) {bailed,bailing,bails} n. เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,การประกันตัว vt. ประกันตัวให้แก่,อนุญาตให้ประกันตัว,เอาทรัพย์สินมอบให้,ช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะที่ลำบาก, Syn. bond,security
bail-out(เบล'เอาทฺ) n.การกระโดดร่มจากเครื่องบิน
bailable(เบ'ละเบิล) adj. สามารถให้ประกันตัวได้,อนุญาตให้ประกันตัวได้
bailee(เบ'ลี) n. ผู้ที่ได้รับทรัพย์สินในการประกันตัว
bailey(เบ'ลี) n. กำแพงเมืองชั้นนอก,ศาล
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล,พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน,ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
bailment(เบล'เมินทฺ) n. ทรัพย์ที่ใช้ประกันตัว,การส่งคืนทรัพย์สินที่ประกันตัว
bailor(เบ'เลอะ) n. ผู้ส่งมอบทรัพย์สินเพื่อประกันตัว
bailout(เบล'เอาทฺ) n.การกระโดดร่มจากเครื่องบิน
bailsman(เบล'ซ เมิน) n. ผู้วางหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว -pl. bailsmen

English-Thai: Nontri Dictionary
bail(n) การประกันตัว,เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,หูหิ้ว,ถังน้ำ
bail(vt) ประกันตัว,วิดน้ำ
bailiff(n) ผู้ดูแลที่ดิน,ปลัดอำเภอ,ผู้ช่วยนายอำเภอ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินประกัน    [N] bail, See also: bail bond, bond, security, Example: ศาลยอมให้มีการประกันตัวผู้ต้องหารายนี้ไปด้วยเงินประกัน 50,000 เหรียญสหรัฐ, Thai definition: เงินหรือหลักทรัพย์ที่ให้ไว้เป็นเครื่องรับรองว่าจะปฏิบัติตามสัญญาหรือชดใช้ให้หากเกิดความเสียหาย
โพง [V] bail, Syn. วิด, ตัก, Example: เขาเอามือโพงน้ำออกจากท้องเรือ, Thai definition: อาการที่ทำให้น้ำพร่องหรือหมดไปด้วยวิธีวัก สาดหรือตักออก
วิดน้ำ    [V] bail out, See also: pump, scoop water out, throw water out, Syn. ตักน้ำ, Example: เขาใช้ขันวิดน้ำออกจากเรือจนหมด, Thai definition: ตักน้ำสาดออกไป
ประกันตัว    [V] bail out, See also: put up bail for, go bail for, Example: แม่ประกันตัวลูกชายออกจากคุก, Thai definition: รับรองว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้าพนักงานหรือศาลซึ่งให้ปล่อยชั่วคราว และถ้าผิดสัญญาก็รับรองว่าจะใช้เงินตามจำนวนที่ระบุไว้
กระโดดร่ม    [V] parachute, See also: bail out, make a parachute jump, Thai definition: กระโดดออกจากอากาศยานในขณะอยู่ในอากาศเพื่อลงสู่พื้นดินโดยอาศัยร่มชูชีพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้ามประกันตัว[v. exp.] (hām prakantūa) EN: deny bail   
หาว[v.] (hāo) EN: yawn   FR: bâiller
เจ้าพนักงานบังคับคดี[n. exp.] (jaophanakngān bangkhap khadī) EN: bailiff ; marshal   
การประกันตัว[n. exp.] (kān prakan tūa) EN: bail   
หลักประกัน[X] (lakprakan) EN: bail   
แง้ม[v.] (ngaēm) EN: be ajar ; open slightly ; be half-closed   FR: entrouvrir ; entrebâiller
เงินประกัน[n.] (ngoen prakan) EN: bail ; bail bond ; bond ; security ; deposit   FR: garantie [f] ; caution [f]
หนีประกัน[v. exp.] (nī prakan) EN: jump bail   
นกอัญชันเล็ก[n. exp.] (nok anchan lek) EN: Baillon's Crake   FR: Marouette de Baillon [f] ; Râle de Baillon [m] ; Porzane de baillon [f] ; Poulette de Baillon [f]
พนักงานยึดทรัพย์[n. exp.] (phanakngān yeutsap) EN: bailiff   FR: huissier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BAIL    B EY1 L
BAILY    B EY1 L IY0
BAILS    B EY1 L Z
BAILE    B EY1 L
BAILOR    B EY1 L ER0
BAILON    B EY1 L AH0 N
BAILLY    B EY1 L IY0
BAILIN    B EY1 L IH2 N
BAILIE    B EY1 L IY0
BAILYN    B EY1 L IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bail    (v) (b ei1 l)
bails    (v) (b ei1 l z)
Bailey    (n) (b ei1 l ii)
bailed    (v) (b ei1 l d)
bailee    (n) (b ei2 l ii1)
bailey    (n) (b ei1 l ii)
bailor    (n) (b ei1 l oo r)
bailees    (n) (b ei2 l ii1 z)
baileys    (n) (b ei1 l i z)
bailiff    (n) (b ei1 l i f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papierhalter {m}bail bar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる鍋;弦鍋;鉉鍋[つるなべ, tsurunabe] (n) (See 鍋) pot with a bail for a handle [Add to Longdo]
ベイルアウト[, beiruauto] (n) bailout [Add to Longdo]
仮出獄[かりしゅつごく, karishutsugoku] (n) parole; release on bail [Add to Longdo]
仮出所[かりしゅっしょ, karishussho] (n) release on bail; parole [Add to Longdo]
掬い出す[すくいだす, sukuidasu] (v5s) to bail (water out of a boat) [Add to Longdo]
汲み出す;汲出す[くみだす, kumidasu] (v5s,vt) to pump out; to bail (water) [Add to Longdo]
決る;抉る;刳る;杓る[しゃくる;さくる(決る;抉る;刳る)(ok), shakuru ; sakuru ( kimaru ; eguru ; ko ru )(ok)] (v5r,vt) (1) (uk) to dig out; to gouge out; to hollow out; (2) to scoop; to ladle; to bail; (3) to jerk (one's chin) [Add to Longdo]
弦(P);絃;鉉[つる, tsuru] (n) (1) bowstring; (2) string (of shamisen, guitar, violin, etc.); (3) (esp. 鉉) bail (arched pot handle); (4) (also written as 梁) (See 枡・1) diagonal levelling wire across the top of a masu; (P) [Add to Longdo]
執行吏[しっこうり, shikkouri] (n) bailiff [Add to Longdo]
執達吏[しったつり, shittatsuri] (n) bailiff [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白露[Bái lù, ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ, ] Bailu or White Dew, 15th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 8th-22nd September [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bail \Bail\ (b[=a]l), n. [F. baille a bucket, pail; cf. LL.
   bacula, dim. of bacca a sort of vessel. Cf. {Bac}.]
   A bucket or scoop used in bailing water out of a boat. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The bail of a canoe . . . made of a human skull.
                          --Capt. Cook.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bail \Bail\, n. [OE. beyl; cf. Dan. b["o]ile a bending, ring,
   hoop, Sw. b["o]gel, bygel, and Icel. beyla hump, swelling,
   akin to E. bow to bend.]
   1. The arched handle of a kettle, pail, or similar vessel,
    usually movable. --Forby.
    [1913 Webster]
 
   2. A half hoop for supporting the cover of a carrier's wagon,
    awning of a boat, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bail \Bail\, n. [OF. bail, baille. See {Bailey}.]
   1. (Usually pl.) A line of palisades serving as an exterior
    defense. [Written also {bayle}.] [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. The outer wall of a feudal castle. Hence: The space
    inclosed by it; the outer court. --Holinshed.
    [1913 Webster]
 
   3. A certain limit within a forest. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   4. A division for the stalls of an open stable.
    [1913 Webster]
 
   5. (Cricket) The top or cross piece (or either of the two
    cross pieces) of the wicket.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bail \Bail\, v. t. [imp. & p. p. {Bailed} (b[=a]ld); p. pr. &
   vb. n. {Bailing}.]
   1. To lade; to dip and throw; -- usually with out; as, to
    bail water out of a boat.
    [1913 Webster]
 
       Buckets . . . to bail out the water. --Capt. J.
                          Smith.
    [1913 Webster]
 
   2. To dip or lade water from; -- often with out to express
    completeness; as, to bail a boat.
    [1913 Webster]
 
       By the help of a small bucket and our hats we bailed
       her out.               --R. H. Dana,
                          Jr.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bail \Bail\, n. [OF. bail guardian, administrator, fr. L.
   bajulus. See {Bail} to deliver.]
   1. Custody; keeping. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Silly Faunus now within their bail.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) The person or persons who procure the release of a
      prisoner from the custody of the officer, or from
      imprisonment, by becoming surety for his appearance in
      court.
      [1913 Webster]
 
         The bail must be real, substantial bondsmen.
                          --Blackstone.
      [1913 Webster]
 
         A. and B. were bail to the arrest in a suit at
         law.               --Kent.
      [1913 Webster]
    (b) The security given for the appearance of a prisoner in
      order to obtain his release from custody of the
      officer; as, the man is out on bail; to go bail for
      any one.
      [1913 Webster]
 
         Excessive bail ought not to be required.
                          --Blackstone.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bail \Bail\, v. t. [OF. bailler to give, to deliver, fr. L.
   bajulare to bear a burden, keep in custody, fr. bajulus he
   who bears burdens.]
   1. To deliver; to release. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Ne none there was to rescue her, ne none to bail.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) To set free, or deliver from arrest, or out of
      custody, on the undertaking of some other person or
      persons that he or they will be responsible for the
      appearance, at a certain day and place, of the person
      bailed.
      [1913 Webster]
 
   Note: The word is applied to the magistrate or the surety.
      The magistrate bails (but admits to bail is commoner) a
      man when he liberates him from arrest or imprisonment
      upon bond given with sureties. The surety bails a
      person when he procures his release from arrest by
      giving bond for his appearance. --Blackstone.
      [1913 Webster]
    (b) To deliver, as goods in trust, for some special object
      or purpose, upon a contract, expressed or implied,
      that the trust shall be faithfully executed on the
      part of the bailee, or person intrusted; as, to bail
      cloth to a tailor to be made into a garment; to bail
      goods to a carrier. --Blackstone. Kent.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bail
   n 1: (criminal law) money that must be forfeited by the bondsman
      if an accused person fails to appear in court for trial;
      "the judge set bail at $10,000"; "a $10,000 bond was
      furnished by an alderman" [syn: {bail}, {bail bond},
      {bond}]
   2: the legal system that allows an accused person to be
     temporarily released from custody (usually on condition that
     a sum of money guarantees their appearance at trial); "he is
     out on bail"
   v 1: release after a security has been paid
   2: deliver something in trust to somebody for a special purpose
     and for a limited period
   3: secure the release of (someone) by providing security
   4: empty (a vessel) by bailing
   5: remove (water) from a vessel with a container

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 bail [baj]
   farm
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top