ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใบพัด

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใบพัด-, *ใบพัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบพัด[N] propeller, See also: paddle, Example: เฮลิคอปเตอร์ไม่มีใบพัดฉุดให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนเครื่องบิน, Thai definition: วัตถุที่มีลักษณะแบนมีรูสำหรับใส่แกนหรือเพลาให้หมุนได้สำหรับพัดลมพัดน้ำ เพื่อขับยานมีเครื่องบินและเรือเป็นต้นให้เคลื่อนที่หรือเพื่อให้เกิดความเย็นเป็นต้น เช่น ใบพัดเครื่องบิน ใบพัดพัดลม ใบพัดสีลม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใบพัดน. วัตถุที่มีลักษณะแบนมีรูสำหรับใส่แกนหรือเพลาให้หมุนได้สำหรับพัดลมพัดนํ้า เพื่อขับยานมีเครื่องบินและเรือเป็นต้น ให้เคลื่อนที่หรือเพื่อให้เกิดความเย็นเป็นต้น เช่น ใบพัดเครื่องบิน ใบพัดพัดลม ใบพัดสีลม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impellerใบพัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
impellerใบพัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotor bladeใบพัดตัวหมุน, ใบพัดโรเตอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impellerใบพัด จานใบพัด [พลังงาน]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where's the propellers? For going under the water!รู้ไหมใบพัดมีไว้ทำไม เอาดำน้ำ The Great Dictator (1940)
A boat propeller?- ใบพัดเรือไง Jaws (1975)
You know those guys in the fan-tail launch?คุณเห็นพวกที่นั่งบนเรือใบพัดนั่นนะ Jaws (1975)
And it wasn't any propeller. It wasn't any coral reef.ไม่ได้โดนใบพัด ไม่ได้โดนปะการัง Jaws (1975)
He's busting the shaft.มันพยายามชนก้านใบพัด Jaws (1975)
- Nine times out of ten... ..it's an electric razor.(เสียงใบพัด ฮ. ) Fight Club (1999)
Port engine pressure is dropping. The rotor rpm is dropping.เครื่องยนต์ซ้ายกำลังตกลง ความเร็วใบพัดกำลังลดลง The Day After Tomorrow (2004)
I'll go sharpen the propeller.ผมจะไปเหลาไม้.. ใบพัด Around the World in 80 Days (2004)
He and his buddy went up in a small twin, but an hour ago theplainwentdown.เขาและคู่หูขับเครื่องบินสองใบพัด ออกไปเมื่อชม.ก่อนนี้ แล้วเครื่องก็ตก Phantom Traveler (2005)
Gweilo, give me your paddle.Gweilo, ให้ฉันใบพัดของคุณ Balls of Fury (2007)
Captain, the turbine's not responding.กัปตัน ใบพัดไม่ตอบสนองคำสั่ง 2012 (2009)
We just got word from another craft that your port side turbine's trailing black.เราเพิ่งได้รับข้อความ ใบพัดด้านข้างของคุณมีปัญหา VS. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade   FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airscrew[N] ใบพัดเครื่องบิน
blade[N] ใบพัด
paddle[N] ใบจักรเรือ, See also: ใบพัดน้ำ
propeller[N] ใบพัด, See also: ใบจักร, Syn. fishtail, propeller-wheel
rotor[N] ใบพัดของเฮลิคอปเตอร์, Syn. airfoil, blade, propeller
screw propeller[N] ใบจักร, See also: ใบพัด, Syn. fishtail, screw
vane[N] ใบกังหัน, See also: ใบพัด, Syn. weathervane, weathercock

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airscrew(แอร์ส' ครู) n. ใบพัดเครื่องบิน
autogiro(ออโทไจ'โร) n. เครื่องบินที่มีใบพัดสำหรับเคลื่อนไปข้างหน้าและมีตัวหมุนตามแนวนอนสำหรับเคลื่อนขึ้นสูง, Syn. autogyro, gyroplane (an aircraft)
blade(เบลด) n. ใบมีด,คมมีด,ใบหญ้า,ใบ,ใบพายุ,ใบจักร,ใบกังหัน,ใบพัดลม,กระดูกหัวไหล่,นักเลง, Syn. cutter
pitch(พิทชฺ) vt. กาง (เต็นท์) ,ตั้ง (ค่าย) ,โยน,ขว้าง,เหวี่ยง,กำหนด,ยืน,ประจำ,เร่ขาย,ตั้งโชว์สินค้า,ปูทาง,เล่านิยาย. vi. ถลำไปข้างหน้า,โยน,ขว้าง,เอียง,ราดด้วยลาดมยางมะตอย -Phr. (pitch in ร่วมด้วย เริ่มทำงานอย่างขะมักเขม้น) n. ระดับ,ระดับเสียง,ยางมะตอย,น้ำมันดิบ,ยางไม้,ตำแหน่ง,ความลาด,จุดสูงสุด,ความบิดของใบพัด,ที่ตั้งแผงลอย,ช่วงระยะห่างของเกลียว,สถานที่แสดง
propeller(โพรเพล'เลอะ) n. ใบพัด,ใบจักร,ตัวกระตุ้น,เครื่องกระตุ้น,ผู้กระ-ตุ้น,ผู้ขับเคลื่อน
propellor(โพรเพล'เลอะ) n. ใบพัด,ใบจักร,ตัวกระตุ้น,เครื่องกระตุ้น,ผู้กระ-ตุ้น,ผู้ขับเคลื่อน
pusher(พุช'เชอะ) n. ผู้ผลัก,ผู้ดัน,คนเสือก,เครื่องบินที่มีใบพัดชนิดผลักดัน (แทนที่จะเป็นลากพา) , (สแลง) ผู้ขายยาเสพติด
screw propellern. ใบพัด., See also: screw-propellered adj.
spokeshave(สโพค'เชฟว) n. กบไส (เป็นเครื่องมือช่างไม้ที่มีใบพัดอยู่ตรงกลางสำหรับไสขอบโค้ง)
vane(เวน) n. ใบกังหันบอกทิศทางลม,ใบจักร,ใบพัด,แผ่นใบดังกล่าว,แพนขนนก,ผิวระนาบด้านนอกของจรวด,ขนนก,เครื่องเล็ง.

English-Thai: Nontri Dictionary
airscrew(n) ใบพัดเครื่องบิน
blade(n) ใบมีด,คมมีด,ใบดาบ,ใบจักร,ใบพัด,ใบกังหัน
paddle(n) ใบพาย,ใบพัด,ใบจักร,ครีบสัตว์
propeller(n) ใบพัด,ใบจักร,เครื่องกระตุ้น
vane(n) ใบจักร,ใบพัด,เครื่องเล็ง,ขนนก

French-Thai: Longdo Dictionary
aile(n) n.f. 1) ปีก เช่น ปีกนก, ปีกไก้, ส่วนปีกของเครื่องบิน 2) ส่วนของใบพัดหรือกังหัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top