Search result for

scoop

(80 entries)
(0.0235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scoop-, *scoop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scoop[N] ทัพพี, See also: กระบวย, ช้อนตวง, Syn. ladle, shovel
scoop[N] ปริมาณที่ตักขึ้นหนึ่งครั้งด้วยทัพพี กระบวยหรือช้อนตวง
scoop[N] ข่าวเด่น (คำไม่เป็นทางการ), See also: ข่าวน่าสนใจ, สกู๊ปข่าว
scoop[N] โพรง, See also: ช่องแคบๆ
scoop[VT] ตัก, See also: ช้อนขึ้น, ควักขึ้น
scoop[VT] ทำให้เป็นโพรง
scooper[N] ผู้ทำให้เป็นโพรง
scoop up[PHRV] ตักขึ้นด้วยทัพพีหรืออุปกรณ์รูปโค้ง, Syn. scoop out
scoopful[ADJ] เต็มช้อน
scoop out[PHRV] ตัก (ด้วยพลั่วหรือทัพพี) ออก, Syn. scoop up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scoop(สโคพ) n. ทัพพี,กระบวย,กระชอน,ถังตัก,พลั่วตัก,ปริมาณดังกล่าว,โพรง,การตักด้วยทัพพี (กระบวย...) ,การฉวยโอกาส,การแทง,ข่าวตีพิมพ์ที่ออกก่อนฉบับอื่น,ทำให้เป็นโพรง,ตีพิมพ์ข่าวก่อน vi. ใช้ทัพพ' (กระบวย) ตัก, Syn. trowel,shovel,ladle,spoon
scooper(สคูพ'เพอะ) n. เครื่องตัก,เครื่องขูด,เครื่องคว้าน
scoopful(สคูพ'ฟูล) n. ปริมาณหนึ่ง (ทัพพี,กระบวย,กระชอน,ถัง,พลั่ว) pl., See also: scoopfuls

English-Thai: Nontri Dictionary
scoop(n) ทัพพี,พลั่ว,กระบวย,ตะหลิว
scoop(vt) ตักด้วยทัพพี,ตักด้วยพลั่ว,ตีพิมพ์ข่าวก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scoopช้อนควัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We need to stick a pooper scooper in you.เราจำเป็นต้องเอาเครื่องมือสอดเข้าไปในตัวคุณ The Itch (2008)
Scooping up artifacts she thinks might have paranormal military applications.สกาน่าแปลอยู่ในช่วง3100 ปีก่อนคริสตกาล แล้วอยูมาอีก300 ปี /จนกระทั่งถูกทิ้งร้างไป เมื่อ 2500 ปีก่อนคริสตกาล Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Now, of course, all of this food is gonna have to go somewhere... so use the blue pooper scooper, and watch your step.คราวนี้ แน่ล่ะ,อาหารทั้งหมดของมัน จะต้องกระจัดกระจายไปคนละทิศ ดังนั้นใช้ที่ตักสีฟ้า -แล้วก็ ระวังเวลาเดิน Marley & Me (2008)
What, are we gonna tell Manolo to scoop some more secret spy shit off the locker floor?แล้วเราจะให้มาโนโล่ ไปค้นของในล็อกเกอร์สายลับมาเหรอ Burn After Reading (2008)
Bad news, we just got scooped.- ข่าวร้าย โดนตัดหน้าแล้ว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Actually,somebody just scooped it up.อันที่จริง เพิ่งมีคนเช่าเลยค่ะ Sir Lancelot's Litter Box (2009)
Found you in that tunnel, i scooped you outta that hell, and i brought you to paradise.เจอคุณในช่องระบายอากาศ และฉันจะเอาคุณออกมาจากที่นั่น และฉันจะพาคุณไปสวรรค์เลยล่ะ The Good Wound (2009)
I'm here with a major scoop.ผมพาพวกคุณมาสู่ประเด็นที่น่าสนใจ Gokusen: The Movie (2009)
You should totally scoop that.เธอน่าจะหว่านเสน่เค้าหน่อย Acafellas (2009)
I'm not asking for any inside scoop.ไม่ได้ถามอะไรเพื่อสกู๊บนั่นเลย If I Had a Hammer (2009)
And designing the ice cream to accumulate into scoops I don't know how you're gonna top this.คุณทำให้ไอศกรีม.. หล่นทับลงมาเป็นก้อนๆ อะไรมันจะสุดยอดไปกว่านี้ได้เหรอ? Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
With today's scoop for the Weather News Network I'm Sam Sparks.สำหรับวันนี้.. ขอจบสกู้ปไอศกรีมเพียงเท่านี้ ดิฉัน.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scoopHe scooped up sand by the handful.
scoopThe film scooped up three awards at the Cannes film festival.
scoopWhat's the scoop on your new boyfriend?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ้ย[V] push rice into mouth by using chopsticks, See also: scoop rice into one's mouth by using chopsticks, Example: เขาพุ้ยข้าวเข้าไปในปากด้วยตะเกียบโดยไม่หกเลยสักเม็ด, Thai definition: อาการที่เอาตะเกียบคุ้ยข้าวเข้าปาก
ฟาย[V] dip with hand, See also: scoop with hand, Example: เขาฟายน้ำจากลำธารขึ้นมาลบหน้าเพิ่มความสดชื่น, Thai definition: เอาอุ้งมือตัก
ตัก[V] scoop, See also: dip, draw, fetch, get, ladle, Syn. ช้อน, Example: ทุกเช้าก่อนที่เด็กชายจะไปโรงเรียนเขาต้องตักน้ำจากบ่อมาไว้ในตุ่มให้ตายายใช้, Thai definition: เอาภาชนะช้อนสิ่งของขึ้นจากที่เดิม
กระบวย[N] dipper, See also: scoop, coconutshell ladle, Example: เขาใช้กระบวยตักน้ำใส่ตุ่ม, Count unit: อัน, Thai definition: ภาชนะสำหรับตักน้ำ เดิมทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้ามถือ
การตัก[N] scoop, See also: ladling, Syn. การช้อน, การขุด, Example: การตักอาหารขณะรับประทานร่วมกันหลายคนควรใช้ช้อนกลาง, Thai definition: การเอาภาชนะช้อนสิ่งของขึ้นจากที่เดิม
กอบ[V] scoop up, See also: pick up, gather up, Example: ลุงใช้มือกอบเมล็ดข้าวที่ร่วงลงพื้น, Thai definition: เอามือ 2 ข้างรวบสิ่งของเข้ามาจนนิ้วก้อยของมือชิดกันแล้วยกขึ้น
โกย[V] shovel, See also: scoop up, pitch, Syn. กอบ, ตัก, Example: ในการทำความสะอาดหินให้เอาหินใส่ในกระป๋องแล้วใส่น้ำลงไปใช้มือทั้งสองโกยหินในกระป๋องถูกันแบบซาวข้าว, Thai definition: อาการที่ใช้มือหรือสิ่งอื่นคุ้ยหรือกวาดสิ่งต่างๆ เช่น ข้าว ถ่าน มาทีละมากๆ, ขนหรือรวบเอาไปเป็นจำนวนมาก
ควัก[V] scoop out, See also: dig out, gouge, Syn. ล้วง, Example: หมอตำแยควักเมือกในปากเด็กออก เพื่อไม่ให้เด็กสำลักน้ำคร่ำ, Thai definition: งอนิ้วแล้วเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมา
คว้าน[V] core, See also: scoop out, remove, Syn. ควัก, แขวะ, Example: คุณครูกำลังสอนให้นักเรียนคว้านผลไม้, Thai definition: เอาสิ่งมีคมแหวะให้กว้าง, แหวะให้เป็นช่องเพื่อเอาส่วนข้างในออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้อน[v.] (chøn) EN: take up ; scoop ; dip   FR: puiser ; retirer
ควัก[v.] (khwak) EN: scoop out ; dig out ; gouge ; draw out   FR: extraire ; retirer
โกย[v.] (kōi) EN: shovel ; scoop up ; pitch   FR: puiser ; pelleter
กระบวย[n.] (krabūay) EN: dipper ; scoop ; coconut shell ladle   FR: louche [f]
พลั่ว[n.] (phlūa) EN: spade ; shovel ; mattock ; scoop : trowel   FR: pelle [f] ; bêche [f] ; pioche [f] ; écope [f] ; truelle [f]
พุ้ย[v.] (phui = phūi) EN: push rice into mouth by using chopsticks ; scoop rice into one's mouth by using chopsticks   FR: pousser dans la bouche avec des baguettes en toute hâte
ตัก[v.] (tak) EN: fetch ; ladle ; scoop ; dip ; draw ; get   FR: puiser ; vider
น้ำ[v. exp.] (wak nām) EN: scoop water up with the hands   FR: puiser l'eau avec les mains
วิด[v.] (wit) EN: bail ; scoop out ; throw the water off ; pump   FR: écoper ; vider

CMU English Pronouncing Dictionary
SCOOP    S K UW1 P
SCOOPS    S K UW1 P S
SCOOPED    S K UW1 P T
SCOOPER    S K UW1 P ER0
SCOOPING    S K UW1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scoop    (v) (s k uu1 p)
scoops    (v) (s k uu1 p s)
scooped    (v) (s k uu1 p t)
scoopful    (n) (s k uu1 p f u l)
scooping    (v) (s k uu1 p i ng)
scoopfuls    (n) (s k uu1 p f u l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kelle {f}; Spatel {m} | Kellen {pl}scoop | scoops [Add to Longdo]
U-Ausscnitt {m}scoop neck [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぷよぷよすくい[, puyopuyosukui] (n) (See 金魚掬い,ぷよぷよ) jelly ball scooping (festival game) [Add to Longdo]
キャラクター掬い[キャラクターすくい, kyarakuta-sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) character scooping; festival game of scooping up plastic cartoon figurines floating in water [Add to Longdo]
スーパーボール掬い[スーパーボールすくい, su-pa-bo-ru sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) SuperBall scooping; festival game in which one scoops up rubber bouncy balls floating in water [Add to Longdo]
スクープ[, suku-pu] (n,vs) scoop; (P) [Add to Longdo]
スクープヘッド[, suku-puheddo] (n) scoophead (Sphyrna media, species of little-known hammerhead shark found in tropical waters of the western Atlantic and eastern Pacific) [Add to Longdo]
ポイ[, poi] (n) paper scoop used in goldfish scooping [Add to Longdo]
一菊[いっきく, ikkiku] (n) one scoop (of water) [Add to Longdo]
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) totally useless (fruitless) effort; wasting time on an impossible task (like trying to scoop up a reflected moon from the bottom of the sea) [Add to Longdo]
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) Haitei winning hand in mahjong; winning on the last tile drawn from the wall; scooping the moon from the bottom of the sea [Add to Longdo]
灰匙[はいさじ, haisaji] (n) ash scoop (tea ceremony) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wān, ㄨㄢ, ] scoop out [Add to Longdo]
勺子[sháo zi, ㄕㄠˊ ㄗ˙, ] scoop; ladle [Add to Longdo]
杓子[sháo zi, ㄕㄠˊ ㄗ˙, ] scoop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scoop \Scoop\, n. [OE. scope, of Scand. origin; cf. Sw. skopa,
   akin to D. schop a shovel, G. sch["u]ppe, and also to E.
   shove. See {Shovel}.]
   1. A large ladle; a vessel with a long handle, used for
    dipping liquids; a utensil for bailing boats.
    [1913 Webster]
 
   2. A deep shovel, or any similar implement for digging out
    and dipping or shoveling up anything; as, a flour scoop;
    the scoop of a dredging machine.
    [1913 Webster]
 
   3. (Surg.) A spoon-shaped instrument, used in extracting
    certain substances or foreign bodies.
    [1913 Webster]
 
   4. A place hollowed out; a basinlike cavity; a hollow.
    [1913 Webster]
 
       Some had lain in the scoop of the rock. --J. R.
                          Drake.
    [1913 Webster]
 
   5. A sweep; a stroke; a swoop.
    [1913 Webster]
 
   6. The act of scooping, or taking with a scoop or ladle; a
    motion with a scoop, as in dipping or shoveling.
    [1913 Webster]
 
   7. a quantity sufficient to fill a scoop; -- used especially
    for ice cream, dispensed with an ice cream scoop; as, an
    ice cream cone with two scoops.
    [PJC]
 
   8. an act of reporting (news, research results) before a
    rival; also called a {beat}. [Newspaper or laboratory
    cant]
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   9. news or information; as, what's the scoop on John's
    divorce?. [informal]
    [PJC]
 
   {Scoop net}, a kind of hand net, used in fishing; also, a net
    for sweeping the bottom of a river.
 
   {Scoop wheel}, a wheel for raising water, having scoops or
    buckets attached to its circumference; a tympanum.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scoop \Scoop\, v. t. [imp. & p. p. {Scooped}; p. pr. & vb. n.
   {Scooping}.] [OE. scopen. See {Scoop}, n.]
   1. To take out or up with, a scoop; to lade out.
    [1913 Webster]
 
       He scooped the water from the crystal flood.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To empty by lading; as, to scoop a well dry.
    [1913 Webster]
 
   3. To make hollow, as a scoop or dish; to excavate; to dig
    out; to form by digging or excavation.
    [1913 Webster]
 
       Those carbuncles the Indians will scoop, so as to
       hold above a pint.          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scoop \Scoop\, v. t.
   to report a story first, before (a rival); to get a scoop, or
   a beat, on (a rival); -- used commonly in the passive; as, we
   were scooped. Also used in certain situations in scientific
   research, when one scientist or team of scientists reports
   their results before another who is working on the same
   problem.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beat \Beat\, n.
   1. One that beats, or surpasses, another or others; as, the
    beat of him. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. The act of one that beats a person or thing; as:
    (a) (Newspaper Cant) The act of obtaining and publishing a
      piece of news by a newspaper before its competitors;
      also, the news itself; -- also called a {scoop} or
      {exclusive}.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
         It's a beat on the whole country. --Scribner's
                          Mag.
      [Webster 1913 Suppl.]
    (b) (Hunting) The act of scouring, or ranging over, a
      tract of land to rouse or drive out game; also, those
      so engaged, collectively. "Driven out in the course of
      a beat." --Encyc. of Sport.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
         Bears coming out of holes in the rocks at the
         last moment, when the beat is close to them.
                          --Encyc. of
                          Sport.
      [Webster 1913 Suppl.]
    (c) (Fencing) A smart tap on the adversary's blade.
      [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scoop
   n 1: the quantity a scoop will hold [syn: {scoop}, {scoopful}]
   2: a hollow concave shape made by removing something [syn:
     {scoop}, {pocket}]
   3: a news report that is reported first by one news
     organization; "he got a scoop on the bribery of city
     officials" [syn: {exclusive}, {scoop}]
   4: street names for gamma hydroxybutyrate [syn: {soap}, {scoop},
     {max}, {liquid ecstasy}, {grievous bodily harm}, {goop},
     {Georgia home boy}, {easy lay}]
   5: the shovel or bucket of a dredge or backhoe [syn: {scoop},
     {scoop shovel}]
   6: a large ladle; "he used a scoop to serve the ice cream"
   v 1: take out or up with or as if with a scoop; "scoop the sugar
      out of the container" [syn: {scoop}, {scoop out}, {lift
      out}, {scoop up}, {take up}]
   2: get the better of; "the goal was to best the competition"
     [syn: {outdo}, {outflank}, {trump}, {best}, {scoop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top