ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลิกล้ม

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลิกล้ม-, *เลิกล้ม*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลิกล้มก. เลิก เช่น เลิกล้มกิจการ, ยกเลิก เช่น เลิกล้มสัญญา, เลิกดำเนินกิจการ, ไม่ทำต่อไป, เช่น เลิกล้มโครงการ, ล้มเลิก ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Junior, quit falling down.ไม่ จูเนียร์ เลิกล้มซะทีสิ Cool Runnings (1993)
"we must not break our bonds of affection."เราจะต้องไม่เลิกล้ม/ความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกัน American History X (1998)
Give it up, Jeremy.เลิกล้มความตั้งใจซะ เจอมี Pilot (2001)
!" So I won't give up!" !" No, I won't break down!"!" ฉันจะไม่ยอมแพ้!" !" ไม่ ฉันจะไม่เลิกล้ม!" Raise Your Voice (2004)
!" So I won't give up!" !" No, I won't break down!"!" ฉันจะไม่ยอมแพ้!" !" ไม่ ฉันจะไม่เลิกล้ม!" Raise Your Voice (2004)
!" No, I won't break down!" !" Sooner than it seems life turns around!"!" ไม่ ฉันจะไม่เลิกล้ม!" !" ชีวิตเปลี่ยนไปเร็วกว่าที่คิด!" Raise Your Voice (2004)
!" That I won't give up!" !" No, I won't break down!"\" !" ว่าฉันจะไม่ยอมแพ้!" !"ไม่ ฉันจะไม่เลิกล้ม!" Raise Your Voice (2004)
But as the firstborn to carry on the family name, we can't put off your marriage any longer.แต่เจ้าจะต้องมีทายาท เพื่อรักษาตระกูลเราเอาไว้ คงจะเลิกล้มการแต่งงานของแกไปเลยไม่ได้ Sweet 18 (2004)
If it doesn't feel right, you call it off. Understand?เพราะถ้ามันทำท่าจะไปไม่ไหว ก็เลิกล้มมันซะ เข้าใจมั้ย? The Great Raid (2005)
Are you always this quick in giving up?คุณเป็นคนเลิกล้มอะไรง่ายๆ แบบนี้เหรอ? Love Now (2007)
- Are you always this quick in giving up?- คุณเป็นคนเลิกล้มอะไรง่ายๆ เสมอเหรอ? Love Now (2007)
But the CIA gave up on the program.แต่CIA กลับเลิกล้มโปรเจ็คนี้ Chuck Versus the Suburbs (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลิกล้ม[v.] (loēklom) EN: give up ; abandon ; abolish   FR: renoncer à ; liquider ; abandonner ; abolir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abolish[VT] เลิกล้ม, See also: ล้มเลิก, ยกเลิก, ระงับ, Syn. abrogate, annul, rescind, Ant. establish
disband[VT] เลิกล้ม, See also: ยุบ, สลายตัว, ทำให้เล็กลง, Syn. dispel, scatter, break up, disperse
remit[VT] เลิกล้ม, See also: ยกเลิก, Syn. cancel, repeal, stop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
abnegate(แอบ' นิเกท) vt. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ขว้าง, เลิกล้ม, บังคับ,ควบคุม -abnegator n.
abolish(อะบอล' ลิช) เลิกล้ม, ลบล้าง, ยกเลิก,ทำลาย. abolishment n., Syn. nullify
abolition(แบบะลิช' เชิน) n. การเลิกล้ม
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
annul(อะเนิล') vt. เลิกล้ม, ยกเลิก, ทำลายล้วง, ลบล้าง, Syn. abolish, invalidate)
chuck(ชัค) {chucked,chucking,chucks} vi.,n. (การ) ตบเบา ๆ ,แตะ,เชย,เชย (คาง) โยน,ทอย,เหวี่ยง,ทิ้ง,ไล่ออก,ลาออก,เลิกล้ม,ร้องเสียงกุ๊ก ๆ (ไก่) ,ไม้รอง,ไม้หมอน,ตัวหนีบ,เครื่องจับดอกสว่าน,เสียงร้องดังกล่าว,เสบียงอาหาร, Syn. pat,tap
desist(ดิซิสทฺ',ดิซิสทฺ') vt. หยุด,ระงับ,เลิกล้มความตั้งใจ., See also: desistance n. ดูdesist desistence n. ดูdesist, Syn. cease
detract(ดิแทรคทฺ') vt.,vi. หันเห,เคลื่อนย้าย,เอาออก,เลิกล้ม,ทำลาย,ลดค่า, See also: detractingly adv. detractor n.
discontinuance(ดิสคันทิน'นิวเอินซฺ) n. ความไม่ต่อเนื่องกัน,ความไม่สม่ำเสมอ,ความหยุดชะงัก,การเลิกล้ม, Syn. termination

English-Thai: Nontri Dictionary
abolish(vt) เลิกล้ม,ล้มล้าง,ยกเลิก
abolition(n) การเลิกล้ม,การล้มล้าง,การยกเลิก
desist(vt) ระงับ,ล้มเลิก,หยุด,เลิกล้มความคิด
detract(vt) ยั่วยุ,หันเห,เลิกล้ม,ทำลาย,เคลื่อนย้าย
detraction(n) การเคลื่อนย้าย,การเลิกล้ม,การหันเห,การลดค่า
dissolve(vt) ทำให้ละลาย,ลบล้าง,เลิกล้ม,ทำลาย,ยุบ(สภา),ยุติ
repeal(n) การถอน,การยกเลิก,การเลิกล้ม,การละทิ้ง
repeal(vt) ถอน,ยกเลิก,เลิกล้ม,ละทิ้ง
rescind(vt) เพิกถอน,ยกเลิก,เลิกล้ม,ล้มล้าง,ฆ่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top