ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carp

K AA1 R P   
140 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carp-, *carp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carp[N] การบ่นโดยใช้อารมณ์
carp[VT] บ่นถึงข้อผิดพลาด, See also: จับผิดและบ่นถึงข้อผิดพลาด, Syn. cavil, find fault, criticize
carp[N] ปลาคาร์พ, Syn. domestic carp, Cyprinus carpio
carpal[ADJ] ที่เกี่ยวกับกระดูกข้อมือ
carpet[VT] คลุมด้วยพรม, See also: ปูด้วยพรม
carpet[N] พรม, Syn. carpeting, floor covering, rug
carpet[N] ลักษณะพื้นผิวที่นุ่มเหมือนพรม, Syn. soft surface
carp at[PHRV] จับผิด, See also: บ่น(อย่างไร้เหตุผล)เกี่ยวกับ, หาเรื่อง, Syn. cavil at
carping[ADJ] ช่างจับผิด, Syn. faultfinding
carport[N] ที่จอดรถซึ่งสร้างโดยการต่อหลังคาจากด้านข้างตึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carp(คาร์พ) {carped,carping,carps} vi. จับผิด,หาเรื่อง,บ่นอย่างไร้เหตุผล -n. ปลาคาร์พ,ปลาลี้ฮื้อ, Syn. find fault
carpal(คาร์'พัล) adj. เกี่ยวกับข้อมือหรือกระดูกข้อมือ
carpel(คาร์'เพล) n. โพรงเกสรตัวเมีย
carpenter(คาร์'เพนเทอะ) {carpentered,carpentering,carpenters} n. ช่างไม้ vi. ทำงานช่างไม้
carpentry(คาร์'เพนทรี) n. งานช่างไม้,กิจการช่างไม้, See also: carpentering n. งานช่างไม้,กิจการช่างไม้
carpet(คาร์'พิท) {carpetted,carpetting,carpets} n. พรม,พรมปูพื้น. vt. ปูพรม,ปกคลุม,ลาด
carpetbag(คาร์'พิทแบก) {carpetbagged,carpetbagging,carpetbags} n. กระเป๋าที่ทำด้วยพรม vi. ย้ายภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งในถิ่นใหม่, See also: carpetbagging n. ดูcarpetbag carpetbagger n. ดูcarpetbag
carpeting(คาร์'พิททิง) n. วัตถุทำพรม,พรม
carpologyn. ผลไม้วิทยา
carpoptosisn. ข้อมือตก,ข้อมืออัมพาต

English-Thai: Nontri Dictionary
carp(n) ปลาคาร์พ
carp(vi) แคะไค้,บ่นว่า,จับผิด,หาเรื่อง
carpel(n) เกสรดอกไม้
carpenter(n) ช่างไม้
CARPENTER carpenter bee(n) แมลงภู่
carpet(n) พรม
carpet(vi) ปูพรม
escarpment(n) ที่สูงชัน,ที่ลาดชัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carpal-ข้อมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carpal bone; carpale (เอก.); carpalia (พหู.)กระดูกข้อมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carpale (เอก.); bone, carpal; carpalia (พหู.)กระดูกข้อมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carpalia (พหู.); bone, carpal; carpale (เอก.)กระดูกข้อมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carpe diemยึดปัจจุบัน, ทินธร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
carpectomyการตัดกระดูกข้อมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carpelคาร์เพล [มีความหมายเหมือนกับ carpophyll] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
carpellateมีคาร์เพล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
carpellated flower; pistillate flowerดอกเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Carpenter planการประกันภัยต่อแบบคาร์เพนเตอร์ มีความหมายเหมือนกับ spread loss reinsurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carpปลาคาร์พ [TU Subject Heading]
Carpปลาตะเพียน [การแพทย์]
Carpal Bonesกระดูกข้อมือ [การแพทย์]
Carpal Centerศูนย์การเกิดกระดูกข้อมือ [การแพทย์]
Carpal Collapseการยุบตัวของกระดูกข้อมือจากโรค [การแพทย์]
Carpal Dislocationกระดูกข้อมือหลุด [การแพทย์]
Carpal Ganglionก้อนปมที่ข้อมือ [การแพทย์]
Carpal Heightความสูงของกระดูกข้อมือ [การแพทย์]
Carpal Height Ratioอัตราส่วนความสูงของกระดูกข้อมือ [การแพทย์]
Carpal Jointsข้อต่อคาร์ปัล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
carpe diem ( ) อยู่กับปัจจุบัน, คำที่กระตุ้นเตือนให้อยู่ปัจจุบัน และไม่ต้องพะวงกับอนาคต
See also: S. live in present,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bring the carpet.เอาพรมตามมา The Great Dictator (1940)
No-a carpet.มันยังไม่มีพรม The Great Dictator (1940)
Me, Napaloni, I never get out without a carpet.ฉันไง เนโพโลนี ผมไม่เคยไปไหน โดยไม่มีพรม The Great Dictator (1940)
You got-a da carpet. Put it down!พรมมาซักที ปูมันเลย The Great Dictator (1940)
We are going onto the wily Pathan and the use of anti-gas carpet.เป็นเขี้ยวลากดินปาทานตามมา ด้วย การใช้และการจัดการของพรม ป้องกันก๊าซ How I Won the War (1967)
He took me to a room with a splendid Chinese carpetเขาหยิบฉันให้ห้อง with a พรมเกี่ยวกับประเทศยอดเยี่ยม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Carpet.พรม. Suspiria (1977)
Herman Kallenbach our chief carpenter, also our chief benefactor.เฮอร์แมน คัลเล็นแบค เขาเป็นหัวหน้าช่างไม้ และผู้อุปการะสำคัญของเรา Gandhi (1982)
To the left neighbor, the carpenter Andra, some cracklings, some lard, two sausages.ทางด้านซ้ายเพื่อนบ้านช่างไม้ Andra, บางแรดน้ำมันหมูสองไส้กรอก Idemo dalje (1982)
I've got carpool in the morning.ฉันต้องอาศัยรถเขาตอนเช้า Punchline (1988)
And what I do, right, is I go downtown to carpet stores and I walk into the place and I say: "Hi.ผมไปร้านขายพรม ผมเดินเข้าไปและบอกว่า Punchline (1988)
I want carpet, but I don't have the square footage.""ผมอยากซื้อพรม แต่ไม่รู้ว่ากี่ตารางฟุต" Punchline (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carpA green carpet will not go with this blue curtain.
carpUsing a doubled-up cushion in place of a pillow I lie down on the hard wooden floor with nothing but a carpet spread over it.
carpI spilled my coffee on the carpet.
carpI have three brothers; one is pilot, another a diplomat and the other a carpenter.
carpHe is a carpenter by trade.
carpThe price of the carpet is determined by three factors.
carpThe color of the carpet is in harmony with the wall.
carpA carpenter's tools.
carpHe was caught cheating on the exam and got called on the carpet.
carpOlder carpets are more valuable than newer carpets.
carpThe curtains and the carpet are a good match.
carpThis carpet feels nice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อนขอด[V] carp, See also: complain, cavil, criticize, ridicule, revile, satirize, Syn. เหน็บแนม, บ่นว่า, เสียดสี, Example: ผู้สอนหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นมักจะค่อนขอดพรรคการเมืองไทยว่า มีแต่หัวหน้าพรรคไม่มีสมาชิกพรรค
ค่อนแคะ[V] satirize, See also: carp, cavil, Example: หากเพื่อนคนไหนใส่รองเท้ามาโรงเรียนก็จะถูกค่อนแคะด้วยสำนวนว่า ผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดิน, Thai definition: ค้นหาเอาสิ่งไม่ดีขึ้นมาว่าให้เจ็บใจ
ค่อน[V] carp, See also: complain, cavil, criticize, ridicule, revile, satirize, Syn. เหน็บแนม, บ่นว่า, เสียดสี, Ant. ชม, Example: หล่อนค่อนพี่สาวว่าเอาตุ๊กตามาเล่น แต่เอาเข้าจริงเธอกลับเอามาเล่นเอง
เหน็บ[V] carp at, See also: talk insinuatingly, Syn. เหน็บแนม, แคะไค้, เสียดสี, Example: เมื่อได้ทีเขาจึงถือโอกาสเหน็บเธอ, Thai definition: พูดสะกิดถึงส่วนที่ไม่ดี
ง่องแง่ง[V] quibble, See also: carp, niggle, argue over petty things, Syn. ทะเลาะ, ขัดแย้ง, ถกเถียง, โต้แย้ง, ไม่ลงรอย, Ant. ปรองดอง, เห็นด้วย, Example: สมพงษ์ง่องแง่งกับวราภาทุกครั้งที่เจอกัน, Thai definition: ทะเลาะเบาะแว้งกัน, ไม่ปรองดองกัน
ปลาตะเพียน[N] carp, Example: เพื่อนเกษตรกรในหมู่บ้านเขาขุดบ่อเลี้ยงปลาตะเพียน ปลานิลแล้วขายได้ราคาดี ผมเคยคิดทำตาม, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดบางชนิดของบางสกุลในวงศ์ Cyprinidae หนวดสั้น เกล็ดสีขาวเงินขอบเรียบ ที่มีลำตัวสั้นป้อม แบนข้าง
พรม[N] carpet, See also: rug, Syn. เสื่อ, อาสนะ, เครื่องปูลาด, Example: ห้องทำงานปูพรมสีแดง, Count unit: ผืน, Thai definition: เครื่องลาดทำด้วยขนสัตว์, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งอื่นบางชนิดที่ใช้ปูลาดว่า พรม
ฟื้นฝอย[V] carp, See also: find fault with, Syn. ฟื้นฝอยหาตะเข็บ, Example: ฉันไม่อยากฟื้นฝอยเรื่องที่ผ่านมาให้รู้สึกเจ็บใจอีก, Thai definition: คุ้ยเขี่ยหาความที่สงบแล้วให้กลับเป็นเรื่องขึ้นมาอีก
ปูพรม[V] carpet, See also: lay a carpet, Example: แม่ปูพรมสีแดงในห้องนั่งเล่น
ตะเพียน[N] carp, See also: carp of the genus Puntius, Puntius javanicus, Syn. ปลาตะเพียน, Example: เขาชอบสีสันของปลาตะเพียนที่สุด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดบางชนิดของบางสกุลในวงศ์ Cyprinidae หนวดสั้น เกล็ดสีขาวเงินขอบเรียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัน[adj.] (chan) EN: steep ; erect ; precipitous ; sheer   FR: escarpé ; à pic ; abrupt ; pentu
ช่างไม้[n.] (chang māi) EN: carpenter ; woodworker   FR: charpentier [m] ; menuisier [m]
ชิงช้า[n.] (chingchā) EN: swing   FR: balançoire [f] ; escarpolette [f] (vx)
ฟื้นฝอย[v.] (feūnføi) EN: carp ; find fault with   
ค่อนขอด[v.] (khønkhøt) EN: carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize   FR: se moquer ; dire du mal
เครื่องมือช่างไม้[n. exp.] (khreūangmeū chang māi) EN: carpenter's tool   FR: outil de menuisier [m]
เครื่องวัดระดับ[n. exp.] (khreūangwat radap) EN: carpenter's level   FR: niveau (à bulle d'air)
เกี่ยวกับกระดูกฝ่ามือ[adj.] (kīokap kradūk fā meū) EN: metacarpal   FR: métacarpien
กงฉาก[n.] (kongchāk) EN: carpenter's set square ; angle brace ; T-square ; try square   FR: équerre (de menuisier) [f] ; équerre en T [f] ; té [m]
กบ[n.] (kop) EN: carpenter's plane ; planing machine   FR: rabot [m] ; guillaume [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARP    K AA1 R P
CARPAL    K AA1 R P AH0 L
CARPET    K AA1 R P AH0 T
CARPER    K AA1 R P ER0
CARPIO    K AA1 R P IY0 OW0
CARPINO    K AA0 R P IY1 N OW0
CARPETS    K AA1 R P AH0 T S
CARPORT    K AA1 R P AO2 R T
CARPING    K AA1 R P IH0 NG
CARPOOL    K AA1 R P UW2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carp    (v) kˈaːp (k aa1 p)
carps    (v) kˈaːps (k aa1 p s)
carpal    (n) kˈaːpl (k aa1 p l)
carped    (v) kˈaːpt (k aa1 p t)
carpet    (v) kˈaːpɪt (k aa1 p i t)
carpals    (n) kˈaːplz (k aa1 p l z)
carpets    (v) kˈaːpɪts (k aa1 p i t s)
carping    (v) kˈaːpɪŋ (k aa1 p i ng)
carport    (n) kˈaːpɔːt (k aa1 p oo t)
carpeted    (v) kˈaːpɪtɪd (k aa1 p i t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地毯[dì tǎn, ㄉㄧˋ ㄊㄢˇ, ] carpet; rug, #9,615 [Add to Longdo]
[jǔ, ㄐㄩˇ, / ] carpenter's square; a rule; regulation; pattern; to carve, #17,144 [Add to Longdo]
鲤鱼[lǐ yú, ㄌㄧˇ ㄩˊ, / ] carp, #21,526 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] carp, #25,411 [Add to Longdo]
木匠[mù jiàng, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄤˋ, ] carpenter, #29,930 [Add to Longdo]
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, / ] carp, #80,453 [Add to Longdo]
地毯拖鞋[dì tǎn tuō xié, ㄉㄧˋ ㄊㄢˇ ㄊㄨㄛ ㄒㄧㄝˊ, ] carpet slippers [Add to Longdo]
腕隧道症候群[wàn suì dào zhèng hòu qún, ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄠˋ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, ] carpal tunnel syndrome (pain in the hands due to pressure on the median nerve); median neuropathy at the wrist [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Karpfenteich {m}carp pond [Add to Longdo]
Carpentariagrasschlüpfer {m} [ornith.]Red-winged Grass Wren [Add to Longdo]
Carpmeise {f} [ornith.]Carp's Tit [Add to Longdo]
Karpfen {m} [zool.] | Karpfen {pl}carp | carp [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラフラ大瀬[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus) [Add to Longdo]
ウィルトンカーペット[, uirutonka-petto] (n) Wilton carpet [Add to Longdo]
ウイークエンドカーペンター[, ui-kuendoka-penta-] (n) weekend carpenter [Add to Longdo]
ウェスタンウォビゴン;ウェスタン・ウォビゴン[, uesutan'uobigon ; uesutan . uobigon] (n) western wobbegon (Orectolobus hutchinsi, species of carpet shark from Western Australia) [Add to Longdo]
ウォビゴン[, uobigon] (n) wobbegong (eleven species of carpet shark in the family Orectolobidae) [Add to Longdo]
ウッドカーペット[, uddoka-petto] (n) wood carpet; fabric (or linoleum) backed wooden floor covering [Add to Longdo]
オオセ科[オオセか, oose ka] (n) Orectolobidae (family containing 11 species in 3 genera of carpet sharks known as wobbegongs) [Add to Longdo]
オオセ属[オオセぞく, oose zoku] (n) Orectolobus (genus containing 9 species of wobbegong carpet sharks in the family Orectolobidae) [Add to Longdo]
カーペット[, ka-petto] (n) carpet; (P) [Add to Longdo]
カーペンター[, ka-penta-] (n) carpenter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carp \Carp\ (k[aum]rp), v. i. [imp. & p. p. {Carped}
   (k[aum]rpt); p. pr. & vb. n. {Carping}.] [OE. carpen to say,
   speak; from Scand. (cf. Icel. karpa to boast), but influenced
   later by L. carpere to pluck, calumniate.]
   1. To talk; to speak; to prattle. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To find fault; to cavil; to censure words or actions
    without reason or ill-naturedly; -- usually followed by
    at.
    [1913 Webster]
 
       Carping and caviling at faults of manner. --Blackw.
                          Mag.
    [1913 Webster]
 
       And at my actions carp or catch.   --Herbert.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carp \Carp\, v. t.
   1. To say; to tell. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To find fault with; to censure. [Obs.] --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carp \Carp\, n.; pl. {Carp}, formerly {Carps}. [Cf. Icel. karfi,
   Dan. karpe, Sw. karp, OHG. charpho, G. karpfen, F. carpe, LL.
   carpa.] (Zool.)
   A fresh-water herbivorous fish ({Cyprinus carpio}.). Several
   other species of {Cyprinus}, {Catla}, and {Carassius} are
   called carp. See {Cruclan carp}.
   [1913 Webster]
 
   Note: The carp was originally from Asia, whence it was early
      introduced into Europe, where it is extensively reared
      in artificial ponds. Within a few years it has been
      introduced into America, and widely distributed by the
      government. Domestication has produced several
      varieties, as the leather carp, which is nearly or
      quite destitute of scales, and the mirror carp, which
      has only a few large scales. Intermediate varieties
      occur.
      [1913 Webster]
 
   {Carp louse} (Zool.), a small crustacean, of the genus
    {Argulus}, parasitic on carp and allied fishes. See
    {Branchiura}.
 
   {Carp mullet} (Zool.), a fish ({Moxostoma carpio}) of the
    Ohio River and Great Lakes, allied to the suckers.
 
   {Carp sucker} (Zool.), a name given to several species of
    fresh-water fishes of the genus Carpiodes in the United
    States; -- called also quillback.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carp
   n 1: the lean flesh of a fish that is often farmed; can be baked
      or braised
   2: any of various freshwater fish of the family Cyprinidae
   v 1: raise trivial objections [syn: {cavil}, {carp}, {chicane}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CARP
     Common Address Redundancy Protocol (BSD)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top