Search result for

rug

(134 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rug-, *rug*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rug[N] พรม, Syn. carpet, mat
rug[SL] ผมปลอม
Rugby[N] เมืองหนึ่งในอังกฤษ
Rugby[N] โรงเรียนชายล้วนที่มีชื่อเสียงในอังกฤษก่อตั้งปีค.ศ.1576
rugby[N] กีฬารักบี้
rugged[ADJ] ขรุขระ, See also: ตะปุ่มตะป่ำ, Syn. rocky, rough, uneven, Ant. smooth
rugged[ADJ] ห้าวหาญ, See also: โผงผาง, ดุดัน, Syn. rough-hewn, strong-featured
rugged[ADJ] เข้มแข็ง, See also: ทนทาน, Syn. strong, sturdy, tough
rugger[N] กีฬารักบี้
rugose[ADJ] ย่น, See also: หยักเป็นลอน, Syn. rugous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rug(รัก) n. พรม,พรมหนา,พรมขนสัตว์,หนังสัตว์ที่ใช้ปูพรม, Syn. mat,carpet,carpeting
rugby(รัก'บี) n. กีฬารักบี้ (หรือเรียกว่าRugby footballหรือ rugger)
rugged(รัก'กิด) adj. มีผิวขรุขระ,มีก้อนหินมาก,ตะปุ่มตะป่ำ,สาก,มีรอยย่น,เข้มงวด,ห้าวหาญ,โผงผาง,รุนแรง,มีพายุ,ไม่ไพเราะ,แสบแก้วหู,ไม่สุภาพ,อดทน,ทนทาน,ยากแค้น, See also: ruggedness n., Syn. uneven,difficult,robust
rugger(รัก'เกอะ) n. กีฬารักบี้, Syn. Rugby
corrugate(คอ'ระเกท) vt.,vi. ทำให้ย่น,ทำให้เป็นลูกฟูก adj. เป็นรอยย่น,เป็นลูกฟูก,เป็นร่อง, Syn. furrowed,ridged
corrugated ironn. สังกะสีลูกฟูก
corrugation(คอระเก'เชิน) n. การทำให้เป็นลูกฟูก,การทำให้เป็นรอยย่น,ภาวะที่เป็นลูกฟูก,รอยย่น,ร่อง
drug(ดรัก) {drugged,drugging,drugs} n. ยา,ผลิตภัณฑ์ยา,เครื่องยา,ยาเสพติด vt. ผสมกับยา,ทำให้ติดยา
drug storen. ร้านขายยา, Syn. dispensary
druggist(ดรัก'กิสทฺ) n. เภสัชกร,ผู้ปรุงยาตามใบสั่งแพทย์,เจ้าของร้านขายยา

English-Thai: Nontri Dictionary
rug(n) พรม,ผ้าห่ม
rugged(adj) แข็งแรง,หยาบ,สาก,ขรุขระ,ห้าวหาญ,รุนแรง
corrugate(vi) ยับยู่ยี่,ย่น,เป็นรอยย่น
drug(n) ยา,ยาเสพติด,เครื่องยา
drug(vt) ให้ยา,ทำให้ติดยา,ผสมยา
druggist(n) ผู้จำหน่ายยา,เภสัชกร,เจ้าของร้ายขายยา,ผู้ปรุงยา
frugal(adj) กระเหม็ดกระแหม่,ออม,ตระหนี่,ประหยัด
frugality(n) ความตระหนี่,ความกระเหม็ดกระแหม่,การอดออม,ความประหยัด
shrug(n) การยกไหล่,การยักไหล่
shrug(vt) ยกไหล่,ยักไหล่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ruga (เอก.); rugae (พหู.)รอยย่น, รอยพับ, รอยนูน [มีความหมายเหมือนกับ rugosity ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rugaeรอยย่นเยื่อเมือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
rugae (พหู.); ruga (เอก.)รอยย่น, รอยพับ, รอยนูน [มีความหมายเหมือนกับ rugosity ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rugateย่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rugged individualismปัจเจกนิยมตกขอบ, ปัจเจกนิยมแบบไม่พึ่งใคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rugitus; borborygmus; sound, gurglingเสียงท้องร้อง, เสียงลำไส้บีบตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rugose; rugous-รอยย่น, -รอยพับ, -รอยนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rugose; rugous-รอยย่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rugosity๑. ภาวะย่น๒. รอยย่น, รอยพับ, รอยนูน [มีความหมายเหมือนกับ ruga (เอก.); rugae (พหู.)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rugous; rugose-รอยย่น, -รอยพับ, -รอยนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rug and carpet industryอุตสาหกรรมพรม [TU Subject Heading]
Rugby footballรักบี้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And my house doesn't look like it was decorated by a drunk rugby player.และบ้านฉันก็ไม่ได้ดูเหมือนว่าตกแต่งโดย นักรักบี้ขี้เมา The Itch (2008)
The rugby match.การแข่งขันรักบี้ Invictus (2009)
We're delaying the rugby, sir.เรากำลังทำให้เกมล่าช้านะครับ.. Invictus (2009)
I hate rugby.เกลียดรักบี้ชะมัดเลย.. Invictus (2009)
Not because they lost, but because there is now no way to ignore the fact that we are completely and utterly unprepared to reenter the world of topnotch international rugby.ไม่ใช่เพราะว่าพวกเค้าพ่ายแพ้.. แต่เป็นเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่า.. เราต้องยอมรับความจริงกันได้แล้ว.. Invictus (2009)
The Rugby World Cup is now less than a year away.ทั้งที่การแข่งขันรักบี้เวิร์ลคัพ.. จะมีขึ้นภายในเวลาไม่ถึงปี Invictus (2009)
At least risk it for something more important than rugby.อย่างน้อยก็เสี่ยงเพื่ออย่างอื่น.. ที่สำคัญกว่ารักบี้ ได้มั้ยคะท่าน? Invictus (2009)
And they treasure Springbok rugby.และพวกเค้าต่างก็เทิดทูนทีมสปริงบอกซ์ Invictus (2009)
So this rugby is just a political calculation?ถ้าเช่นนั้น.. เรื่องรักบี้นี่ก็เป็น.. หนึ่งในหมากทางการเมืองของท่านเหรอคะ? Invictus (2009)
President of SA Rugby?ประธานฝ่ายกีฬาเหรอ? Invictus (2009)
- I shook his hand on the rugby field.- แค่จับมือก่อนแข่งรักบี้เองนะ Invictus (2009)
I play rugby. What am I gonna say to the guy?ผมก็แค่เล่นรักบี้ จะเอาอะไรไปคุยกับท่านล่ะ? Invictus (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rugThese new curtains don't go well with the rugs.
rugRugs absorb sound.
rugOf soccer and rugby, I prefer the latter.
rugLet's shake the rug.
rugWonderful was the fighting spirit of the Australian rugby team.
rugMy whole body was one big bruise after the rugby game.
rugDo you have the stuff you need to make the rug?
rugThey climbed the rugged north face.
rugI am fond of soccer, rugby, football, and so on.
rugRugby is an outdoor game.
rugShe shook the rug to get the dust out of it.
rugI recorded a rugby game on videotape.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรม[N] carpet, See also: rug, Syn. เสื่อ, อาสนะ, เครื่องปูลาด, Example: ห้องทำงานปูพรมสีแดง, Count unit: ผืน, Thai definition: เครื่องลาดทำด้วยขนสัตว์, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งอื่นบางชนิดที่ใช้ปูลาดว่า พรม
รักบี้[N] rugby, See also: rugby football, rugger, Example: รักบี้เป็นกีฬาต้นกำเนิดของอเมริกันฟุตบอล, Thai definition: กีฬาอย่างหนึ่งคล้ายฟุตบอล แต่ใช้มือจับได้ด้วย มีผู้เล่นฝ่ายละ 15 คน ใช้ลูกบอลมีลักษณะกลมรี, Notes: (อังกฤษ)
ไม่สม่ำเสมอ[ADJ] rough, See also: rugged, uneven, jagged, bumpy, Syn. ไม่เท่ากัน, ขรุขระ, Example: ถนนสายนี้เป็นถนนที่มีผิวหน้าถนนไม่สม่ำเสมอ
เจียม[N] rug made of deerskin, Example: เขาบอกให้นุ่งเจียมห่มเจียมแล้วก็ไปอยู่ชานเมือง, Thai definition: เครื่องลาดลักษณะเหมือนพรม ทำด้วยขนสัตว์ชนิดหนึ่งในจำพวกกวาง มีอยู่ทางเหนือของประเทศจีน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
เบียดกรอ[v.] (bīetkrø) EN: be cheeseparing ; be frugal ; be stingy   FR: vivre chichement
เบียดกรอ[adv.] (bīetkrø) EN: economically   FR: frugalement ; chichement
บู๊ต[n.] (būt) EN: boot ; rugged footwear   FR: botte [f]
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for   FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ฝ่าฟัน[v.] (fāfan) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties   FR: se bagarrer ; lutter pour
ฟันฝ่า[v.] (fanfa) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount   FR: lutter contre
ฟัด[v.] (fat) EN: fight ; struggle ; wrestle ; throw ; hurl ; contend   FR: secouer ; malmener
ฟาดฟัน[v.] (fātfan) EN: fight ; struggle   
เจียม[n.] (jīem) EN: rug made of deerskin ; felt blanket ; felt rug   FR: tapis en feutre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RUG    R AH1 G
RUGH    R AH1
RUGG    R AH1 G
RUGS    R AH1 G Z
RUGE    R UW1 JH
RUGER    R UW1 G ER0
RUGEN    R AH1 G AH0 N
RUGBY    R AH1 G B IY0
RUGGED    R AH1 G AH0 D
RUGGERI    R UW0 JH EH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rug    (n) (r uh1 g)
rugs    (n) (r uh1 g z)
Rugby    (n) (r uh1 g b ii)
rugby    (n) (r uh1 g b ii)
rugged    (j) (r uh1 g i d)
rugger    (n) (r uh1 g @ r)
Rugeley    (n) (r uu1 jh l ii)
ruggedly    (a) (r uh1 g i d l ii)
ruggedness    (n) (r uh1 g i d n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
betrügen(vt) |betrügt, betrog, hat betrogen, jmdn. um etw.| หลอกลวง, โกหก, ปลิ้นปล้อน เช่น Andy hat seine Eltern um ihr Geld betrogen. แอนดี้หลอกลวงเอาเงินมาจากพ่อแม่ของเขา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rugby {n} [sport]rugby [Add to Longdo]
Vorleger {m}; kleiner, dicker Teppich | Vorleger {pl}rug | rugs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
OTC[オーティーシー, o-tei-shi-] (n) over-the-counter drug [Add to Longdo]
OTC薬[オーティーシーやく, o-tei-shi-yaku] (n) over-the-counter drug [Add to Longdo]
かゆみ止め;痒み止め[かゆみどめ, kayumidome] (n) anti-itch medication; antipruritic drug [Add to Longdo]
ぎざぎざ(P);ギザギザ[, gizagiza (P); gizagiza] (adj-na,adj-no,n,adv) (on-mim) jagged; notched; corrugated; milled; serrated; (P) [Add to Longdo]
ぐるぐる[, guruguru] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) turning round and round; going around in circles; (2) wrapped around; (P) [Add to Longdo]
ことあるごとに[, kotoarugotoni] (exp,adv) with every little thing; at every opportunity; for each and every thing that crops up [Add to Longdo]
ごつごつ[, gotsugotsu] (adv,n,vs) (on-mim) rugged; scraggy; angular [Add to Longdo]
じたばた[, jitabata] (adv,n,vs) (kick and) struggle; wriggle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
崎岖[qí qū, ㄑㄧˊ ㄑㄩ, / ] rugged [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, / ] rugged [Add to Longdo]
拉格比[Lā gé bǐ, ㄌㄚ ㄍㄜˊ ㄅㄧˇ, ] Rugby (game); Rugby school in England [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] rug [Add to Longdo]
结实[jiē shi, ㄐㄧㄝ ㄕ˙, / ] rugged; sturdy [Add to Longdo]
英式橄榄球[Yīng shì gǎn lǎn qiú, ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] rugby [Add to Longdo]
[pō, ㄆㄛ, ] rugged; uneven [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルゴリズム[あるごりずむ, arugorizumu] algorithm [Add to Longdo]
エネルギー効率[エネルギーこうりつ, enerugi-kouritsu] energy efficient [Add to Longdo]
エルゴード的[エルゴードてき, erugo-do teki] ergodic [Add to Longdo]
エルゴノミクス[えるごのみくす, erugonomikusu] ergonomics [Add to Longdo]
コンピューターアレルギー[こんぴゅーたーあれるぎー, konpyu-ta-arerugi-] computer allergy [Add to Longdo]
ジェネリックセル速度アルゴリズム[ジェネリックセルそくどアルゴリズム, jienerikkuseru sokudo arugorizumu] generic cell rate algorithm (GCRA) [Add to Longdo]
セルレートアルゴリズム[せるれーとあるごりずむ, serure-toarugorizumu] cell rate algorithm [Add to Longdo]
ヌル型[ぬるがた, nurugata] null type [Add to Longdo]
ファイルグループクラス[ふぁいるぐるーぷくらす, fairuguru-pukurasu] file group class [Add to Longdo]
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] page replacement algorithm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rug \Rug\, v. t.
   To pull roughly or hastily; to plunder; to spoil; to tear.
   [Scot.] --Sir W. Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rug \Rug\, n. [Cf. Sw. rugg entanglend hair, ruggig rugged,
   shaggy, probably akin to E. rough. See {Rough}, a.]
   1. A kind of coarse, heavy frieze, formerly used for
    garments.
    [1913 Webster]
 
       They spin the choicest rug in Ireland. A friend of
       mine . . . repaired to Paris Garden clad in one of
       these Waterford rugs. The mastiffs, . . . deeming he
       had been a bear, would fain have baited him.
                          --Holinshed.
    [1913 Webster]
 
   2. A piece of thick, nappy fabric, commonly made of wool, --
    used for various purposes, as for covering and ornamenting
    part of a bare floor, for hanging in a doorway as a
    poti[`e]re, for protecting a portion of carpet, for a wrap
    to protect the legs from cold, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. A rough, woolly, or shaggy dog.
    [1913 Webster]
 
   {Rug gown}, a gown made of rug, of or coarse, shaggy cloth.
    --B. Johnson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rug
   n 1: floor covering consisting of a piece of thick heavy fabric
      (usually with nap or pile) [syn: {rug}, {carpet},
      {carpeting}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 rug
   rye
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 rug [rɵx]
   back
   mountain ridge
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top