ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carpoptosis

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carpoptosis-, *carpoptosis*, carpoptosi
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา carpoptosis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *carpoptosis*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carpoptosisn. ข้อมือตก,ข้อมืออัมพาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carpoptosis; hand, drop; wristdropอาการข้อมือตก, อาการมือตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drop hand; carpoptosis; wristdropอาการข้อมือตก, อาการมือตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hand, drop; carpoptosis; wristdropอาการข้อมือตก, อาการมือตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wristdrop; carpoptosis; hand, dropอาการข้อมือตก, อาการมือตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top