Search result for

เด็กชา

(37 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เด็กชา-, *เด็กชา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด็กชา[N] officer, See also: errand boy
เด็กชา[N] boy, See also: male child, lad, Syn. เด็กผู้ชาย, Ant. เด็กหญิง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เด็กชาน. บุตรชายของข้าราชการหรือคหบดีที่ยังเยาว์วัยได้รับการนำขึ้นถวายตัวแด่พระเจ้าอยู่หัวสำหรับทรงใช้สอยโดยการเข้าสังกัดอยู่ในกรมมหาดเล็กแต่ยังมิใช่ข้าราชการ.
เด็กชาน. คำนำหน้าชื่อเด็กผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีลงมา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
male childเด็กชา[ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
African American childrenเด็กชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
Boysเด็กชา[TU Subject Heading]
Homeless boysเด็กชายไร้ที่อยู่ [TU Subject Heading]
Sexually abused boysเด็กชายที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You ever hear of the boy who cried wolf?คุณเคยได้ยินเรื่องเด็กชาย ที่ร้องเป็นเสียงหมาป่าไหม Not Cancer (2008)
Well, that boy was considered a genius when he was young.นั่นสิ, เด็กชายที่ดูน่าจะเป็นอัจฉริยะตั้งแต่เด็ก Hong Gil Dong, the Hero (2008)
He took for himself a wife... and a boy, who became as his own son.เขามีภรรยา... และบุตรชาย เด็กชายเสมือนเป็นบุตรของเขาเอง Outlander (2008)
Was it a boy?เป็นเด็กชายหรือไม่? The Other Boleyn Girl (2008)
Just as a boy that goes off to war and then returns is not the same anymore;เหมือนๆ กับเด็กชายที่กลับมาบ้านหลังจากไปสงคราม ก็ไม่เหมือนเด็กคนเดิมอีกต่อไป Changeling (2008)
Defendant states she's been deceived by police and others, and that we have given her a boy and tried to make her think it is her son when she says it is not;คุณขัดขืนกฏของรัฐ ทำให้กรมตำรวจเสียชื่อเสียง ด้วยการกล่าวหาว่าเรามอบเด็กชายให้เธอ และพยายามหลอกเธอว่าเป็นลูกชายของเธอ และเธอไม่เชื่อ Changeling (2008)
The boy was gone until August 1928; MAN: Okay;เด็กชายหายไปจนกระทั่งเดือนสิงหาคมปี 1928 Changeling (2008)
collins boy assumed dead!เด็กชายคอลลิน ถูกสันนิษฐานว่าไดเสียชวิตไปแล้ว Changeling (2008)
She was often cool and aloof and unemotional, especially when confronted with the boy we found in dekalb and in our subsequent conversation;เธอมักจะเย็นชา เก็บตัวและไม่แสดงความรู้สึก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อตอนที่เผชิญหน้ากับ เด็กชายคนที่เจอในเมืองดีคาล์บ และในการพูดคุยกันในเวลาต่อมา Changeling (2008)
I found the two boys who stole your property.ฉันพบว่าเด็กชายสองคน คนที่ขโมยทรัพย์สินของคุณไป The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I've seated her as far away from the boys as possible. Doesn't do much good.ฉันให้เธอนั่งห่างจากพวกเด็กชาย ดีที่สุดเท่าทีทำได้แล้ว Doubt (2008)
I saw a picture of you with a little boy.ผมเห็นรูปหนึ่งเป็นคุณกับเด็กชายตัวเล็ก Nights in Rodanthe (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กชา [n.] (dek chā) EN: page ; errand boy   
เด็กชา[n.] (dekchāi) EN: boy   FR: garçon [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
poster boy(n phrase) เด็กชายที่เป็นแบบให้ถ่ายรูปไปทำเป็นโปสเตอร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bairn[N] เด็ก, See also: เด็กชายหรือเด็กหญิง, Syn. child
boy[N] เด็กชาย, See also: พ่อหนู, เด็กผู้ชาย, Syn. lad, Ant. girl
godson[N] เด็กชายของพ่อแม่อุปถัมภ์
laddie[N] เด็กหนุ่ม, See also: เด็กชาย, Syn. lad, youth
plowboy[N] เด็กไถนา, See also: เด็กชายท้องนา, เด็กบ้านนอก
punk kid[SL] เด็กชายหรือหนุ่มที่ไม่มีประสบการณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laddie(แลด'ดี) n. เด็กหนุ่ม,เด็กชาย, Syn. boy
mollycoddle(มอล'ลี่คอดเดิล) n. ผู้ชายหรือเด็กชายผู้ชายที่ถูกตามใจจนเคยตัว,หน้าตัวเมีย vt. ตามใจ,เอาใจ,พะนอ., See also: mollycoddler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
boy(n) เด็กชาย,ลูกชาย,เด็กหนุ่ม,คนใช้ผู้ชาย,บ๋อย,นักการ,เด็กฝึกงาน
chap(n) เด็กชาย,คาง,ขากรรไกร,รอยแตก,รอยกะเทาะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
boy (n adj adv ) เด็กชาย
See also: A. @@@,
master (n ) เด็กชาย (ด.ช.)
oedipus complex (n ) เด็กชายที่ติดแม่ คนติดแม่ เด็กที่รักแม่จนเกินพอดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top