ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สิ่งที่เติม

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิ่งที่เติม-, *สิ่งที่เติม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And... it doesn't have to be ballet or Broadway, just as long as it's something that you love, something that feeds your soul.แล้วก็ มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นบัลเลต์หรือบรอดเวย์ก็ได้ ตราบใดที่มันเป็นสิ่งที่เธอรัก สิ่งที่เติมเต็มตัวตนของเธอ Lights Out (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
addition[N] สิ่งที่เพิ่ม, See also: สิ่งที่เติม, สิ่งที่เสริม
affix[N] สิ่งที่เติม, See also: สิ่งที่เพิ่ม, สิ่งที่ผูกติดกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admixture(แอดมิคซ' เชอะ) n. การผสมกัน, สิ่งที่เติมเข้า, สารประกอบที่มีสิ่งที่เติมเข้านี้
refill(รีฟิล') vt. ใส่อีก,เติมอีก,บรรจุอีก n. (รี'ฟิล) ,สิ่งที่เติมเข้าไปใหม่ (เช่นไส้ดินสอ), See also: refillable adj.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top