Search result for

การขยาย

(77 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การขยาย-, *การขยาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การขยายความ[N] explanation, See also: elucidation, Syn. การอธิบาย, Example: การขยายความจะทำให้คนฟังเข้าใจง่ายขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prolongationการขยายกำหนดเวลา, การยืดกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
setting expansionการขยายขณะแข็งตัว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dilation; dilatationการขยายขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dilatation; dilationการขยายขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
haemangiectasia; haemangiectasisการขยายของหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemangiectasis; haemangiectasiaการขยายของหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amplificationการขยายความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
extensionการขยายความคุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal costs extensionการขยายความคุ้มครองคดีความ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
customers' extensionการขยายความคุ้มครองทรัพย์สินลูกค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extension serviceการขยายบริการ [เศรษฐศาสตร์]
Reproductionการขยายพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Angioplasty, Transluminal, percutaneous coronaryการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน [TU Subject Heading]
Balloon dilatationการขยายด้วยบอลลูน [TU Subject Heading]
Dilatation and curettageการขยายและการขูดมดลูก [TU Subject Heading]
Enlargingการขยายภาพ [TU Subject Heading]
Reproductionการขยายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Reproduction, Asexualการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ [TU Subject Heading]
Waste Transport การขยายพันธุ์เทียม
การขยายพันธุ์ที่ไม่ใช่การขยายพันธุ์โดย ธรรมชาติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด [สิ่งแวดล้อม]
Amplification, Multistageการขยายหลายชั้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You've got the penis enlargement spray?คุณได้มีการขยายตัวกระเจี๊ยวฉีด? Gas Pills (2008)
No. I mean, when do we see ramifications?ไม่ ผมหมายความว่า เมื่อไหร่ที่เราจะเห็นการขยายสาขา Shut Down (2008)
We had geneticists determine the perfect gene pool to repopulate.เราให้นักพันธุกรรมศาสตร์ เลือกยีน ที่ดีที่สุดสำหรับการขยายเผ่าพันธ์ 2012 (2009)
Our inflated travel budget is eviscerated by 85%.การขยายตัวของงบประมาณการเดินทางของเรา จะตัดลงได้ถึง 85% Up in the Air (2009)
An implant does absolutely nothing to help me diagnose him.การขยายของหูส่วนในที่จริงแล้ว ไม่มีอะไรช่วยให้วินิจฉัยโรคได้ House Divided (2009)
It's because a solar flare interfered with gate travel,มันเป็นเพราะ การขยายของดวงอาทิตย์ ที่ทำให้ระดับของการเดินทาง Time (2009)
And wmd proliferation.และการขยายตัวของอาวุธชีวภาพ Amplification (2009)
Expansion of the Oral mucosa, the eyes, and the rectum to accommodate rapid fluid loss.การขยายตัวของ ช่องปาก, ลูกตา และช่องทวารหนัก สัมพันธ์ไปกับการสูญเสียน้ำ ในร่างไปอย่างรวดเร็ว A New Day in the Old Town (2009)
Flat forehead, elongation of the parietal and occipital regions.ส่วนของหน้าผากแบนราบ การขยายยืดออกไปของ ผนังหุ้มกะโหลกและ บริเวณท้ายทอย A Night at the Bones Museum (2009)
But the rewards of growing our family are worth it.แต่ผลได้ในการขยายตัว ของครอบครัวเรา มันคุ้มค่า Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
Of... genital herpes.เพื่อบรรเทา การขยายเพิ่ม -- รอบๆ... Changing Channels (2009)
I want to extend my warmest appreciation to the united states.ฉันต้องการขยายความประทับใจ อย่างแนบแน่นที่สุด กับทางสหรัฐ There Is No Normal Anymore (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขยาย[n.] (kān khayāi) EN: enlargement ; magnification ; expansion   FR: agrandissement [m]
การขยายกิจการ[n. exp.] (kān khayāi kitjakān) EN: expansion growth ; intensive growth   
การขยายความ[n. exp.] (kān khayāi khwām) EN: explanation ; elucidation   FR: amplification [f]
การขยายตลาด[n. exp.] (kān khayāi talāt) EN: expansion of the market   
การขยายตัว[n.] (kān khayāitūa) EN: expansion   
การขยายตัวของเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāitūa khøng sētthakit) EN: economic expansion ; expansion of the economy   
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāitūa thāng sētthakit) EN: economic expansion ; expansion of the economy ; economic growth   FR: expansion économique [f]
การขยายตัวแบบหลากหลาย[n. exp.] (kān khayāitūa baēp lāklāi) EN: diversification   
การขยายทางชีวภาพ[n. exp.] (kān khayāi thāng chīwaphāp) EN: biological magnification   
การขยายธุรกิจ[n. exp.] (kān khayāi thurakit) EN: expansion of business   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blowup[N] การขยายรูป, See also: การขยายภาพถ่าย
blowup[N] การขยายฟิล์มภาพยนตร์
blow-up[N] การขยายรูปให้ใหญ่
dilatation[N] การขยายออก, See also: การแผ่ออก, การถ่างออก, Syn. dilation, distension
enlargement[N] การขยาย, See also: การเพิ่ม, การทำให้กว้างขึ้น, Syn. expansion, increase
expansion[N] การขยายออก, See also: การแผ่ขยาย, การทำให้กว้างออก, การเพิ่ม, Syn. augmentation, enlargement, extension
growth[N] การพัฒนา, See also: การขยายตัว, การเพิ่มขึ้น, การแพร่กระจาย, Syn. increase, Ant. decrease, reduction
inflation[N] การขยายตัว, See also: การเป่าลม, การสูบลม, Syn. expansion, enlargement, increase
magnification[N] การขยายให้ใหญ่ขึ้น, See also: การเพิ่มขนาด, Syn. enlargement, expansion
stretch[N] การขยายออก, See also: การแผ่ขยาย, Syn. extent, expanse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amplification(แอมพลิฟีเค' เชิน) n. การขยายออกให้กว้างหรือใหญ่ขึ้น, ภาวะที่ถูกขยายออก, การขยายข้อความหรือเรื่องราว, ข้อความหรือเรื่องราวที่ขยายออก, สิ่งที่ใช้ขยาย, การเพิ่มกำลังกระแสไฟฟ้าหรือการเพิ่มโวลต์, Syn. enlargement ###A. reduction)
amplificatory(แอมพลิฟ' ฟิคะโทรี) adj. ใช้ในการขยายใหญ่, Syn. expanding)
anamorphic(แอนนะมอร์' ฟิค) adj. ซึ่งมีหรือทำให้เกิดการขยายที่ไม่เท่ากันคามแกนที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน -anamorphism n.
bitmapped graphic(กราฟิกบิตแมป) หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped image
bitmapped imageภาพบิตแมป <คำแปล>หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped graphic
blowup(โบล'อัพ) n. การระเบิด,การถกเถียงอย่างรุนแรง,อารมณ์ระเบิด,การขยายออก, Syn. explosion
character graphicsอักขระภาพหมายถึง สัญลักษณ์หรือภาพต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นโดยการกดแป้นพิมพ์ ถือว่าเป็นแบบอักษร (font) แบบหนึ่ง (สำหรับเครื่องพีซี อาจใช้วิธีกดแป้น ALT+ เลขต่าง ๆ ตาม รหัสที่กำหนดไว้ก็ได้) เช่น แบบตัวอักขระภาพที่มากับระบบวินโดว์ของพีซี มีชื่อว่า Wingdings ส่วนของแมคอินทอช ชื่อ Zapf การขยายหรือลดขนาดภาพเหล่านี้ ใช้วิธีเดียวกับที่ทำกับแบบอักษรอื่น ๆ ไม่ใช่วิธีที่ทำกับภาพ
decompressคลายออกหมายถึง การขยายข้อมูลที่ถูกบีบไว้ (compress) ให้คืนขนาดเท่าปกติธรรมดา เพื่อจะได้นำมาใช้ต่อไปได้ ดู compress ประกอบ
diastole(ไดแอส'ทะลี) n. การขยายตัวตามปกติของหัวใจ
dilatation(ดิลละเท'เชิน) n. การขยายตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
amplification(n) การขยาย
augmentation(n) สิ่งที่เพิ่ม,การขยาย
blowup(n) การระเบิด,การขยายออก,การถกเถียงอย่างแรง
dilation(n) การพองออก,การขยายตัว,การขยายความ
elongation(n) การขยาย,การยืดออก,การต่อ,ส่วนที่ยืดออก
enlargement(n) การขยายส่วน,การขยายตัว,ภาพขยาย,สิ่งเพิ่มเติม
expanse(n) พื้นที่กว้างใหญ่,สิ่งที่ขยายออก,การขยาย
expansion(n) การขยายตัว,ส่วนที่ขยายออก
extension(n) การขยายออก,การยืดเวลา,โทรศัพท์สายพ่วง,การแผ่ออก,คำสั่งยึดทรัพย์ร
hyperbole(n) การขยายความ,การพูดเกินจริง,การเขียนเกินเลย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hypatomegalyการขยายตัวผิดปกติของตับ
Hypertrophyการขยายตัวผิดปกติของส่วนหรืออวัยวะ;ที่เจริญเติบโตมากเกินไป

German-Thai: Longdo Dictionary
erforschen(vt) |erforschte, hat erforscht| (+ A) วิจัยหรือศึกษาทางด้านวิชาการอย่างละเอียด เช่น Die Wissenschaftler erforschen die Verbreitung der Bakterien. นักวิทยาศาสตร์วิจัยการขยายตัวของแบคทีเรียนี้ , See also: Related: forschen
Hypertrophie(n) |die, pl. Hypertrophien| การขยายตัวใหญ่เกินไป การที่อวัยวะเนื้อเยื่อขยายตัวใหญ่ขึ้น แต่ไม่ใช่เนื้อร้าย, See also: S. die Organvergrößerung

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top