Search result for

การเติม

(35 entries)
(0.6894 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเติม-, *การเติม*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oxygenationการเติมออกซิเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Boolean complementationการเติมเต็มแบบบูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aerationการเติมอากาศ [TU Subject Heading]
Hydrogenationการเติมไฮโดรเจน [TU Subject Heading]
Chlorination การเติมคลอรีน
การใส่คลอรีน เช่น การเติมคลอรีนลงในน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรค [สิ่งแวดล้อม]
Super Chlorination การเติมคลอรีนเกินขั้น
การฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนโดยที่ปริมาณคลอรีนมีมาก พอจะทำให้เกิดคลอรีนอิสระ [สิ่งแวดล้อม]
Prechlorination การเติมคลอรีนก่อนบำบัด
การใช้คลอรีนในการบำบัดน้ำหรือน้ำเสียก่อนการ บำบัดด้วย วิธีอื่น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Seeding การเติมหัวเชื้อ
หมวดคุณภาพน้ำ seed หมายถึง จุลินทรีย์ที่เติมลงในระบบบำบัด เพื่อให้แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว
หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง เมล็ด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่ใช้เพาะปลูกหรือใช้ทำพันธุ์ เช่น ต้น ตอ หน่อ เหง้า กิ่ง แขนง ตา ราก หัว ดอก หรือผล
[สิ่งแวดล้อม]
Reaeration การเติมออกซิเจนซ้ำ
การที่ออกซิเจนในอากาศซึมสู่น้ำในสภาวะการขาด แคลนออกซิเจน [สิ่งแวดล้อม]
Reoxygenation การเติมออกซิเจนซ้ำ
การที่ปริมาณออกซิเจนในลำน้ำเพิ่มขึ้นจากการ เติมน้ำดีในน้ำเสีย หรือจาก การสังเคราะห์โดยใช้แสงของพืชและจากการสัมผัสอากาศผิวน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Aeration การเติมอากาศ
กระบวนการที่ทำให้น้ำและอากาศสัมผัสกัน ทำให้ค่าออกซิเจนละลายน้ำ เพิ่มขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Mechanical Aeration การเติมอากาศแบบเครื่องกล
การเติมอากาศแก่น้ำเสียในระบบเอเอสด้วยเครื่อง จักรกล โดยการตีปั่น ให้น้ำที่ผิวฟุ้งกระจายสัมผัสอากาศ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The only purpose for rp-7 rocket fuelเหตุผลเดียวที่มีการเติมเชื้อเพลง RP7 Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Do you need another refill?คุณต้องการเติมอะไรอีกไหม? Pilot (2009)
Cap refill is five seconds.Push one of epi.การเติมเลือดในหลอดเลือดฝอย 5 วินาที/ครั้ง ให้อีพริเนฟริน 1 หลอด Invest in Love (2009)
Once we leave, there will be no resupply.เมื่อเราไปแล้ว จะไม่มีการเติมเสบียงอีก Weapons Factory (2009)
In the journal he talks about filling in the last space,ในสมุดบันทึกเขาพูดเกี่ยวกับ การเติมช่องว่างสุดท้าย ...A Thousand Words (2010)
Well, considering the odds of filling in an open-ended straight with one card Are 5-to-1 against, while a one-card flush drawเอ่อ, พิจารณาจากความเป็นไปได้ ของการเติมสเตรทปลายเปิด ด้วยไพ่ 1 ใบ เป็น 5 ต่อ 1 ในขณะที่ฟลัชแบบไพ่ใบเดียว ...A Thousand Words (2010)
That will hardly fill the pages of history.คงจะยากเต็มที่ในการเติมหน้ากระดาษ เขียนประวัติศาสตร์กัน The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
We'll be apart for weeks. You need some cheering up. OK.เราต้องแยกกันอยู่สักพัก งั้นฉันคิดว่าเธอต้องการเติมพลังเพิ่มใหม่ Episode #1.12 (2010)
# But I look around me and I see it isn't so ##ต้องการเติมเต็มโลกใบนี้\ ด้วยเพลงรักไร้สาระ# Silly Love Songs (2011)
It's not adding up to a hundred any more.มันไม่ใช่การเติมเต็มกันอีกต่อไป Friends with Benefits (2011)
Isn't that piling up hatred?นั่นมิใช่การเติมเต็มความเกลียดชังรึ The Lost Bladesman (2011)
Many vampires feel alone and confused, programmed to despise themselves by all the hateful and incendiary anti-vampire rhetoric in the media.แวมไพร์จำนวนมาก รู้สึกโดดเดี่ยวและสับสน เหมือนถูกโปรแกรมมา ให้เหยียดแคลนตัวเอง โดยความเกลียดชัง, การชักจูงโน้มน้าว และการเติมเชื้อไฟ เรื่องต่อต้านแวมไพร์ ที่มีในสื่อต่างๆ Spellbound (2011)

English-Thai: Longdo Dictionary
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
sevenishราวๆหนึ่งทุ่ม เช่น I'll call for you at sevenish. ฉันจะแวะไปรับเธอช่วงหนึ่งทุ่ม (การเติม -ish ตามหลังตัวเลขบอกเวลา หมายความว่า โดยประมาณ, ราวๆเวลานั้น), S. about 7 o'clock,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filling[N] การเติมตำแหน่งว่าง, See also: การเติมช่องว่าง, Syn. fill
impletion[N] การเติม, See also: การใส่, การบรรจุ
replenishment[N] การเติมให้เต็ม, See also: การทำให้สมบูรณ์, การเติมเชื้อเพลิง, Syn. renewal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alkylation(แอลคิเล' ชัน) chem. การแทนที่อะตอมของไฮโดรเจนในอินทรียสารประกอบด้วย alkyl group, การเติมพาราฟินลงใน olefin
catalysis(คะแทล'ลิซิส) n. การเร่งปฏิกิริยาทางเคมีโดยการเติมสารกระตุ้น,ปฏิกิริยาระหว่างบุคคลหรือแรงโดยมีตัวกระตุ้นที่ไม่ถูกกระทบกระเทือน, See also: catalytic adj. ดูcatalysis pl. catalyses, Syn. katalysis,stimulation
paragogen. การเติมเสียงหรือกลุ่มของเสียงหลังคำ

English-Thai: Nontri Dictionary
admixture(n) ส่วนผสม,การผสม,การเติม

German-Thai: Longdo Dictionary
Füllung(n) |die, pl. Füllungen| ไส้ในขนม, เสิ่งที่ใส่เข้าไป, สิ่งอุด, สิ่งที่ใช้อุดฟัน, การเติมตำแหน่งว่าง
arsch kalt(phrase slang ) หนาวมากๆ (คำว่า arsch ข้างหน้า จะเพิ่มความรุนแรงให้กับ Adjektiv ข้างหลังให้ดูมีความหนาวนั้นกลาวเป็น หนาวมากๆ ซึ่ง อาจเพิ่ม คำว่า arsch หน้าคำอื่นๆ เพื่อจดประสงค์เดียวกันได้ แต่การเติมนั้น นอกจากจะทำให้รุนแรงขึ้นแล้ว จะกลับกลายเป็นคำไม่สุภาพ) เช่น Ich bin stink sauer. Alle paar Tage fällt meine Heizung aus. Es ist arsch kalt im Winter. Im Dachgeschoss. Langsam muss ich mir wirklich überlegen mal einen Teil der Miete zurückzuhalten. , See also: S. arschkalt

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top