Search result for

ดารา

(76 entries)
(0.027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดารา-, *ดารา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดารา[N] film star, See also: movie star, celebrity, actor, actress, star, Syn. ศิลปิน, คนเด่น, คนที่มีชื่อเสียง, คนดัง, ผู้แสดง, Example: ดาราท่านนี้มีความสามารถมากทีเดียว, Count unit: คน, Thai definition: เรียกบุคคลที่แสดงนำหรือมีชื่อเสียงในศิลปะการแสดงในทางใดทางหนึ่ง เช่น ดาราภาพยนตร์
ดารา[N] star, Syn. ดาว, ดวงดาว, Example: ดวงดาราส่องแสงอยู่บนฟ้า, Count unit: ดวง
ดาราบถ[N] sky, Syn. ท้องฟ้า, Notes: (สันสกฤต)
ดาราหนัง[N] film star, See also: movie star, Syn. ดาราภาพยนตร์, ดาราจอเงิน, Example: ชาวเขมรหลายคนก็ยังมีความทรงจำดีถึงดาราหนังไทย เช่น มิตร ชัยบัญชา และสมบัติ เมทะนี
ดารานำชาย[N] leading actor, Syn. ผู้แสดงนำชาย, นักแสดงนำชาย, Example: หนังเรื่องนี้มีดารานำชายที่มีชื่อเสียงถึง 7 คน มาแสดงร่วมกัน, Count unit: คน, Thai definition: เรียกบุคคลเพศชายที่แสดงเป็นตัวเด่นหรือเป็นพระเอกในภาพยนตร์หรือศิลปะการแสดงในทางใดทางหนึ่ง เป็นต้น
ดาราจอเงิน[N] movie star, See also: film star, Syn. ดาราหนัง, ดาราภาพยนตร์, Example: เขาเป็นดาราจอเงินก่อนที่เข้ามาเล่นละคร
ดาราศาสตร์[N] astronomy, Example: พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในการศึกษาดาราศาสตร์, Count unit: วิชา, Thai definition: วิชาว่าด้วยดาว
ดาราภาพยนตร์[N] film star, See also: movie star, Syn. ดาราหนัง, ดาราจอเงิน, Example: เขาได้ละความพยายามที่จะเป็นดาราภาพยนตร์เสียแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดาราน. ดาว, ดวงดาว
ดาราเรียกบุคคลที่แสดงนำหรือมีชื่อเสียงในศิลปะการแสดงในทางใดทางหนึ่ง เช่น ดาราภาพยนตร์
ดาราเครื่องประกอบราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นทวีติยาภรณ์ขึ้นไป มีลักษณะเป็นดาวรัศมี ๘ แฉกบ้าง ๑๖ แฉกบ้าง, ถ้าเป็นดาราจักรี ก็ทำเป็นรูปจักร ๑๐ กลีบ.
ดารากรน. หมู่ดาว เช่น คืนนั้นจันทร มีดารากร เป็นบริวาร (กาพย์พระไชยสุริยา).
ดาราบถน. ท้องฟ้า.
ดาราศาสตร์น. วิชาว่าด้วยดาว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astrophysicsดาราฟิสิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Astronomyดาราศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Astronomyดาราศาสตร์ [TU Subject Heading]
Astrophysicsดาราศาสตร์ฟิสิกส์ [TU Subject Heading]
Astronomyดาราศาสตร์ [การแพทย์]
Daraminดารามิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If it hadn't been for me. Oh, right, you're such a celebrity.ก็ใช่ ก้เธอ ดาราดังนี่ There Might be Blood (2008)
Today's sluts are celebrities.ผู้หญิงแพศยาวันนี้คือดารา Dying Changes Everything (2008)
Pete why all the women here starring at you?Pete สาเหตุที่ทั้งหมดที่นี่ดาราหญิงที่คุณ? Gas Pills (2008)
Don't let her in. Is she some star?หล่อนคิดว่าหล่อนเป็นใครกันนะ ดาราหรือยังไง Scandal Makers (2008)
Go ahead and tell the papers and the stations!ไม่ว่าเธอจะไปนอนข้างถนนหรือเป็นดาราดัง Scandal Makers (2008)
You're no mega star.แกเป็นไอดอล(ดาราดัง)งั้นหรอ Scandal Makers (2008)
Actor Joon-young Kim came out to face the reporter who exposed him.ดาราดัง คิม จุง ยอง ป๊ะเข้ากับ นักข่าว บง พิล ชุง ที่แฉคลิ๊ปฉาวของเขา Scandal Makers (2008)
Travis Colt, our local superstar.ทราวิส โคล์ท, ดาราท้องถิ่น Death Race (2008)
- Natascha. Are you the prima...?นาตาชา คุณคือดารา.. The Dark Knight (2008)
- Prima ballerina for the Moscow Ballet.ดารานำของคณะบัลเลต์มอสโคว์ The Dark Knight (2008)
Dude. Dude, this chick's giving me such a boner, it's awesome.เพื่อน เพื่อน ดาราคนนี้ ทำของฉันแข็งเลยว่ะ สุดยอดมาก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Yeah, that's the one with that Jew, Ted danson.รู้จัก เป็นซีรี่ส์ที่มีดารายิว เท็ด แดนซั่น Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดารา[n.] (dārā) EN: star ; celebrity ; film star ; movie star   FR: star [f] ; célébrité [f] ; vedette [f] ; étoile [f]
ดารา[n.] (dārā) EN: star   FR: étoile [f]
ดาราจอเงิน[n. exp.] (dārā jø ngoen) EN: movie star   
ดาราจักร[n.] (dārājak) EN: galaxy   FR: galaxie [f]
ดาราจักรทางช้างเผือก[n. exp.] (dārājak thāng chāng pheūak) EN: Milky Way   FR: Voie lactée [f]
ดาราชาย[n. exp.] (dārāchāi) EN: actor   FR: acteur [m] ; comédien [m]
ดาราทีวี[n. exp.] (dārā thīwī) EN: t.v. star   FR: vedette de la télévision [f]
ดารานำ[n. exp.] (dārā nam) EN: leading actor ; leading actress   
ดารานำชาย[n. exp.] (dārā nam chāi) EN: leading actor   
ดาราบถ[n.] (dārābot) EN: sky   

English-Thai: Longdo Dictionary
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว
galaxy(n) ดาราจักร
astrophysicist(n ) นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astronomy[N] ดาราศาสตร์
costar[N] ดาราร่วมแสดง
film star[N] ดารา, See also: ดาว, ดาราหนัง, นักแสดง, Syn. actor
matinee idol[N] ดาราชายที่ผู้หญิงชื่นชอบ
megastar[N] ดาราดัง, See also: ซุปเปอร์สตาร์
movie star[N] ดาราภาพยนตร์, Syn. film star
celeb[SL] คนดัง, See also: ดารา, คนมีชื่อเสียง
starlet[N] ผู้มาใหม่, See also: ดาราใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all-star(ออล' สทาร์) adj. ประกอบด้วยดาราแสดงทั้งหมด. -n. คนเล่นที่เลือกให้เป็นตัวแทนของดาราทั้งหมด (entirely of star performers)
almanac(ออล' มะแนค) n. ปฏิทินประจำปีชนิดพิสดารที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ระบุไว้ด้วยรวมทั้งสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ, ปฎิทินประจำปี, ปฏิทินดาราศาสตร์ประจำปี, Syn. calendar
astronomer(แอสทรอน'โนเมอะ) n. นักดาราศาสตร์
astronomical(แอสโทรนอม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับดาราศาสตร์,มหาศาล,ใหญ่มาก,มหึมา., Syn. astronomic,gigantic
astronomy(แอสทรอน'โนมี) n. ดาราศาสตร์
astrophysics(แอสโทรฟิซ'ซิคซฺ) n. สาขาดาราศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติทางฟิสิคส์ของนพเคราะห์และดวงดาวอื่น ๆ -astrophysical adj. -astrophysicaist n.
co-star(โค'สทาร์) n. ดาราประกอบ vi. (โค'สทาร์') เป็นดาราประกอบ
cosmology(คอซมอล'ละจี) n. จักรวาลวิทยา,สาขาวิชาดาราศาสตร์ที่เกี่ยวกับโครงสร้างและการกำเนิดของจักรวาล, See also: cosmologic adj. ดูcosmology cosmological adj. ดูcosmology cosmologist n. ดูcosmology
galileo(แกลลิลี'โอ) n. นักฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลี
groupie(กรูพ'พี) n. หญิงวัยรุ่นผู้หลงใหลดารา

English-Thai: Nontri Dictionary
astronomer(n) นักดาราศาสตร์
astronomical(adj) เกี่ยวกับดาราศาสตร์
astronomy(n) ดาราศาสตร์
constellation(n) หมู่ดาว,ดาวฤกษ์,ดารากร
firmament(n) ท้องฟ้า,เวหา,ดารากร
star(adj) เป็นดารา,ประดับด้วยดาว,ช่วงโชติ,เป็นตัวเอก,โด่งดัง
star(n) ดารา,ดาว,เครื่องหมายดอกจัน,ตัวเอก,โชควาสนา
stellar(adj) เป็นดารา,เกี่ยวกับดวงดาว,เป็นตัวเอก,แจ่มจรัส

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
astrophysics (n ) ดาราฟิสิกส์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
天文[てんもん, tenmon] ดาราศาสตร์

German-Thai: Longdo Dictionary
Stern(n) |der, pl. Sterne| ดวงดาว, ดารา
Schauspieler(n) |der, pl. Schauspieler| นักแสดง, ดาราภาพยนตร์, See also: Related: die Schauspielerin
Astronom(n) |der, pl. Astronomen| นักดาราศาสตร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top