Search result for

ผู้ชม

(43 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ชม-, *ผู้ชม*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
viewerผู้ชม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
viewerผู้ชม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audienceผู้ชม, ผู้ฟัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motion picture audiencesผู้ชมภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Sports spectators ผู้ชมกีฬา [TU Subject Heading]
Television viewersผู้ชมโทรทัศน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
30% of the crowd paid by credit card. I got their names.30% ของผู้ชม จ่ายเงินด้วยเครดิตการ์ด ฉันรู้ชื่อพวกเขา Not Cancer (2008)
Television viewers, behold our hero, Mrของหมูๆ ท่านผู้ชมคะ ฮีโร่ของพวกเรา มิสเตอร์ซาตานค่ะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
The "heroes" interactive experienceประสพการณ์ที่ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับ "heroes" นี้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
He's a master pianist and has a sleepwalking problem.ทั้งยังมีความสามารถด้านเปียโนระดับเซียน เขาละเมอเดิน หากท่านผู้ชมทุกท่าน... Scandal Makers (2008)
The audience wants to see Frank again.ผู้ชมอยากเห็นแฟรงค์อีกครั้ง Death Race (2008)
The audience for the race is half, since Frank has been out of the gameบรรดาผู้ชมการแข่ง หายไปซะครึ่งพอแฟรงค์ออกจากเกม Death Race (2008)
Audience favorite Frankenstein resumes his bitter grudgematch with Machine Gun Joe!แฟรงเกนสไตน์ขวัญใจผู้ชมกลับมาสู้สนามอีกครั้ง หลังศึกแดงเดือดกับโจเจ้าปืนกล Death Race (2008)
We'll do 45 million viewers today.มีผู้ชม45ล้านคนในวันนี้เชียว Death Race (2008)
Streaming to 46 million viewers ma'am.มีผู้ชม46ล้านคนแล้วครับ คุณนาย Death Race (2008)
Over 50 million viewers have already subscribed.ผู้ชมกว่า15ล้านคนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว Death Race (2008)
A record 70 million are already watching.ผู้ชมในตอนนี้มีสถิติถึง70ล้านคน Death Race (2008)
Keep the viewers interested.ให้ผู้ชมตื่นเต้นเข้าไว้ Death Race (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ชม[n.] (phūchom) EN: audience ; spectateur   FR: public [m] ; spectateur(s) [m] ; spectatrice(s) [f] ; auditoire [m] ; audience [f]
ผู้ชมชอบ[n. exp.] (phū chomchøp) FR: admirateur [m] ; admiratrice [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
audience[N] ผู้ชม, See also: ผู้ดู, ผู้ฟัง, คนดู, คนฟัง, Syn. spectators, witnesses, viewers, listeners
crowd[N] ผู้ชม
gallery[N] คนดู, See also: ผู้ชม, Syn. spectator, audience
spectator[N] ผู้เข้าชม, See also: ผู้ชม, ผู้ดู, Syn. beholder, onlooker, viewer
theatergoer[N] ผู้ชมละคร มหรสพ ภาพยนตร์
theatregoer[N] ผู้ชมละคร มหรสพ ภาพยนตร์
viewer[N] ผู้ดู, See also: ผู้ชม, ผู้ชมรายการโทรทัศน์, Syn. observer, onlooker, beholder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audience(ออ'เดียนซฺ) n. ผู้ชม,ผู้ฟัง,ผู้อ่าน,การได้ยิน,การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ,การเข้าพบเป็นทางการ, Syn. congregation, assembly, public, readership)
grandstandn. ที่นั่งชมด้านหน้าที่เป็นเอกเทศของแต่ละคน,ผู้ชมที่นั่งอยู่ในที่ดังกล่าว vi. แสดงด้วยใจจดใจจ่อ.
onlooker(ออน'ลุคเคอะ) n. ผู้ชม
proscenium(โพรซี'เนียม) n. ส่วนหน้าของเวทีที่กั้นระหว่างเวทีกับผู้ชม,ส่วนหน้า,เวที,เวทีนอกม่าน (ตอนหน้า) pl. proscenia
spectator(สเพคเท'เทอะ) n. ผู้ชม,ผู้ดู,ผู้สังเกต,ผู้ดูเหตุการณ์., See also: spectatorial adj.
theater(เธีย'เทอะ) n. โรงละคร,โรงมหรสพ,โรงภาพยนตร์,โรงละครกลางแจ้ง,ผู้ชมในโรงดังกล่าว,ห้องบรรยาย,-PHr. (the theatre (Theater) ละคร,บทละคร,เรื่องละคร,สถานที่แสดง,การเกิดผืนดินเป็นชั้น ๆ), Syn. cinema
theatre(เธีย'เทอะ) n. โรงละคร,โรงมหรสพ,โรงภาพยนตร์,โรงละครกลางแจ้ง,ผู้ชมในโรงดังกล่าว,ห้องบรรยาย,-PHr. (the theatre (Theater) ละคร,บทละคร,เรื่องละคร,สถานที่แสดง,การเกิดผืนดินเป็นชั้น ๆ), Syn. cinema
viewer(วิว'เออะ) n. ผู้ดู,ผู้ชม,ผู้ชมรายการ,โทรทัศน์,เครื่องช่วยการดู,เครื่องจับภาพ
x-film(เอคซฺ'ฟิล์ม) n. ภาพยนต์จำกัดผู้ชม (เช่น ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 16 ขวบเข้าชม)

English-Thai: Nontri Dictionary
admirer(n) ผู้ชมเชย,ผู้เลื่อมใส,ผู้นิยม
beholder(n) ผู้ชม,คนดู
onlooker(n) ผู้ดู,ผู้ชม
spectator(n) ผู้ชม,ผู้ดู,ผู้สังเกตการณ์

German-Thai: Longdo Dictionary
Zuschauer(n) |der, pl. Zuschauer| ผู้ชม
Publikum(n) |das, nur Sing.| ผู้ชม,ผู้ดู
erobern(vt) |eroberte, hat erobert| ชนะ(ใจหรือสงคราม ไม่ได้หมายถึงด้านกีฬาหรือการแข่งขัน) เช่น Die Schauspielerin erobert die Herzen ihrer Zuschauer. นักแสดงคนนี้ชนะใจของผู้ชม, See also: S. besiegen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top