ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

因数

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -因数-, *因数*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
因数[yīn shù, ㄧㄣ ㄕㄨˋ, / ] factor (of an integer); divisor, #45,850 [Add to Longdo]
因数[zhì yīn shù, ㄓˋ ㄧㄣ ㄕㄨˋ, / ] prime factor (in arithmetic), #208,842 [Add to Longdo]
充填因数[chōng tián yīn shù, ㄔㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ㄧㄣ ㄕㄨˋ, / ] complementary factor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
因数[いんすう, insuu] (n) {math} factor [Add to Longdo]
因数定理[いんすうていり, insuuteiri] (n) {math} factor theorem [Add to Longdo]
因数分解[いんすうぶんかい, insuubunkai] (n,vs) factorization; factorisation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That method's OK but if you use the factor theorem here ...そのやり方もいいけど、ここは因数定理を使って・・・。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd say we're dealing with a pucker factor of eight. Maybe eight and a half.[CN] 我觉得咱们面对的失禁因数是八 或者是八点五 Wonder Woman (2009)
They could guess why we were after the genetic database.[CN] 他们可能已经猜到我们为什么 对基因数据库那么感兴趣 Endgame (2003)
In Japan, another fault zone millions live with the same uncertainty.[CN] 在日本,另一个断层地带 数百万人生活在同样的不定因数 Blue Planet (1990)
Okay, well, let me just factor that into the computer and crunch some numbers.[JA] ちょっとコンピューターで因数分解して、 演算処理をするよ。 Imagine Me & You (2005)
Whose prime factorisation is?[JA] 因数分解は? A Brilliant Young Mind (2014)
So we ever decide what this mission's pucker factor was?[CN] 咱们这次任务的失禁因数到底是多少? Wonder Woman (2009)
I factored in my many considerable strengths, but... their numbers are correct.[JA] 因数分解してみたの でも 保険会社は正しかった The Source in the Sludge (2014)
What about the genetic database?[CN] 基因数据库怎么样? Truth Takes Time (2003)
Specializes in large number theory, prime numbers, factoring.[CN] 精于大数理论素数因数 Sneakers (1992)
The Tangerine Factor[CN] 橘子因数 The Tangerine Factor (2008)
When you take into account the stress factors, the design--[CN] 我们内计算了压力负荷因数以及 The Towering Inferno (1974)
The genetic database is in the safe in the study.[CN] 基因数据在书房的保险柜里 Truth Takes Time (2003)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
因数[いいんすう, iinsuu] factor [Add to Longdo]
因数[いいんすう, iinsuu] factor [Add to Longdo]
因数分解[いいんすうびんかい, iinsuubinkai] factorization [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top