ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cofactor

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cofactor-, *cofactor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cofactor[N] ปัจจัยที่เกิดร่วม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cofactor(โคแฟค'เทอะ) n. ปัจจัยร่วม

English-Thai: Nontri Dictionary
cofactor(n) ปัจจัยร่วม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cofactorตัวประกอบร่วมเกี่ยว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cofactorsโคแฟคเตอร์,ปัจจัยร่วม,ตัวประกอบร่วม [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
共同因子[きょうどういんし, kyoudouinshi] (n) {math} cofactor [Add to Longdo]
補因子[ほいんし, hoinshi] (n) cofactor (biochemistry) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cofactor
      n 1: a substance (as a coenzyme) that must join with another to
           produce a given result

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top