Search result for

sal

(203 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sal-, *sal*
Longdo Dictionary ภาษาอารบิก (AR) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda[สะ-ลิน-ดา] ละเอียดอ่อนบริสุทธิ์

Longdo Dictionary ภาษาละติน (LATIN) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda [สะ-ลิน-ดา] เกลือบริสุทธิ์,สิ่งที่ล้ำค่า

Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda [สะ-ลิน-ดา] บริสุทธิ์

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
salt and pepperwhen referring to hair that is partially black and partially gray

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
สลินดา[Salinda] サリンダ (Sarinda)

English-Thai: Longdo Dictionary
salaryman(n) มนุษย์เงินเดือน, คำเรียกชาวญี่ปุ่นที่ทำงานในบริษัท (รับเงินเดือน)
salvation army(n) หน่วยบรรเทาทุกข์, หน่วยกู้ภัย
return on salesผลตอบแทนจากยอดขาย เช่น Although return on sales (ROS) is another tool used to analyze profitability, it is perhaps a better indication of efficiency.
with a grain of salt(phrase ) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้
table salt(n ) เกลือบริโภค

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sal[N] เกลือ
sale[N] การขาย, See also: การจัดจำหน่าย, การพาณิชย์, Syn. commerce, business, economics
sale[N] โอกาสในการขายสินค้า, See also: ตลาด
sale[N] การประมูล
sale[N] จำนวนที่ขายได้, See also: ปริมาณที่ขายได้
salt[SL] ผู้หญิง (ที่เป็นคู่ขา), Syn. sort
salt[N] เกลือแกง, See also: เกลือ, Syn. sodium chloride, condiment, common salt
salt[VT] เติมเกลือ, See also: โรยเกลือ
salt[ADJ] ซึ่งมีเกลือผสม, See also: ซึ่งมีรสเค็ม, Syn. salted, brined, saline, briny
salad[N] สลัด, See also: อาหารที่มีผักสดหลายชนิดผสมกันและราดน้ำสลัดเวลารับประทาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sal(แซล) n. เกลือ, Syn. salt
salable(เซ'ละเบิล) adj. เหมาะสำหรับขาย, See also: salably adv., Syn. saleable.
salacious(ซะเล'เชิส) adj. มีตัณหา,ราคะจัด,ลามกอนาจาร,มากโลกีย์,หยาบคายมาก., See also: salaciously adv. salaciousness n. salacity n., Syn. lustful,lecherous
salad(แซล'เลิด) n. อาหารผักสดหลายชนิดผสมผเสกัน,ผักสดที่ใช้กินสด ๆ ,สลัด,ยำผักสด,ยุคที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของนักประพันธ์
salad dressingn. ซอสสำหรับราดสลัด ประกอบด้วยน้ำมันพืช น้ำส้มหรือไข่แดง,น้ำปรุงสลัด
salad oiln. น้ำมันสลัดที่ใช้ปรุงสลัด
salamander(แซล'ละแมนเดอะ) n. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคล้ายกิ่งก่าชนิดหนึ่ง, See also: salamandrine adj.
salami(ซะลา'มี) n. ไส้กรอกอิตาลีชนิดหนึ่งที่ใส่กระเทียม
salaried(แซล'ละรีด) adj. มีเงินเดือน
salary(แซล'ละรี) n. เงินเดือน, Syn. wages

English-Thai: Nontri Dictionary
salaam(n) การโค้งคำนับ,การแสดงความเคารพ
salable(adj) เหมาะที่จะขาย,ขายได้
salacious(adj) หยาบโลน,ลามก,ราคะจัด,ตัณหาจัด
salad(n) สลัด
SALAD salad dressing(n) น้ำสลัด
salamander(n) จิ้งจกชนิดหนึ่ง
salary(n) เงินเดือน
sale(n) การขายลดราคา,การขาย,การขายเลหลัง
salesman(n) พนักงานขาย,คนขายของ,เซลส์แมน
salesmanship(n) เทคนิคการขาย,การค้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
salaam spasm; spasm, noddingอาการกระตุกพยักหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salableที่ซื้อขายได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
salable valueราคาที่ซื้อขายกัน (ในท้องตลาด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
salaried employeeลูกจ้างที่รับเงินเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
salaryเงินเดือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
salaryเงินเดือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
salary saving insuranceการประกันชีวิตโดยหักเงินเดือน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
salary, reduction ofการตัดเงินเดือน, การลดเงินเดือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
saleขาย, การซื้อขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale and leasebackขายแล้วเช่าคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salเต็ง [TU Subject Heading]
Salad dressingน้ำสลัด [TU Subject Heading]
Saladsสลัด [TU Subject Heading]
Salakสละ [TU Subject Heading]
Salaries, etc.เงินเดือน [TU Subject Heading]
Salaryเงินเดือน [การบัญชี]
Saleขาย [การบัญชี]
Sale Gasก๊าซดิบ, ก๊าซดิบ (Raw gas)
การแยกเอาก๊าซ แอล พี จี ก๊าซธรรมชาติเหลว และคาร์บอนไดออกไซด์ ออกแล้ว ประกอบด้วยก๊าซมีเทนและอีเทน [ปิโตรเลี่ยม]
Sale of organs, tissuresการขายอวัยวะ เนื้อเยื่อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sale-and-leasebackการขายและการเช่าคืนทรัพย์ที่ขายไป [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
salary in practicing periodตกเบิก
Salinda [สะ-ลิน-ดา] สาวงามผู้สูงศักดิ์และกล้าหาญ,ความสวยงามน่ารักบริสุทธิ์ผู้เป็นของขวัญจากพระเจ้า
salsa['ซัลซ่า] (n ) การเต้นซัลซ่า เป็นการเต้นแบบอเมริกันลาติน เป็นจังหวะสนุกๆ และเซ๊กซี่นิดๆ(เป็นการเต้นรำชนิดหนึ่ง)
salt marsh (n ) บึงน้ำเค็ม, บึงน้ำกร่อย
salvageableเก็บกู้(สิ่งมีค่าจากความเสียหาย, การทำลาย หรือ การสูญเสีย)
salvageable (adj ) เก็บกู้(สิ่งมีค่าจากความเสียหาย, การทำลาย หรือ การสูญเสีย)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sally?แซลลี่? The Nightmare Before Christmas (1993)
Sally.แซลลี่ Taking Account (2011)
Salud!Salud! The Iceman (2012)
And if we don't stop the sale, it won't be long beforeและถ้าเราไม่หยุดการขายนี้ มันคงไม่นานก่อนที่ Chuck in Real Life (2008)
Why don't you have a bake sale while you're at it?ทำไมคุณไม่ไปอบขนมขาย ขณะที่คุณอยู่นี่หล่ะ Chuck in Real Life (2008)
About your little clearance sale, lohan.เกี่ยวกับการขายที่ว่างเล็กๆของเธอ โลแฮน There Might be Blood (2008)
From here, it looks like saline instead of chemo.จากที่นี่ มันดูเหมือน เกลือ มาแทนที่ คีโม Not Cancer (2008)
Like a salmon returning to the stream where it was born.เหมือนปลาแซลมอนว่ายทวนน้ำไปยังที่ที่มันเกิด Birthmarks (2008)
She has Sjögren's, that attacks the glands that produce tears and saliva.เธอมี sjogren's. มันโจมตีต่อม ที่ผลิตน้ำตาและน้ำลาย Lucky Thirteen (2008)
'cause when you restock, you'll actually be giving Cameron IV bags of saline.เพราะเมื่อคุณเติมของเข้ามาใหม่ คุณจริงๆแล้วให้ถุงน้ำเกลือ กับคาเมรอน The Itch (2008)
No. He's on saline.ไม่ใช่เขาใช้น้ำเกลืออยู่ The Itch (2008)
I figured you put him on saline so i switched him back to morphine.ฉันประเมินได้ว่าคุณให้น้ำเกลือเขา ดังนั้นฉันเปลี่ยนกลับเป็นมอร์ฟีนให้เขา The Itch (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
salWho's in charge of the sales section?
salWe dined off steak and salad.
salSales are down this month.
salAre there any stores with "going out of business" sales?
salSalt helps stop food from perishing.
salThey snorted at their small salary.
salThe report is not encouraging sales wise.
salI made out a check for $25 and handed it to the salesperson.
salThis soup needs just a touch of salt.
salHis salary is so small he must do odd jobs.
salAre you content with your present salary?
salPass me the salt, please.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะเบ๊ะ[V] salute, See also: stand at salute, Example: ทหารผู้น้อยตะเบ๊ะทำความเคารพผู้บัญชาการที่เดินตรวจความเรียบร้อย, Thai definition: ทำความเคารพด้วยวิธีทำวันทยหัตถ์, Notes: (ปาก)
ช่องแช่ผักผลไม้[N] salad drawer
ไหว้[V] salute, See also: pay respect to, Syn. เคารพ, คารวะ
สาธุ[V] salute, See also: pay respect to, make/pay obeisance to, Syn. ไหว้, Example: เด็กๆ สาธุคุณยายเสียซิลูก, Thai definition: เป็นคำบอกให้เด็กแสดงความเคารพตามธรรมเนียม กร่อนเสียงเป็น ธุ ก็มี, Notes: (ปาก)
สลัด[V] salad, Example: ยำเทียบได้กับสลัดซึ่งเป็นอาหารฝรั่ง, Thai definition: ชื่อยำชนิดหนึ่งตามแบบชาวตะวันตก ซึ่งมีน้ำมันสลัดประสม
ค่าจ้างรายเดือน[N] salary, See also: income, wage, earnings, Syn. เงินเดือน, Example: โรงงานนี้จ่ายเงินเป็นค่าจ้างรายเดือนให้กับคนงาน, Count unit: บาท, Thai definition: เงินค่าตอบแทนการทำงานที่กำหนดให้เป็นรายเดือน
กู้[V] salvage, See also: dredge out, get out of the water, Example: ในเวลาว่าง เด็กๆ ชนบทมักพากันไปกู้ไซ, Thai definition: เอาเครื่องจับปลาขึ้นจากน้ำ
กู้เรือ[V] salvage, Example: บริษัทญี่ปุ่นบริษัทหนึ่งได้ทำสัญญารับเหมาเพื่อกู้เรือที่จม โดยทรัพย์สมบัติที่กู้ขึ้นมาได้จะเป็นของบริษัทที่รับประกันภัย, Thai definition: ทำเรือที่จมน้ำให้ลอยขึ้น
เกลือแกง[N] salt, See also: sodium chloride, table salt, Syn. เกลือทะเล, เกลือสมุทร, เกลือ, โซเดียมคลอไรด์, Example: น้ำเปล่าหนึ่งขวดเหล้ากลมจุประมาณ 750 ซี.ซี. และควรเติมเกลือแกงลงไปครึ่งช้อนชาเพื่อชดเชยเกลือที่เสียไปจากร่างกาย, Thai definition: เกลือปกติชนิดหนึ่งชื่อโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ลักษณะเป็นผลึกสีขาวละลายน้ำได้ มีมากในน้ำทะเล ใช้ปรุงอาหาร ทำเครื่องดองเค็ม, น้ำเกลือ สำหรับให้ผู้ป่วยโดยให้ทางเส้นโลหิต ใช้ในอุตสาหกรรมทำสบู่ อุตสาหกรรมผลิตโซดาแผดเผา
เกลือ[N] salt, See also: sodium chloride, Example: สำหรับเนื้อสัตว์จะปรุงรสและดับกลิ่นคาวด้วยรกผักชี กระเทียม พริกไทย และเกลือ เช่น กุ้งทอดหมูทอด ปลาทอด, Count unit: เม็ด, ถุง, Thai definition: วัตถุที่มีรสเค็ม ใช้ประกอบอาหารเป็นต้น โดยทั่วไปได้มาจากน้ำทะเล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อัญชลี[v.] (anchalī) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest   
อัตราค่าจ้าง[n. exp.] (attrā khājāng) EN: wage rate ; wage   FR: niveau des salaires [m]
อัตราเงินเดือน[n. exp.] (attrā ngoendeūoen) EN: rate of salary   FR: niveau des salaires [m]
อายัดเงินเดือน[v. exp.] (āyat ngoendeūoen) EN: freeze wages   FR: geler les salaires
บ๊ายบาย[X] (bāibāi) EN: good bye ; bye bye ; bye   FR: salut (fam.) ; bye (fam.) ; bye bye (fam.)
ใบรับเงินเดือน[n. exp.] (bairap ngoendeūoen) EN: salary statement ; pay slip   FR: fiche de salaire [f] ; bulletin de paie/paye [m]
ใบเสร็จ[n.] (baiset) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: reçu [m] ; récépissé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SAL    S AE1 L
SALT    S AO1 L T
SALK    S AO1 K
SALE    S EY1 L
SALL    S AO1 L
SALM    S AA1 M
SALA    S AA1 L AH0
SALO    S AA1 L OW0
SALZ    S AO1 L Z
SALAM    S AA0 L AA1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
SALT    (n) (s o1 l t)
Sale    (n) (s ei1 l)
sale    (n) (s ei1 l)
salt    (v) (s oo1 l t)
Salem    (n) (s ei1 l @ m)
salsa    (n) (s a1 l t s a)
Sally    (n) (s a1 l ii)
salad    (n) (s a1 l @ d)
sales    (n) (s ei1 l z)
sally    (v) (s a1 l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kochsalz(n) |das| เกลือที่ใช้ทำอาหาร
Schicksal(n) |das, pl. Schicksale| โชคชะตา, โชค, ชะตากรรม

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda [สะ-ลิน-ดา] โล่ห์ของคนชั้นสูงที่แข็งกล้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Salami {f} [cook.]salami [Add to Longdo]
Salamitaktik {f}salami tactics [Add to Longdo]
Salat {m} | Salate {pl}salad | salads [Add to Longdo]
Salat {m} mit Schinkenham salad [Add to Longdo]
Salat {m} [bot.]lettuce [Add to Longdo]
Salatbesteck {n}salad servers [Add to Longdo]
Salatcreme {f} [cook.]salad cream [Add to Longdo]
Salatkopf {m}head of lettuce [Add to Longdo]
Salatöl {n}salad oil [Add to Longdo]
Salatpflanze {f} [bot.]salad [Add to Longdo]
Salatschüssel {f}salad bowl [Add to Longdo]
Salatsoße {f}; Salatdressing {n}salad dressing [Add to Longdo]
Salbe {f} | Salben {pl}unguent | unguents [Add to Longdo]
Salbei {m} [bot.]sage [Add to Longdo]
Salbeistrauch {m} [bot.] | Salbeisträucher {pl}sagebrush | sagebrushes [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
salaire(n) |m| เงินเดือน, ค่าจ้าง เช่น Le salaire minimum est fixé par le gouvernement du Québec., See also: S. la paie ,
salle de séjour(n) |f| ห้องนั่งเล่น
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย

Japanese-English: EDICT Dictionary
鮞(oK)[はららご, hararago] (n) (uk) hard roe (esp. salmon) [Add to Longdo]
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
Hな映画;エッチな映画[エッチなえいが, ecchi naeiga] (n) pornographic film; salacious film [Add to Longdo]
Hビデオ[エッチビデオ, ecchibideo] (n) pornographic video; salacious video [Add to Longdo]
POS[ポス;ピーオーエス, posu ; pi-o-esu] (n) point of sale; POS [Add to Longdo]
POSシステム[ポスシステム;ピーオーエスシステム, posushisutemu ; pi-o-esushisutemu] (n) point of sales system; POS system [Add to Longdo]
POS端末[ポスたんまつ, posu tanmatsu] (n) point-of-sale terminal; POS terminal [Add to Longdo]
USB[ユーエスビー, yu-esubi-] (n) {comp} universal serial bus; USB [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三文鱼[sān wén yú, ㄙㄢ ㄨㄣˊ ㄩˊ, / ] salmon [Add to Longdo]
丹参[dān shēn, ㄉㄢ ㄕㄣ, / ] Salvia miltiorrhiza [Add to Longdo]
[fèng, ㄈㄥˋ, ] salary [Add to Longdo]
伤寒沙门氏菌[shāng hán shā mén shì jūn, ㄕㄤ ㄏㄢˊ ㄕㄚ ㄇㄣˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, / ] salmonella typhimurium [Add to Longdo]
口水[kǒu shuǐ, ㄎㄡˇ ㄕㄨㄟˇ, ] saliva [Add to Longdo]
咸水[xián shuǐ, ㄒㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, ] salt water [Add to Longdo]
咸肉[xián ròu, ㄒㄧㄢˊ ㄖㄡˋ, ] salt-cured meat [Add to Longdo]
售货员[shòu huò yuán, ㄕㄡˋ ㄏㄨㄛˋ ㄩㄢˊ, / ] salesperson [Add to Longdo]
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, ] saliva; spit at [Add to Longdo]
唾液[tuò yè, ㄊㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, ] saliva [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
トラバーサル順序[トラバーサルじゅんじょ, toraba-saru junjo] traversal sequence [Add to Longdo]
ユニバーサルサービス[ゆにばーさるさーびす, yuniba-sarusa-bisu] universal (telephone) service [Add to Longdo]
一般分類体系[いっぱんぶんるいたいけい, ippanbunruitaikei] universal classification system, general classification system [Add to Longdo]
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal [Add to Longdo]
協定世界時[きょうていせかいじ, kyouteisekaiji] Coordinated Universal Time, UTC [Add to Longdo]
全域アドレス管理[ぜんいきアドレスかんり, zen'iki adoresu kanri] universal address administration, global address administration [Add to Longdo]
全集合[ぜんしゅうごう, zenshuugou] universal set [Add to Longdo]
走査[そうさ, sousa] scanning (vs), traversal [Add to Longdo]
走査状態リスト[そうさじょうたいリスト, sousajoutai risuto] traversal state list [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
塩入れ[しおいれ, shioire] Salzfaesschen [Add to Longdo]
塩分[えんぶん, enbun] Salzgehalt [Add to Longdo]
塩水[しおみず, shiomizu] Salzwasser, Salzlauge [Add to Longdo]
塩水[しおみず, shiomizu] Salzwasser, Salzlauge [Add to Longdo]
塩酸[えんさん, ensan] Salzsaeure [Add to Longdo]
宙返り[ちゅうがえり, chuugaeri] Salto, Ueberschlag [Add to Longdo]
残高[ざんだか, zandaka] Saldo, Restbetrag, Bilanz [Add to Longdo]
[しょう, shou] SALPETER [Add to Longdo]
硝石[しょうせき, shouseki] Salpeter [Add to Longdo]
硝酸[しょうさん, shousan] Salpetersaeure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sal \Sal\ (s[a^]l), n. [L. See {Salt}.] (Chem. & Pharm.)
   Salt.
   [1913 Webster]
 
   {Sal absinthii} [NL.] (Old Chem.), an impure potassium
    carbonate obtained from the ashes of wormwood ({Artemisia
    Absinthium}).
 
   {Sal acetosellae} [NL.] (Old Chem.), salt of sorrel.
 
   {Sal alembroth}. (Old Chem.) See {Alembroth}.
 
   {Sal ammoniac} (Chem.), ammonium chloride, {NH4Cl}, a white
    crystalline volatile substance having a sharp salty taste,
    obtained from gas works, from nitrogenous matter, etc. It
    is largely employed as a source of ammonia, as a reagent,
    and as an expectorant in bronchitis. So called because
    originally made from the soot from camel's dung at the
    temple of Jupiter Ammon in Africa. Called also {muriate of
    ammonia}.
 
   {Sal catharticus} [NL.] (Old Med. Chem.), Epsom salts.
 
   {Sal culinarius} [L.] (Old Chem.), common salt, or sodium
    chloride.
 
   {Sal Cyrenaicus}. [NL.] (Old Chem.) See {Sal ammoniac} above.
    
 
   {Sal de duobus}, {Sal duplicatum} [NL.] (Old Chem.),
    potassium sulphate; -- so called because erroneously
    supposed to be composed of two salts, one acid and one
    alkaline.
 
   {Sal diureticus} [NL.] (Old Med. Chem.), potassium acetate.
    
 
   {Sal enixum} [NL.] (Old Chem.), acid potassium sulphate.
 
   {Sal gemmae} [NL.] (Old Min.), common salt occuring native.
    
 
   {Sal Jovis} [NL.] (Old Chem.), salt tin, or stannic chloride;
    -- the alchemical name of tin being Jove.
 
   {Sal Martis} [NL.] (Old Chem.), green vitriol, or ferrous
    sulphate; -- the alchemical name of iron being Mars.
 
   {Sal microcosmicum} [NL.] (Old Chem.) See {Microcosmic salt},
    under {Microcosmic}.
 
   {Sal plumbi} [NL.] (Old Chem.), sugar of lead.
 
   {Sal prunella}. (Old Chem.) See {Prunella salt}, under 1st
    {Prunella}.
 
   {Sal Saturni} [NL.] (Old Chem.), sugar of lead, or lead
    acetate; -- the alchemical name of lead being Saturn.
 
   {Sal sedativus} [NL.] (Old Chem.), sedative salt, or boric
    acid.
 
   {Sal Seignette} [F. seignette, sel de seignette] (Chem.),
    Rochelle salt.
 
   {Sal soda} (Chem.), sodium carbonate. See under {Sodium}.
 
   {Sal vitrioli} [NL.] (Old Chem.), white vitriol; zinc
    sulphate.
 
   {Sal volatile}. [NL.]
   (a) (Chem.) See {Sal ammoniac}, above.
   (b) Spirits of ammonia.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sal \Sal\ (s[add]l), n. [Hind. s[=a]l, Skr. [,c][=a]la.] (Bot.)
   An East Indian timber tree ({Shorea robusta}), much used for
   building purposes. It is of a light brown color,
   close-grained, heavy, and durable. [Written also {saul}.]
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAL
     Semware Applications Language (Semware)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAL
     Security Access List
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAL
     SQL windows Application Language (SQL, Gupta)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAL
     Symbolic Assembly Language (assembler)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAL
     System Abstraction Layer
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 sal
   floor; storey; story
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 sal
   salt
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 sal
   salt
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 float
 
 1. su üstünde yüzen herhangi bir şey
 2. sal
 3. olta mantarı
 4. şamandıra, duba
 5. geçit resminde kullanılan süslü araba
 6. (den) pervane tahtası
 7. mala
 8. dondurmalı gazoz
 9. (çoğ.) tiyatro sahnesinin ön kısmındaki ışıklar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 raft
 
 1. sal
 2. sal yapmak
 3. sal ile taşımak
 4. sal kullanmak.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top