ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

処理

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -処理-, *処理*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
処理[しょり, shori] (vt) ประมวลผล

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
処理[しょり, shori] TH: การจัดการ  EN: management (vs)
処理[しょり, shori] TH: การกำหนด  EN: disposition
処理[しょり, shori] TH: ดำเนินการไป  EN: process

Japanese-English: EDICT Dictionary
処理[しょり, shori] (n, vs) processing; dealing with; treatment; disposition; disposal; (P) [Add to Longdo]
処理システム[しょりシステム, shori shisutemu] (n) { comp } processing system [Add to Longdo]
処理可能形式[しょりかのうけいしき, shorikanoukeishiki] (n) (obsc) { comp } processable form [Add to Longdo]
処理過程[しょりかてい, shorikatei] (n) process [Add to Longdo]
処理機構[しょりきこう, shorikikou] (n) { comp } processor [Add to Longdo]
処理[しょりけい, shorikei] (n) { comp } implementation; processor [Add to Longdo]
処理系依存[しょりけいいぞん, shorikeiizon] (n) { comp } implementation-dependent [Add to Longdo]
処理系限界[しょりけいげんかい, shorikeigenkai] (n) { comp } implementation limit [Add to Longdo]
処理系定義[しょりけいていぎ, shorikeiteigi] (n) { comp } implementation-defined [Add to Longdo]
処理系定義の動作[しょりけいていぎのどうさ, shorikeiteiginodousa] (n) { comp } implementation- defined behavior [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
How would you deal with the problem?あなただったらその問題をどう処理するか。
What did you do with that car?あなたはあの車をどう処理したのか。
What did you do with that money?あのお金をどう処理しましたか。
How did you deal with the matter?あの問題どのように処理しましたか。
How did you deal with the matter?あの問題をどうやって処理しましたか。
You can handle this project any way you choose.このプロジェクトは好きなように処理してかまいません。
I'm just going to leave it up to him to figure out how to clean up this mess.この案件をどう処理するか、君に下駄を預けるよ。 [ M ]
What shall I do with his luggage?この荷物をどう処理しようか。
This result means, contrary to prior expectations, that the number of variants does not affect the processing speed.この結果は、当初の予測に反して、変数の数が処理速度に影響を与えないということを意味しているのである。
This kind of case is amenable to statistical treatment.この種の事例は統計的処理が適応できる。
This problem is too difficult to deal with.この問題はあまりにも難しすぎて処理することができません。
This problem demands immediate attention.この問題はさっそく処理する必要がある。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even with an IQ of 6, 000, it's still brown trousers time.[JP] 私のIQでも処理できない Future Echoes (1988)
Ashtray back in place. Chair overturned.[JP] 灰皿を戻し 事件を処理してくれた Creepshow (1982)
Engineer, waste disposal.[JP] 廃棄物処理技術者" Blade Runner (1982)
Subject: Marachuk, John J. Died during the procedure.[JP] マラチャックとジョン・J 処理中に死亡 Aliens (1986)
He'll be driven outside the city to a waste disposal plant.[JP] 郊外のゴミ処理場に運ばれる Soylent Green (1973)
But if you put the terminal box in here then we won't have any room for processing.[JP] しかし、ここに ターミナル・ボックスを入れれば... ...処理するための場所が無くなる Brainstorm (1983)
Data processing division will go right through the roof with the high-speed computer applications of that thing.[JP] データ処理部門が... ...スパコンに使いたがってる Brainstorm (1983)
I've requested them along with the other decontamination gear.[JP] 滅菌処理した機材を要求してある 大佐 落ち着いて聞いてくれ The Crazies (1973)
Life in a waste disposal plant in a Soylent factory someplace.[JP] ゴミ処理場か 食品工場のおこぼれだろ Soylent Green (1973)
And then he proceeded ...[JP] それから処理したそうだ... Halloween (1978)
- Good land's gotta be guarded the way they guard the waste disposal plants and Soylent factories and the plankton ships.[JP] なぜ? 良い土地は処理場と ソイレント工場が独占してる Soylent Green (1973)
- They're full up at waste disposal. - So check dispatch.[JP] 処理場はいっぱいだ ―早急に処理 Soylent Green (1973)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
処理[しょり, shori] process (vs), processing, massage [Add to Longdo]
処理システム[しょりシステム, shori shisutemu] implementation [Add to Longdo]
処理可能形式[しょりかのうけいしき, shorikanoukeishiki] processable form [Add to Longdo]
処理過程[しょりかてい, shorikatei] process [Add to Longdo]
処理機構[しょりきこう, shorikikou] processor [Add to Longdo]
処理[しょりけい, shorikei] implementation, processor [Add to Longdo]
処理系依存[しょりけいいぞん, shorikeiizon] implementation-dependent [Add to Longdo]
処理系限界[しょりけいげんかい, shorikeigenkai] implementation limit [Add to Longdo]
処理系定義[しょりけいていぎ, shorikeiteigi] implementation-defined [Add to Longdo]
処理系定義の動作[しょりけいていぎのどうさ, shorikeiteiginodousa] implementation- defined behavior [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
処理[しょり, shori] besorgen, erledigen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top