ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

销售额

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -销售额-, *销售额*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
销售额[xiāo shòu é, ㄒㄧㄠ ㄕㄡˋ ㄜˊ, / ] sales figure; total income from sales; turnover, #6,027 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...our sales have increased 55 percent. - I smell smoke.[CN] 我们的销售额上升了55% 我闻到烟味了 A Face in the Crowd (1957)
Projected sales are gonna go through the roof.[CN] -销售额很高 Big (1988)
Ranco Steel. Gross sales last year, almost 12 mil.[CN] 兰克钢业 去年总销售额几乎一千两百万 52 Pick-Up (1986)
Whoever pays the biggest advance expects the biggest sales.[CN] 谁出的高 代表谁的预期销售额高 Whoever pays the biggest advance expects the biggest sales. The Moral Dimension (1982)
There must be a new supermarket around with special offers, so our sales will go down temporarily.[CN] 附近肯定有新超市在搞促销 因此我们的销售额暂时下降了 Shadows in Paradise (1986)
A leading American brand doubled their sales marketing articles outside their regular line.[CN] 使销售额翻倍 这里不是美国 Jamón, Jamón (1992)
Why? Are your sales going down?[CN] 为什么 你的销售额开始下滑 Shot Through the Heart (1998)
It accounts for 34 percent of our gross intake and a higher proportion of our profits.[CN] 它占了34%的销售额, 在利润里的比例还要高。 The Best Years of Our Lives (1946)
Five percent of each sale.[CN] 总销售额的5% North Country (2005)
Sales have dropped, but I'm not too concerned...[CN] 销售额下降了 但我不是太担心... Smallest Ant (2003)
Well, if you had read your industry breakdown... you would see that our success in the action figure area... has climbed from 27% to 45% in the last two years.[CN] 若你看业界分布报告 该明白本公司人物造型玩具 这两年来已由27%爬升到 45%的销售额 Big (1988)
I know he's hurt your feelings, but as a merchandise man I must say that a 55-percent jump in sales is quite a painkiller.[CN] 我知道他伤害了你的感情, 但是作为生意人 我必须说,55%的销售额 也能治好你的痛苦了 A Face in the Crowd (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top