Search result for

rab

(153 entries)
(0.3724 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rab-, *rab*
English-Thai: Longdo Dictionary
rabbit(n) กระต่าย
Image:
terabyte(n) ใช้ตัวย่อว่า TB เป็นหน่วยวัดความจุข้อมูล 1 TB เท่ากับหนึ่งล้านล้านไบต์
unrecoverable(adj) ไม่สามารถกู้คืนได้, ไม่สามารถเอากลับคืนได้, ไม่สามารถรักษาได้, S. irrecoverable, R. recover
vulnerable(adj) เสี่ยง, เป็นภัย
united arab emirates(n) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
inexorable(adj) ที่ไม่มีการผ่อนผัน, ที่ไม่อาจหยุดยั้ง เช่น This is yet another of the inexorable signs that there is no going back to a world where we can assume that marriage is the main institution that organizes people’s lives.
blue crab(n ) ปูม้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Rabat[N] เมืองหลวงของประเทศโมร็อกโก
rabbi[N] พระในศาสนายิว, See also: ผู้นำศาสนายิว, Syn. preacher, Talmudist, Hebrew theologian, priest
rabbi[N] ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายยิว
rabid[ADJ] ซึ่งติดเชื้อโรคกลัวน้ำ
rabid[ADJ] ซึ่งคลั่งไคล้อย่างรุนแรง, See also: บ้าคลั่ง, Syn. mad, furious, Ant. calm, placid, serene
rabbet[N] รอยบาก (ตามขอบไม้เพื่อต่อไม้เข้าด้วยกัน), Syn. furrow, groove
rabbet[VT] บาก, Syn. make a joint, Ant. possible, achievable, feasible
rabbet[VT] ต่อไม้ด้วยการทำเดือย, See also: ต่อด้วยวิธีการบาก
rabbit[N] กระต่าย, Syn. hare
rabbit[N] ขนกระต่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rabbet(แรบ'บิท) n.,vi.,vt. (ประกอบด้วย,ประกบ) ช่องเดือยไม้,ปากรางลิ้น,รอยบาก,บาก,บากประกบ., Syn. rebate
rabbi(แรบ'ไบ) n. พระในศาสนายิว,ผู้นำศาสนายิว, Syn. rabbin
rabbit(แรบ'บิท) n. กระต่าย,ขนกระต่าย,หนังขนกระต่าย
rabble(แรบ'เบิล) n. ฝูงชนที่วุ่นวายไร้ระเบียบ,ฝูงสัตว์,ฝูงแมลง,สิ่งของที่เป็นกองเรี่ยราด. vt. รวมเป็นฝูงชน -Phr. (the rabble สามัญชน ชนชั้นต่ำ ประชาชนทั่วไป), Syn. mob
rabic(แรบ'บิค) adj. เกี่ยวกับโรคกลัวน้ำ
rabid(แรบ'บิด) adj. หัวรุนแรง,ไม่มีเหตุผล,คลั่ง,โกรธมาก,บ้า,วิกลจริต,เป็นโรคกลัวน้ำ, See also: rabidity n. rabidness n. rabidly adv., Syn. furious
rabies(เร'บีซ,เร'บีอีซ') n. โรคกลัวน้ำ,โรคพิษสุนัขบ้า., See also: rabic adj.
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve)
antirabic(แอนทีเร' บิค) adj., n. ป้องกันหรือรักษาโรคกลัวน้ำ, ยาป้องกันหรือรักษาโรคกลัวน้ำ
arab(แอร'รับ) n. คนอาหรับ,คนพเนจร,ม้าอาหรับ (inhabiting Arabia)

English-Thai: Nontri Dictionary
rabbi(n) อาจารย์ในศาสนายิว
rabbit(n) กระต่าย,มือช้นสวะ
rabble(n) สามัญชน,ฝูงชน,ฝูงสัตว์
rabid(adj) บ้า,บ้าคลั่ง,รุนแรง,วิกลจริต
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
adorable(adj) น่าชื่นชม,น่านิยม,น่ารัก
answerable(adj) รับผิดชอบ,ที่แก้ได้,ที่ตอบได้
Arab(n) แขกอาหรับ
Arabic(adj) เกี่ยวกับชาวอาหรับ
Arabic(n) ภาษาอาหรับ,ตัวอาราบิค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rabble-rouserผู้ปลุกปั่นฝูงชน [ดู demagogue ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rabid๑. -เป็นโรคพิษสุนัขบ้า, -เป็นโรคกลัวน้ำ๒. บ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rabies phobia; hydrophobiaphobiaอาการกลัวโรคพิษสุนัขบ้า, อาการกลัวโรคกลัวน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rabies; hydrophobiaโรคพิษสุนัขบ้า, โรคกลัวน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rabiformคล้ายโรคพิษสุนัขบ้า, คล้ายโรคกลัวน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rabbit 3000 (Microprocessor)แรบบิต 3000 (ไมโครโปรเซสเซอร์) [TU Subject Heading]
Rabbitsกระต่าย [TU Subject Heading]
Rabbits as laboratory animalsกระต่ายที่เป็นสัตว์ทดลอง [TU Subject Heading]
Rabiesโรคกลัวน้ำ [TU Subject Heading]
Rabies vaccineวัคซีนโรคกลัวน้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On the two hand, a pregnancy test only takes five minutes, and we no longer kill rabbits.คนที่สอง การตรวจการตั้งครรภ์รู้ผลใน 5 นาที เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฆ่ากระต่าย Emancipation (2008)
It's a rabbit's foot.มันคือเท้ากระต่าย(นำโชค) Le Morte d'Arthur (2008)
That young lady is a rare Moonacre rabbit.สาวน้อยนั่นมีกระต่ายซึ่งหาได้ยากตัวหนึ่ง The Secret of Moonacre (2008)
This is a Moonacre rabbit ...นี่คือกระต่ายน้อยแห่งมูนนาครี The Secret of Moonacre (2008)
Rabies around here is no joke. You're gonna need a jab in there, ASAP. Let's go.หมาบ้าพวกนั้นไม่ใช่ล้อเล่น ต้องรีบรักษาแถวนี้แหละ Body of Lies (2008)
Where did you get that raben?เจ้าได้อาวุธนั้นมาจากไหน? The Forbidden Kingdom (2008)
Hand over the raben, or die.ส่งอาวุธนั้นให้ข้า ไม่งั้นตาย The Forbidden Kingdom (2008)
You want two rabbits?คุณต้องการกระต่าย2ตัวเหรอ WarGames: The Dead Code (2008)
I'm going to bring my doll carriage and my three Easter rabbits and my giraffe and all my dolls and my doll house and my crayons...ฉันจะนำรถตุ๊กตาของฉัน และสามกระต่ายอีสเตอร์ของฉันและยีราฟของฉัน และทุกตุ๊กตาและบ้านตุ๊กตาของฉันและดินสอสีของฉัน ... Revolutionary Road (2008)
- and my three Easter rabbits.และสามกระต่ายอีสเตอร์ของฉัน Revolutionary Road (2008)
The rarest show on Earth is rumored to go on after hours so keep an eye out for those white rabbits.ลือกันให้แซดว่า โชว์ที่หาดูยากสุดๆจะเริ่มในอีกไม่กี่ชม.นี้ จับตามอง เหล่ากระต่ายขาว. Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
He's got a rabid imagination.เขาเป็นคนที่มีความคิดรุนแรง Boxed In (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rab"I'm hungry," said the small white rabbit, so they stopped and ate the flower from a large hyacinth.
rabAfter a while the little black rabbit stopped eating and sat down, and looked very sad.
rabThen they played Hide Seek among the buttercups and daisies, until the little white rabbit wanted to play Find The Acorn.
rabIt's my special recipe, rabbit stew.
rab"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.
rabSuddenly the little black rabbit sat down, and looked very sad.
rabAfter a while the little black rabbit sat down, and looked very sad.
rabThey are the next to be on duty for taking care of the rabbits.
rabThe little white rabbit opened her eyes very wide and thought very hard.
rabHe baited the trap for rabbits.
rab"What are you always thinking about?" asked the little white rabbit.
rabThe dog pursued a rabbit into the forest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิษสุนัขบ้า[N] hydrophobia, See also: rabies, Syn. โรคกลัวน้ำ, โรคพิษสุนัขบ้า, Example: เขาควักเงินจ่ายค่าฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้หมาจรจัดที่อยู่หน้าบ้านอย่างไม่นึกเสียดาย, Thai definition: โรคติดเชื้อไวรัสของระบบประสาท ติดต่อจากน้ำลายของสุนัขหรือแมวที่เป็นโรคนี้ ผู้ป่วยมีอาการเนื่องจากสมองอักเสบ มีไข้ เอะอะ ซึม กลืนอาหารลำบากโดยเฉพาะน้ำ ถึงตายเกือบทุกรายในระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์
โรคกลัวน้ำ[N] rabies, See also: hydrophobia, Syn. โรคพิษสุนัขบ้า, Example: เขาจับสุนัขที่บ้านฉีดยากันโรคกลัวน้ำทุกตัว, Count unit: โรค
เถาะ[N] rabbit, See also: hare, Syn. กระต่าย, Thai definition: สัตว์ขนปุย หูยาว มีฟันหน้าซี่ใหญ่ 2 ซี่ ซี่เล็กซ้อนข้างหลัง 2 ซี่ ชอบกินพืชผัก
กระต่าย[N] rabbit, Example: กระต่ายเป็นสัตว์ที่ชอบกินหัวผักกาด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในวงศ์ Leporidae ขนปุย หูยาว ที่พบอาศัยตามป่าทั่วไปในประเทศไทยมีชนิดเดียว คือ กระต่ายป่า (Lepus peguensis) ซึ่งมีขนสีน้ำตาล ใต้หางสีขาว ขุดดินเป็นโพรงอาศัย ส่วนที่นำมาเลี้ยงตามบ้าน มีหลายชนิดและหลายสี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊ด คาราบาว [n. prop.] (Aēt Khārābāo) EN: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)   FR: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)
อนาถา[adv.] (anāthā) EN: pitifully ; miserably ; tragically   
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged   
อันควรจำ[adj.] (an khūan jam) EN: memorable   
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible   FR: lisible ; déchiffrable
อัปมงคล = อปมงคล[adj.] (appamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious   FR: sinistre ; lugubre
อาระเบีย[n. prop.] (Ārabīa) EN: Arabia   FR: Arabie [f]
อาหรับ[n. prop.] (Ārap) EN: Arab   FR: Arabe [m]
อาหรับ[adj.] (Ārap) EN: Arabian   FR: arabe
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAB    R AE1 B
RABY    R EY1 B IY0
RABI    R AA1 B IY0
RABB    R AE1 B
RABE    R EY1 B
RABID    R AE1 B AH0 D
RABEY    R EY1 B IY0
RABEN    R AE1 B AH0 N
RABBI    R AE1 B AY2
RABER    R EY1 B ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rabta    (n) (r a1 b t @)
rabbi    (n) (r a1 b ai)
rabid    (j) (r a1 b i d)
rabbis    (n) (r a1 b ai z)
rabbit    (v) (r a1 b i t)
rabble    (n) (r a1 b l)
rabies    (n) (r ei1 b ii z)
rabbits    (v) (r a1 b i t s)
rabbles    (n) (r a1 b l z)
rabbited    (v) (r a1 b i t i d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Feierabend machenเลิกงาน, See also: mit der Arbeit aufhören
ausgraben(vt) |grub aus, hat ausgegraben| ขุดออกมา, etw. ausgraben เช่น Kartoffel ausgraben
Fingerabdruck(n) |der, pl. Fingerabdrücke| รอยนิ้วมือ
graben(vt) |gräbt, grub, hat gegraben| กลบหลุมฝัง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rabatt {m} | mit 4 Prozent Rabattdiscount | at a 4 percent discount [Add to Longdo]
Rabatt {m}; Skonto {m} [fin.]allowance; cash dicount [Add to Longdo]
Rabatt {m}; Preisnachlass {m}rebate [Add to Longdo]
Rabatt {m}; Freibetrag {m} | Rabatte {pl}deductible | deductibles [Add to Longdo]
Rabattmarke {f}trading stamp; discount ticket [Add to Longdo]
Rabattmöglichkeit {f}discount possibility [Add to Longdo]
Rabatz machento kick up a fuss [Add to Longdo]
Rabauke {m}; Rüpel {m}tearaway [Add to Longdo]
Rabbiner {m}; Rabbi {m} | Rabbiner {pl}rabbi | rabbis [Add to Longdo]
Rabe {m} [ornith.] | Raben {pl}raven | ravens [Add to Longdo]
Rabeneltern {pl}uncaring parents [Add to Longdo]
Rabeneltern {pl}unnatural parents [Add to Longdo]
Rabenfeder {f}crow quill [Add to Longdo]
Rabengekrächze {n}croaking of raven [Add to Longdo]
Rabenhaar {n}raven black hair [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
あぐら鼻;胡坐鼻[あぐらばな, agurabana] (n) snub nose; flat nose with flattened nostrils [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いい鴨;好い鴨[いいかも;いいカモ, iikamo ; ii kamo] (exp) (uk) desirable prey; easy game; easy mark; easy prey; easy target [Add to Longdo]
いざさらば[, izasaraba] (exp) (1) (arch) well then, (shall we); well then, (I'll); (2) goodbye [Add to Longdo]
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
いっその事[いっそのこと, issonokoto] (adv) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
いみじくも[, imijikumo] (adv) admirably; exquisitely; aptly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tù, ㄊㄨˋ, ] rabbit [Add to Longdo]
恐水病[kǒng shuǐ bìng, ㄎㄨㄥˇ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄧㄥˋ, ] rabies [Add to Longdo]
拉巴特[Lā bā tè, ㄌㄚ ㄅㄚ ㄊㄜˋ, ] Rabat (capital of Morocco) [Add to Longdo]
拉比[lā bǐ, ㄌㄚ ㄅㄧˇ, ] rabbi [Add to Longdo]
狂犬病[kuáng quǎn bìng, ㄎㄨㄤˊ ㄑㄩㄢˇ ㄅㄧㄥˋ, ] rabies [Add to Longdo]
溪黄草[xī huáng cǎo, ㄒㄧ ㄏㄨㄤˊ ㄘㄠˇ, / 谿] Rabdosia lophanthoides (no common name), herb plant of Lamiaceae family (together with mint and lavender), used in Traditional Chinese Medicine [Add to Longdo]
辣彼[là bǐ, ㄌㄚˋ ㄅㄧˇ, ] Rabbi (Jewish teacher) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
インターオペラビリティ[いんたーおぺらびりてい, inta-operabiritei] interoperability [Add to Longdo]
システムラベル[しすてむらべる, shisutemuraberu] system label [Add to Longdo]
スケーラビリティ[すけーらびりてい, suke-rabiritei] scalability [Add to Longdo]
スケーラビリテイ[すけーらびりてい, suke-rabiritei] scalability [Add to Longdo]
スケーラブル[すけーらぶる, suke-raburu] scalable [Add to Longdo]
スケーラブルフォント[すけーらぶるふぉんと, suke-raburufonto] scalable font [Add to Longdo]
テラバイト[てらばいと, terabaito] terabyte [Add to Longdo]
トラバーサル順序[トラバーサルじゅんじょ, toraba-saru junjo] traversal sequence [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
割引[わりびき, waribiki] Rabatt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Rab \Rab\ (r[a^]b), n.
     A rod or stick used by masons in mixing hair with mortar.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top