Search result for

อาระเบีย

(4 entries)
(0.0507 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาระเบีย-, *อาระเบีย*.
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาระเบีย[n. prop.] (Ārabīa) EN: Arabia   FR: Arabie [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arabia(อะเร'เบีย) n. แหลมอาระเบียของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (a peninsula in SW Asia)
arabic(อา'ราบิค) adj. เกี่ยวกับอาหรับหรืออาระเบีย. -n. ภาษาอาหรับ (of Arabia)
mecca(เมค'คะ) n. เม็กกะ เมืองศาสนาในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเป็นที่ประสูติของศาสดาของศาสนาอิสลาม

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

อาระเบีย

 


  

  อาระเบีย
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top