ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狂犬病

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狂犬病-, *狂犬病*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂犬病[kuáng quǎn bìng, ㄎㄨㄤˊ ㄑㄩㄢˇ ㄅㄧㄥˋ, ] rabies, #22,352 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
狂犬病[きょうけんびょう, kyoukenbyou] โรคพิษสุนัขบ้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
狂犬病[きょうけんびょう, kyoukenbyou] (n) rabies; hydrophobia [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You had her checked for rabies, right?[JA] 狂犬病の検査はしたわよね? Mean Girls 2 (2011)
Some... Some rabid dog.[JA] 狂犬病の犬とは異なるから Rabid Dog (2013)
This blood-sucking creature is one of the many carriers responsible for rabies.[CN] 这种吸血动物携带多种狂犬病 Faces of Death (1978)
Obviously it wasn't rabies.[CN] 明显不是狂犬病 A Blueprint for Murder (1953)
it could have rabies or something.[CN] 等等 它可能有狂犬病 Ghoulies II (1987)
You don't have rabies. We're not going to a hospital. You're fine.[JA] 狂犬病じゃない 病院には行かねぇぞ Harold & Kumar Go to White Castle (2004)
Rabies occurs only in warm-blooded animals.[CN] 狂犬病只有温血的动物才得 Sneakers (1992)
It's all right if the dog doesn't have rabies.[CN] 只要狗没狂犬病毒, 就不会有事 Being Two Isn't Easy (1962)
What's next, rabies shots for the Easter Bunny?[CN] 那下次是什么? 难道还要给 复活节的兔子打狂犬病疫苗吗? Home Alone (1990)
Uh... Yeah, I don't have rabies.[JA] 狂犬病じゃなかった Harold & Kumar Go to White Castle (2004)
I was wondering if you could tell me what the symptoms of rabies are?[JA] 狂犬病の兆候について 聞きたくて Dog Tags (2008)
I don't know, man. I mean like Rabies, or whatever.[JA] さあな 狂犬病とか そういう意味だよ The Grey (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top