ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pole

P OW1 L   
138 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pole-, *pole*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Pole[N] ชาวโปแลนด์
pole[N] ขั้วโลก
pole[N] สิ่งที่ต่างกันมาก (ในด้านความคิด ความชอบ หลักการ ตำแหน่ง)
pole[N] ขั้วแม่เหล็ก
pole[N] ขั้วไฟฟ้า
pole[N] ไม้ค้ำถ่อ, See also: ไม้คาน, ไม้ถ่อ, Syn. rod, bar
pole[N] เสา, See also: หลัก, คาน, Syn. rod, shaft
pole[VT] ใช้ไม้ค้ำ, See also: ใช้ไม้ยัน
pole[VI] จัดให้มีไม้ค้ำ, See also: จัดให้มีไม้ยัน, จัดให้มีไม้ถ่อ
pole[VT] ถ่อเรือ, See also: ค้ำถ่อสกี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pole(โพล) n.,v. (ใช้) ไม้ยาว,ไม้เสา,เสาโทรเลข,ไม้ราว,เสาธง,ไม้ถ่อ,ไม้คาน,ขั้ว,จุดแห่งความสนใจ,จุดที่อยู่ตรงกันข้าม
pole jumpn. การกระโดดค้ำถ่อ
pole vaultn. กีฬากระโดดค้ำถ่อ
poleax(โพล'แอคซฺ) n. ขวานด้ามยาวที่ใช้เป็นอาวุธในยุคกลาง. vt. ฟันหรือฆ่าด้วยขวานดังกล่าว pl. poleaxes
poleaxe(โพล'แอคซฺ) n. ขวานด้ามยาวที่ใช้เป็นอาวุธในยุคกลาง. vt. ฟันหรือฆ่าด้วยขวานดังกล่าว pl. poleaxes
polemics(พะเลม'มิคซฺ) n. ศิลปะการโต้เถียงหรือโต้แย้ง
antipole(แอน' ทิโพล) n. ขั้วตรงข้าม
beanpole(บีน'โพล) n. ไม้เสียบ (นั่งร้าน) สำหรับให้ถั่วเลื้อย,ร่างที่ผอมสูง
fishingpoleไม้ตกปลาท -S.,fish pole
flagpolen. ไม้ที่ติดธง,เสาธง

English-Thai: Nontri Dictionary
polemic(n) การโต้เถียง,การถกเถียง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง
polemical(adj) โต้เถียง,ถกเถียง,ทะเลาะ,โต้แย้ง
bibliopole(n) คนขายหนังสือ
tadpole(n) ลูกกบ,ลูกเขียด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poleขั้ว, โพล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pole trailerรถกึ่งพ่วงปรับความยาวได้ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
polemicบทโจมตี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Poles (Engineering)เสา (วิศวกรรมศาสตร์) [TU Subject Heading]
Poles and towersเสาและหอสูง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
polenta (n ) แป้งข้าวโพดบดหยาบ มีสีเหลือง นิยมใช้ในอาหารอิตาเลียนหรือแอฟริกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Grab a couple of poles.ยึดเสาเอาไว้ Jaws (1975)
You're not strong enough for up here. Send up the pole. I'll watch out for lover boy.แรงเธอไม่พอหรอก ส่งไม้มา แล้วคอยระวังแฟนเธอด้วย Day of the Dead (1985)
I don't want you up here, lady. Send up the pole. They're gettin' closer.ฉันไม่อยากให้เธอขึ้นมา ส่งไม้มาเร็ว พวกมันมาแล้ว Day of the Dead (1985)
He's clamping. Look at 'im. Let go of the pole.-ให้ตายสิ คุณจะเป็นลมแล้วนะ Day of the Dead (1985)
Let go of the goddamn pole.-บอกให้ส่งไม้มา Day of the Dead (1985)
Pole tadsลูกอ๊อด My Neighbor Totoro (1988)
Hey, are there any poles left?เฮ้ย มีไม้เหลือหรือเปล่า My Neighbor Totoro (1988)
- How'd you like to be hung off that telephone pole?เธออยากให้ฉันจับเธอแขวนเสาโทรศัพท์มั้ย? Hocus Pocus (1993)
Poles you pay wages.พวกโปลรับค่าจ้าง... Schindler's List (1993)
It's less than what I would pay a Pole.- ถูกกว่าจ้างโปล Schindler's List (1993)
Poles cost more.ถ้าพวกโปลแพงกว่า... Schindler's List (1993)
[ Sniffs ] Why should I hire Poles ?...จะไปจ้างทำไม Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poleThe lines of this field run between magnetic north and magnetic south at the two poles.
poleThey live on the snow and ice of the Poles and in tropical jungles.
poleThe car hit a telephone pole.
poleHe scraped his car on the utility pole at the corner.
poleThey set up a pole at the center of the circle.
poleThey went on an expedition to the North Pole.
poleMy father's little library consisted chiefly of books on polemic divinity, most of which I read.
poleThe motorbike struck the telephone pole.
poleThat pole is off vertical.
poleHe left on an expedition to the North Pole.
poleThis pole is sharp at the end.
poleWe credit Peary with having discovered the North Pole.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป้น[N] fruit-picking pole, See also: pole for pulling down fruit high up on the tree, Example: เจ้าของสวนจ้างคนงานให้ช่วยกันทำแป้นเพื่อสอยผลไม้ที่อยู่สูงๆ, Thai definition: ไม้สำหรับสอยผลไม้ชนิดหนึ่ง
ขั้ว[N] pole, See also: wing, faction, group, cause, party, side, Syn. ด้าน, ฝ่าย, ข้าง, แบบ, Example: สองคนนี้เหมือนอยู่กันคนละขั้ว ไม่มีวันจะเข้ากันได้เลย, Count unit: ขั้ว, ข้าง, Thai definition: ข้างหรือฝ่ายนั้นที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน
ขั้วโลก[N] pole, Example: บริเวณขั้วโลกจะมีภูมิอากาศที่หนาวเย็นกว่าที่อื่นๆ, Thai definition: บริเวณปลายสุดของแกนโลกเหนือและใต้
ถ่อ[N] pole, See also: barge pole, punt-pole, Syn. ไม้ถ่อ, ไม้ค้ำ, Example: น้ำมากอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ถ่อ เพียงใบพายธรรมดาก็พาให้เรือแล่นไปได้เร็วกว่าเกวียนหลายเท่า, Thai definition: ไม้สำหรับยันแล้วดันให้เรือเดิน
ถ่อ[V] punt, See also: pole, Syn. ถ่อเรือ, Example: ถ้าจะถ่อเรือคืนหลังก็ให้ระวังหน่อยนะพ่อคุณ, Thai definition: ทำให้เรือเดินด้วยด้วยใช้ไม้ยันแล้วดันไป
ไม้จำปา[N] pole, See also: a kind of forked pole for gathering fruits, Syn. ไม้สอยผลไม้, Example: เขาใช้ไม้จำปาสอยมะม่วงหลังบ้าน, Count unit: ลำ, Thai definition: ลำไม้ไผ่ที่จักปลายด้านหนึ่งเป็น 4 - 5 แฉก แล้วเอาชิ้นไม้ขัดให้บานออกเป็นรูปดอกจำปา ใช้สอยผลไม้
ธุวมณฑล[N] pole, See also: polar area, polar regions, Syn. ขั้วโลก, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ขั้ว[N] pole, See also: side, part, Syn. ด้าน, ฝ่าย, ข้าง, Example: เขาสองคนนี้เหมือนอยู่กันคนละขั้ว ไม่มีวันจะเข้ากันได้เลย, Count unit: ขั้ว, Thai definition: ข้างหรือฝ่ายนั้นที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน
หลัก[N] pole, Syn. เสา, ที่มั่น, ที่ผูก, หลักยึด, Example: เขาเอาเรือไปผูกไว้กับหลัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิงช้า[n.] (chingchā) EN: swing   FR: balançoire [f] ; escarpolette [f] (vx)
หาม[v.] (hām) EN: carry ; carry with both hands ; carry swinging from the middle of a pole   FR: porter à deux avec un bâton
หาบ[v.] (hāp) EN: carry (something) on a shoulder pole ; carry on one's shoulder ; carry something with a carrying pole   FR: porter avec un fléau
การผูกขาด[n.] (kān phūkkhāt) EN: monopolization ; monopoly   FR: monopole [m]
คาน[n.] (khān) EN: shoulder pole ; shaft ; beam   FR: fléau [m] ; joug d'épaule [m] ; hampe [f] ; manche [f] ; poutre [f]
ขั้ว[n.] (khūa = khua) EN: pole ; side ; part   FR: pôle [m]
ขั้ว[n.] (khūa = khua) EN: pole ; wing ; faction ; group ; cause ; party ; side   FR: pôle [m]
ขั้วบวก[n.] (khūa būak) EN: anode ; positive pole   FR: anode [f] ; pôle positif [m] ; électrode positive [f]
ขั้วโลก[n.] (khualōk) EN: pole   FR: pôle terrestre [m]
ขั้วโลกเหนือ[n. prop.] (Khūalōk Neūa) EN: North Pole   FR: pôle Nord [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POLE    P OW1 L
POLES    P OW1 L Z
POLEN    P OW1 L AH0 N
POLEY    P OW1 L IY0
POLEK    P OW1 L EH0 K
POLEMIC    P AH0 L EH1 M IH0 K
POLEVOI    P OW1 L AH0 V OY2
POLECAT    P OW1 L K AE2 T
POLETTI    P OW0 L EH1 T IY0
POLEMICS    P OW0 L EH1 M IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Pole    (n) pˈoul (p ou1 l)
pole    (n) pˈoul (p ou1 l)
Poles    (n) pˈoulz (p ou1 l z)
poles    (n) pˈoulz (p ou1 l z)
poleax    (v) pˈoulæks (p ou1 l a k s)
poleaxe    (v) pˈoulæks (p ou1 l a k s)
polecat    (n) pˈoulkæt (p ou1 l k a t)
polemic    (n) pˈəlˈɛmɪk (p @1 l e1 m i k)
poleaxed    (v) pˈoulækst (p ou1 l a k s t)
poleaxes    (v) pˈoulæksɪz (p ou1 l a k s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gān, ㄍㄢ, ] pole, #2,179 [Add to Longdo]
竿[gān, ㄍㄢ, 竿] pole, #22,541 [Add to Longdo]
[gāo, ㄍㄠ, ] pole for punting boats, #53,814 [Add to Longdo]
撑杆跳高[chēng gān tiào gāo, ㄔㄥ ㄍㄢ ㄊㄧㄠˋ ㄍㄠ, / ] pole-vaulting, #55,981 [Add to Longdo]
撑杆跳[chēng gān tiào, ㄔㄥ ㄍㄢ ㄊㄧㄠˋ, / ] pole-vaulting, #69,801 [Add to Longdo]
[héng, ㄏㄥˊ, ] pole plate; purlin (cross-beam in roof); ridge-pole, #71,066 [Add to Longdo]
杠夫[gàng fū, ㄍㄤˋ ㄈㄨ, / ] pole carrier; coffin-bearer, #410,116 [Add to Longdo]
[rěn, ㄖㄣˇ, ] polemonium, #579,904 [Add to Longdo]
撑竿跳[chēng gān tiào, ㄔㄥ ㄍㄢ ㄊㄧㄠˋ, 竿 / 竿] pole-vaulting; also written 撐桿跳|撑杆跳 [Add to Longdo]
撑竿跳高[chēng gān tiào gāo, ㄔㄥ ㄍㄢ ㄊㄧㄠˋ ㄍㄠ, 竿 / 竿] pole-vaulting; also written 撐桿跳高|撑杆跳高 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Pole(n) |der, pl. Polen| ชาวโปแลนด์ เช่น Die Polen waren jetzt auch im Weltall., Warum haben die Polen ihre Innenstädte wieder aufgebaut?
Polen(n uniq) |die, nur Sg.| ประเทศโปแลนด์ เช่น Polen hat sich zum siebten Mal für die Endrunde einer FußballWeltmeisterschaft qualifiziert., See also: S. die Republik Polen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Polemik {f}polemic; polemics [Add to Longdo]
Polemiker {m}; Polemikerin {f}polemic [Add to Longdo]
Polente {f}cops [Add to Longdo]
Polschuh {m}pole shoe [Add to Longdo]
Polstück {n}pole piece [Add to Longdo]
Stabhochspringer {m} [sport]pole jumper [Add to Longdo]
Stabhochsprung {m} [sport]pole vault; pole-jumping [Add to Longdo]
Stangenholz {n}pole wood [Add to Longdo]
erste Startpositionpole position [Add to Longdo]
Umpolung {f}pole reversal [Add to Longdo]
polemisch; streitbar {adj}; Streit...polemic [Add to Longdo]
polemischpolemical [Add to Longdo]
polemisch {adv}polemically [Add to Longdo]
polemisch {adv}polemicly [Add to Longdo]
polemisieren | polemisierend | polemisiert | polemisierteto polemize; polemicize; to polemicise | polemizing | polemized | polemizes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さお竹;竿竹[さおだけ, saodake] (n) bamboo pole [Add to Longdo]
ちぎりぎ[, chigirigi] (n) {MA} weight-chain-pole weapon [Add to Longdo]
のっぽ[, noppo] (n) tall lanky person; bean pole; daddy-longlegs [Add to Longdo]
イエローイアーエンジェルフィッシュ[, iero-ia-enjierufisshu] (n) yellow-ear angelfish (Apolemichthys xanthotis); Red Sea angelfish [Add to Longdo]
イエローテールエンジェルフィッシュ[, iero-te-ruenjierufisshu] (n) yellowtail angelfish (Apolemichthys xanthurus); Indian yellowtail angelfish [Add to Longdo]
グラスファイバーポール[, gurasufaiba-po-ru] (n) glass fiber pole; glass fibre pole [Add to Longdo]
グリフィスエンジェルフィッシュ[, gurifisuenjierufisshu] (n) Griffis angelfish (Apolemichthys griffisi) [Add to Longdo]
コンシューマーインターポール[, konshu-ma-inta-po-ru] (n) Consumer Interpole [Add to Longdo]
ゴールデンスポッティドエンジェルフィッシュ;ゴールドフレークエンジェルフィッシュ[, go-rudensupotteidoenjierufisshu ; go-rudofure-kuenjierufisshu] (n) goldspotted angelfish (Apolemichthys xanthopunctatus) [Add to Longdo]
サイドポール[, saidopo-ru] (n) side pole [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きょく, kyoku] pole [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
論争[ろんそう, ronsou] Polemik, Auseinandersetzung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pole \Pole\, n. [Cf. G. Pole a Pole, Polen Poland.]
   A native or inhabitant of Poland; a Polander.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pole \Pole\, n. [As. p[=a]l, L. palus, akin to pangere to make
   fast. Cf. {Pale} a stake, {Pact}.]
   1. A long, slender piece of wood; a tall, slender piece of
    timber; the stem of a small tree whose branches have been
    removed; as, specifically:
    (a) A carriage pole, a wooden bar extending from the front
      axle of a carriage between the wheel horses, by which
      the carriage is guided and held back.
    (b) A flag pole, a pole on which a flag is supported.
    (c) A Maypole. See {Maypole}.
    (d) A barber's pole, a pole painted in stripes, used as a
      sign by barbers and hairdressers.
    (e) A pole on which climbing beans, hops, or other vines,
      are trained.
      [1913 Webster]
 
   2. A measuring stick; also, a measure of length equal to 5?
    yards, or a square measure equal to 30? square yards; a
    rod; a perch. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {Pole bean} (Bot.), any kind of bean which is customarily
    trained on poles, as the scarlet runner or the Lima bean.
    
 
   {Pole flounder} (Zool.), a large deep-water flounder
    ({Glyptocephalus cynoglossus}), native of the northern
    coasts of Europe and America, and much esteemed as a food
    fish; -- called also {craig flounder}, and {pole fluke}.
    
 
   {Pole lathe}, a simple form of lathe, or a substitute for a
    lathe, in which the work is turned by means of a cord
    passing around it, one end being fastened to the treadle,
    and the other to an elastic pole above.
 
   {Pole mast} (Naut.), a mast formed from a single piece or
    from a single tree.
 
   {Pole of a lens} (Opt.), the point where the principal axis
    meets the surface.
 
   {Pole plate} (Arch.), a horizontal timber resting on the
    tiebeams of a roof and receiving the ends of the rafters.
    It differs from the plate in not resting on the wall.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pole \Pole\, v. t. [imp. & p. p. {Poled}; p. pr. & vb. n.
   {Poling}.]
   1. To furnish with poles for support; as, to pole beans or
    hops.
    [1913 Webster]
 
   2. To convey on poles; as, to pole hay into a barn.
    [1913 Webster]
 
   3. To impel by a pole or poles, as a boat.
    [1913 Webster]
 
   4. To stir, as molten glass, with a pole.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pole \Pole\, n. [L. polus, Gr. ? a pivot or hinge on which
   anything turns, an axis, a pole; akin to ? to move: cf. F.
   p[^o]le.]
   1. Either extremity of an axis of a sphere; especially, one
    of the extremities of the earth's axis; as, the north
    pole.
    [1913 Webster]
 
   2. (Spherics) A point upon the surface of a sphere equally
    distant from every part of the circumference of a great
    circle; or the point in which a diameter of the sphere
    perpendicular to the plane of such circle meets the
    surface. Such a point is called the pole of that circle;
    as, the pole of the horizon; the pole of the ecliptic; the
    pole of a given meridian.
    [1913 Webster]
 
   3. (Physics) One of the opposite or contrasted parts or
    directions in which a polar force is manifested; a point
    of maximum intensity of a force which has two such points,
    or which has polarity; as, the poles of a magnet; the
    north pole of a needle.
    [1913 Webster]
 
   4. The firmament; the sky. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       Shoots against the dusky pole.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. (Geom.) See {Polarity}, and {Polar}, n.
    [1913 Webster]
 
   {Magnetic pole}. See under {Magnetic}.
 
   {Poles of the earth}, or {Terrestrial poles} (Geog.), the two
    opposite points on the earth's surface through which its
    axis passes.
 
   {Poles of the heavens}, or {Celestial poles}, the two
    opposite points in the celestial sphere which coincide
    with the earth's axis produced, and about which the
    heavens appear to revolve.
    [1913 Webster] Poleax

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rod \Rod\, n. [The same word as rood. See {Rood}.]
   1. A straight and slender stick; a wand; hence, any slender
    bar, as of wood or metal (applied to various purposes).
    Specifically:
    (a) An instrument of punishment or correction;
      figuratively, chastisement.
      [1913 Webster]
 
         He that spareth his rod hateth his son. --Prov.
                          xiii. 24.
      [1913 Webster]
    (b) A kind of sceptor, or badge of office; hence,
      figuratively, power; authority; tyranny; oppression.
      "The rod, and bird of peace." --Shak.
    (c) A support for a fishing line; a fish pole. --Gay.
    (d) (Mach. & Structure) A member used in tension, as for
      sustaining a suspended weight, or in tension and
      compression, as for transmitting reciprocating motion,
      etc.; a connecting bar.
    (e) An instrument for measuring.
      [1913 Webster]
 
   2. A measure of length containing sixteen and a half feet; --
    called also {perch}, and {pole}.
    [1913 Webster]
 
   {Black rod}. See in the Vocabulary.
 
   {Rods and cones} (Anat.), the elongated cells or elements of
    the sensory layer of the retina, some of which are
    cylindrical, others somewhat conical.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pole
   n 1: a long (usually round) rod of wood or metal or plastic
   2: a native or inhabitant of Poland
   3: one of two divergent or mutually exclusive opinions; "they
     are at opposite poles"; "they are poles apart"
   4: a linear measure of 16.5 feet [syn: {perch}, {rod}, {pole}]
   5: a square rod of land [syn: {perch}, {rod}, {pole}]
   6: one of two points of intersection of the Earth's axis and the
     celestial sphere [syn: {pole}, {celestial pole}]
   7: one of two antipodal points where the Earth's axis of
     rotation intersects the Earth's surface
   8: a contact on an electrical device (such as a battery) at
     which electric current enters or leaves [syn: {terminal},
     {pole}]
   9: a long fiberglass sports implement used for pole vaulting
   10: one of the two ends of a magnet where the magnetism seems to
     be concentrated [syn: {pole}, {magnetic pole}]
   v 1: propel with a pole; "pole barges on the river"; "We went
      punting in Cambridge" [syn: {punt}, {pole}]
   2: support on poles; "pole climbing plants like beans"
   3: deoxidize molten metals by stirring them with a wooden pole

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top