ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม้ค้ำ

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม้ค้ำ-, *ไม้ค้ำ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม้ค้ำโพธิ์น. ไม้สำหรับค้ำกิ่งโพธิ์ ทำด้วยไม้จริงหรือไม้ไผ่ ปลายมีง่าม นิยมหุ้มผ้าแดงและผ้าขาว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My crutch. - You don't need it. Lean on me.ไม้ค้ำยันของฉัน - คุณไม่จำเป็นต้องใช้ ยันกับฉัน Idemo dalje (1982)
Get the crutches.รับไม้ค้ำ Dante's Peak (1997)
Well, now you can help me put up the boom.งั้นเธอช่วยยกไม้ค้ำหัวเรือหน่วยสิ Funny Games (2007)
He's gonna see this little old man walk without the use of a crutch or a cane.พระองค์จะทรงเห็นชายชราผู้นี้เดินได้ โดยไม่ต้องใช้ไม้ค้ำหรือไม้เท้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
How about the backpack frames and the tent poles?โครงกระเป้ได้มั้ย.. แล้วก็ไม้ค้ำเต๊นท์? The Ruins (2008)
Well, if those braces hold,ถ้าไม้ค้ำนี่เอาอยู่ Under & Out (2008)
The brace must have snapped.ไม้ค้ำคงหักไปแล้ว Greatness Achieved (2008)
Better safe than sorry. I'm going to go find you some crutches.พี่จะไปหาไม้ค้ำมาให้ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Then do you do want to borrow my crutches?ถ้างั้น พี่อยากยืมไม้ค้ำของชั้นมั้ย? Episode #1.24 (2009)
He's gonna have to be on crutches for a while,เขาต้องใช้ไม้ค้ำชั่วคราว Faceless, Nameless (2009)
It's not a cane, you cretin. It's a walking stick.เจ้าโง่นี่ไม่ใช่ไม้เท้า นี่มันไม้ค้ำ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Where's that man? I saw a guy with a crutch on the monitor.เขาไปไหนแล้ว ผมเห็นคนมีไม้ค้ำบนจอมอนิเตอร์น่ะ Source Code (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้ค้ำยัน[n.] (māi kham yan) EN: crutch   FR: béquille [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beanpole[N] ไม้ค้ำต้นถั่ว
jib boom[N] ไม้ค้ำที่ยื่นออกจากหัวเรือสำหรับผูกเชือกรั้งเสา
pole[N] ไม้ค้ำถ่อ, See also: ไม้คาน, ไม้ถ่อ, Syn. rod, bar
prop[N] ไม้ค้ำยัน, Syn. post
shore[N] ไม้ค้ำยัน, See also: เสาค้ำ, Syn. brace, buttress, supporter
ski pole[N] ไม้ค้ำในการเล่นสกี
skid[N] ไม้ขัดไม่ให้ล้อหมุน, See also: ไม้ค้ำยัน, ไม้รองไม่ให้เลื่อนไถล
staff[N] เสาค้ำ, See also: ไม้ค้ำ, Syn. rod, pole, stick
strut[N] ไม้ค้ำ, See also: เสาค้ำ, ไม้ยัน, Syn. beam, brace, prop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jackstayn. ไม้ค้ำ,ราวค้ำ,เสาค้ำ,เชือกค้ำ
prop(พรอพ) vt. สนับสนุน,ค้ำจุน,ค้ำ n. ไม้ค้ำ,ไม้ยัน,ตอม่อ,สิ่งหนุน,ผู้สนับสนุน, Syn. support
ski polen. ไม้ค้ำเล่นสกี
skid(สคิด) n. ไม้จิ้มไม่ให้ล้อหมุน,ไม้ค้ำยัน,เครื่องบังคับล้อหมุน,ไม้บุรองไม่ให้ลื่นไถล,แผ่นรองรับน้ำหนัก,รางเลื่อน,แคร่เลื่อน,ทางลงเนิน vt. วางบนเครื่องบังคับล้อหมุน,ห้ามล้อด้วยไม้จีมหรือไม้ค้ำยัน,ลดความเร็วลง,ให้เคลื่อนบนไม้รอง,เลื่อนไถลโดยใช้เครื่องบังคับล้อ
stock(สทอคฺ) n. คลังสินค้า,พัสดุ,สินค้าในร้าน,สต๊อค,ของสะสม,จำนวนที่สะสมไว้,ก้าน,ด้าม,โคนต้น,ลำต้น,ตอไม้,เขียงไม้,ฐาน,ก้านสมอเรือ,ปศุสัตว์,บริษัทหุ้นส่วน,หลักทรัพย์ของบริษัท,พันธบัตร,ไม้ค้ำเรือ,แท่นต่อเรือ,ไม้หมอนใต้ท้องเรือ,พืชพันธ์,เชื้อสาย adj. มีอยู่ในร้าน
strut(สทรัท) vi. เดินวางมาด vt. ค้ำ,ยัน,หนุน. n. การเดินวางมาด ,ไม้ค้ำ,ไม้เท้าแขน,ไม้ยัน,เสาค้ำ.

English-Thai: Nontri Dictionary
crutch(n) ไม้ค้ำ,ไม้เท้า,ไม้ยันรักแร้
prop(n) ไม้ค้ำ,ไม้ยัน,ตอม่อ,ผู้ค้ำจุน,ผู้อุดหนุน
skid(n) แคร่เลื่อน,ไม้ค้ำยัน,เครื่องจีม,รางเลื่อน
stanchion(n) เสาสัญญาณ,ไม้ค้ำ,เสาตอม่อ,หอก
strut(n) ไม้ค้ำ,ที่รับรอง,ไม้เท้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top