ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bibliopole

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bibliopole-, *bibliopole*
English-Thai: Nontri Dictionary
bibliopole(n) คนขายหนังสือ

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bibliopole \Bib"li*o*pole\, n. [L. bibliopola, Gr. ?; ? book + ?
   to sell: cf. F. bibliopole.]
   One who sells books.
   [1913 Webster] Bibliopolic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bibliopole
   n 1: a dealer in secondhand books (especially rare or curious
      books) [syn: {bibliopole}, {bibliopolist}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

bibliopole

 


  

 
bibliopole
 • (n) คนขายหนังสือ [Nontri]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top