ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antipole

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antipole-, *antipole*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา antipole มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *antipole*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipole(แอน' ทิโพล) n. ขั้วตรงข้าม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wild {adj}rantipole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antipole \An"ti*pole\, n.
   The opposite pole; anything diametrically opposed. --Geo.
   Eliot.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

antipole

 


  

 
antipole
 • (แอน' ทิโพล) n. ขั้วตรงข้าม [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top