ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขั้วบวก

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขั้วบวก-, *ขั้วบวก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้วบวก[N] anode, See also: positive electrode, Syn. ขั้วไฟฟ้าปฎิฐาน, ขั้วปฏิฐาน, Ant. ขั้วลบ, Example: ก่อนใช้ถ่ายไฟฉายต้องแกะฉลากที่ขั้วบวกก่อน, Count unit: ขั้ว, Thai definition: ขั้วไฟฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าอีกขั้วหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขั้วบวกน. ขั้วไฟฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าอีกขั้วหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
positive pole; positive terminalขั้วบวก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
anodeขั้วบวก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electrodes, Positiveขั้วบวก,ขั้วไฟฟ้าบวก [การแพทย์]
positive electrodeขั้วบวก, แอโนดของเซลล์อิเล็กโทรไลต์  หรือแคโทดของเซลล์ไฟฟ้าเคมี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right. Positive... Negative.เอาล่ะ,ขั้วบวก P2 (2007)
Well, trust me. It is a battery.หรือมากกว่า ขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ 4 Days Out (2009)
A battery is a galvanic cell.ไม่มีอะไรมากไปกว่าขั้วบวก และขั้วลบ 4 Days Out (2009)
You see? Then... Here, I'll show you.นี่ ฉันทำให้นายดู ด้านข้างเป็นขั้วบวกของเรา 4 Days Out (2009)
Put the lid on.ต้องปิดฝาครอบพวกมันเอาไว้ ขั้วบวก 4 Days Out (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขั้วบวก[n.] (khūa būak) EN: anode ; positive pole   FR: anode [f] ; pôle positif [m] ; électrode positive [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anode[N] ขั้วบวก, See also: ขั้วบวกในแบตเตอรี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anode(แอน' โนด) n. ขั้วบวก -anodic adj.
anodic(แอนนอด' ดิค) adj. เกี่ยวกับขั้วบวก
anodise(แอน' นะไดซ) vt. ทำให้เป็นขั้วบวกต่อ
anolyte(แอน' นะไลท) n. ส่วนของ electrolyte ที่ใกล้ขั้วบวกระหว่างขบวนการ electrolysis (ano (de) + (electro) lyte)
cathode(แคธ'โธด) n. ขั้วบวก, Syn. kathode., See also: cathodic adj. ดูcathode
magnetic diskจานแม่เหล็กหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะเหมือนจาน เคลือบผิวด้วยไอออนออกไซด์ ทำให้เกิดกระแสแม่เหล็กบนผิวหน้าของจานแม่เหล็ก จะมีสองขั้วคือขั้วบวกและขั้วลบ สถานะสองขั้วนี้เองที่เรานำมาใช้แทนรหัสเลขฐานสอง (คือ 0 กับ 1) และทำให้เราสามารถบันทึกข้อมูลซึ่งแตกออกเป็นดิจิต (digit) ได้อย่างง่ายดาย นับเป็นสื่อเก็บข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีทั้งจานอ่อน (floppy disk หรือ diskette) และจานแข็ง (hard disk) จานบันทึกเหล่านี้จะต้องนำมาจัดรูปแบบการบันทึก (format) คือกำหนดแทร็ก (track) และเซ็กเตอร์ (sector) ก่อน จึงจะนำไปใช้ได้ดู track และ sector ประกอบ
plate(เพลท) n. จานอาหาร,อาหารในจาน,อาหารและการบริการมื้อหนึ่ง,แผ่นโลหะ,ป้ายโลหะ (โดยเฉพาะป้ายชื่อ) ,แผ่นเหล็กต่อเรือ,แผ่นกระจก,แผ่นพิมพ์,เครื่องใช้ที่เป็นโลหะ,โล่รางวัล,การแข่งขันเพื่อโล่รางวัล,จานเรี่ยไรหรือรับเงินบริจาค,ภาชนะท้องเรียบ,ขั้วบวกไฟสูงของหลอดวิทยุ vi. ชุบ,ชุบด้วยไฟฟ้า,ตอกแผ่นโลหะ,พิมพ์ด้วยแผ่นพิมพ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top