ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลักยึด

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลักยึด-, *หลักยึด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักยึด[N] pillar (of a nation), See also: basic principle, Syn. เครื่องยึดเหนี่ยว, Example: สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันการเมืองที่มั่นคงที่สุด และเป็นหลักยึดไม่ให้สังคมไทยตกอยู่ในสภาพอนาธิปไตย ในกรณีที่มีวิกฤตการณ์ทางการเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abutmentหลักยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dental abutmentsหลักยึดฟัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, as much as i hate what that guy stands for,รู้มั้ย ถึงฉันจะเกลียดหลักยึดของหมอนั่น 52 Pickup (2008)
Now, Jeff, just by asking that... you have insulted the integrity of this entire institution.คุณก็ได้ดูหมิ่นหลักยึดมั่นของสถาบันแล้วนะ ไอ้บ้า! Pilot (2009)
Vicki get a physical foothold here.ที่คอยช่วยเหลือวิคกี้ให้มีหลักยึดเกาะที่มั่นคงที่นี่ Ghost World (2011)
It's my cornerstone, isn't it?มันเป็นหลักยึดของผมสินะ The Well-Tempered Clavier (2016)
Without one, a person becomes unstable.ไม่อย่างนั้นแล้ว คนเราก็จะไม่มีหลักยึด Absolute (2017)
What's wrong with not being stable?แล้วการที่ไม่มีหลักยึด มันผิดตรงไหนเหรอคะ Absolute (2017)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cleat(คลีท) {cleated,cleating,cleats} n. เสาหลัก,หลักผูกเชือก vt. ใช้หลักยึด,ผูกกับหลัก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top