Search result for

คาน

(68 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คาน-, *คาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาน[V] counterbalance, See also: counterpoise, Syn. ถ่วงดุล, Example: สหรัฐอเมริกาต้องใช้กำลังทหาร 4 แสนกว่านายเข้าไปในพื้นที่เพื่อคานกำลังสร้างดุลยภาพระหว่างกองทัพอันใหญ่โตมโหฬารของอิรักกับชาติอาหรับที่เป็นกลาง, Thai definition: ต่างฝ่ายต่างคุมกันอยู่, ต่างฝ่ายต่างตรึงกันอยู่
คาน[N] beam, See also: shaft, counterpoise, prop, Example: เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บางแบบไม่มีลูกล้อที่ฐานล่างเหมือนเครื่องบินแต่ใช้คานซึ่งทำด้วยท่อนโลหะยาวรองรับตัวแทน, Count unit: ตัว, Thai definition: ไม้ที่ทำไว้สำหรับรองรับน้ำหนัก
คาน[N] shoulder pole, Syn. ไม้คาน, Example: ของในกระจาดทั้งสองข้างหนักจนกระทั่งคานที่แม่ค้าคนนั้นหาบโก่ง, Count unit: อัน, Thai definition: ไม้สำหรับหาบหรือหามสิ่งของ
คานหาม[N] litter, See also: stretcher, palanquin, Syn. เกี้ยว, แคร่หาม, Example: เขาพึ่งปลดคานหามลงจากบ่า, Thai definition: ที่นั่งที่มีคานสำหรับหาม
คานอำนาจ[V] counterbalance, See also: counterpoise, Syn. ถ่วงอำนาจ, Example: การแก้ปัญหาทำในแนวคิดที่ว่าให้มีกรรมการหลายชุดและให้กรรมการมาคานอำนาจซึ่งกันและกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คานน. เครื่องเรือนที่ยึดเสาและรองตง ทำด้วยไม้เป็นต้น, ไม้ทำอย่างรอดสำหรับรองรับของหนัก เช่น คานเรือ
คานไม้สำหรับหาบหรือหามสิ่งของต่าง ๆ เรียกว่า ไม้คาน.
คานก. รองรับหรือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งรองรับของหนักขึ้นไว้, ถ่วงนํ้าหนักกัน เช่น อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติกับอำนาจของฝ่ายบริหารคานกัน, โดยปริยายหมายความว่า ค้านกัน ยังตกลงกันไม่ได้.
คานขาก. แทนชั่วคราว เป็นการแก้ขัดในการเล่นไพ่เป็นต้น, ขัดขา หรือ คันขา ก็ว่า.
คานคอดินน. คานที่วางบนเสาตอม่อ มักจะอยู่เสมอระดับดิน.
คานหามน. ที่นั่งที่มีคานสำหรับหาม, ถ้าใช้สำหรับเจ้านาย เรียกว่า แคร่คานหาม, เรียกสั้น ๆ ว่า แคร่ ก็มี, ถ้าใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ เรียกว่า พระราชยานคานหาม.
คาน้าดู คะน้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cantileverคานยื่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concrete beamคานคอนกรีต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prestressed concrete beamคานคอนกรีตอัดแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Canangaคานันกา [TU Subject Heading]
Concrete beamsคานคอนกรีต [TU Subject Heading]
Gandhi, Mohandas Karamchand, 1869-1948คานธี, โมหันทาส การามจันทร์, ค.ศ. 1869-1948 [TU Subject Heading]
Girdersคาน [TU Subject Heading]
Plate girdersคานแผ่นเหล็ก [TU Subject Heading]
Prestressed concrete beamsคานคอนกรีตอัดแรง [TU Subject Heading]
Canaliculiคานาลิคูไล,หลอดน้ำดีขนาดเล็ก [การแพทย์]
Canavanineคานาวานีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I went to tuscany alone. it's ancient history.ฉันเคยไปที่ทัสคานี่คนเดียว มันเป็นประวัติศาสตร์โบราณ Pret-a-Poor-J (2008)
Actually, that price includes footage of the boxing matchที่จริงแล้ว ราคานี้รวมค่าภาพจากเวทีชกมวย Not Cancer (2008)
Your Highness, they've crossed the Canadian border.ท่านประมุขพวกเขาข้ามพรมแดนคานาดาแล้ว Babylon A.D. (2008)
Wrote a column about gas prices. Wrote a column about water prices.เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับราคาแก๊ส เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับราคาน้ำ Marley & Me (2008)
- Recurring theme is we got a lot of cranks in Broward County.-เรื่องซ้ำซากก็คือเรามีแต่คนที่มีความคิดประหลาดๆ ในโบรเวิร์ด เคาน์ตี้ Marley & Me (2008)
And our piano is from Tuscany. Very high-end.และเปียโนสุดหรูมีระดับจากทัสคานี่ The House Bunny (2008)
Thank you.คานาบิเนรี่ อยู่บนถนน ! Gomorrah (2008)
- No negotiating. Price is the price.-ไม่ได้ราคาไหนก็ราคานั้นห้ามต่อรอง Taken (2008)
We have Professor Kendel Wallace of Carnegie Mellon, a statistician, here with us.ศาสตราจารย์เคนเดล วอลเลซ จาก คานีกีเมลลอน The Happening (2008)
At this rate, in 50 or 60 years you'll be rich.และในราคานี้ ในอีก 50 หรือ 60 เธอจะกลายเป็นเศรษฐี Pilot (2008)
Let's have a fun story. How about some Evel Knievel stuff?เอาเรื่อง ไอวิล คานิเวิล ไหมฮะ? Bedtime Stories (2008)
We're on the roof.เราอยู่บนหลังคานะ High School Musical 3: Senior Year (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาน[n.] (khān) EN: shoulder pole ; shaft ; beam   FR: fléau [m] ; joug d'épaule [m] ; hampe [f] ; manche [f] ; poutre [f]
คานงัด[n. exp.] (khān-ngat) FR: levier [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beam[N] คานรับน้ำหนัก, See also: ไม้ขวาง, รอด, ขื่อ, คร่าว, คาน
crossbeam[N] คาน, See also: ไม้ขวาง
rafter[N] คานค้ำหลังคา, See also: จันทัน
rocker[N] คานโค้งของเก้าอี้โยก, Syn. rocking chair
shaft[N] ด้าม, See also: คาน, คันศร, ก้าน, ลำ, สิ่งที่เป็นลำ, Syn. bar, cylinder, handle, pole, stem
stocks[N] คานรองเรือขณะต่อเรือ
stringer[N] คานตรง, Syn. timber
thill[N] คานรถม้า
transom[N] คานขวาง
U-bolt[N] คานเหล็กที่งอเป็นรูปตัวยู, See also: คานเหล็กตัวยู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
afrikaans(แอฟริคานซ' คาน) n. ภาษาหนึ่งของอาฟริกาใต้ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวฮอลลันดา., Syn. Taal
afrikander(แอฟริคาน ' เดอะ, -เนอะ) ชาวอาฟริกาที่พูดภาษา Afrikaans. ชื่อพันธุ์วัวแดงชนิดหนึ่งในอาฟริกาใต้, Syn. Africander (astern, abaft)
archimedes(อาร์คิมี'ดี') n. ชื่อนักคณิตศาสตร์ นักประดิษฐ์และนักฟิสิกส์ของกรีก ผู้ค้นพบกฎแห่งความถ่วงและคาน. -Archimedean adj.
balance beamn. คานทรงตัวในกีฬากายกรรมทรงตัว,คันชั่ง
barbell(บาร์'เบล) n. เครื่องยกน้ำหนักที่มีจานน้ำหนักทั้งสองข้างคานเหล็ก
bartend(บาร์'เทนดฺ) {bartended,bartending,bartends} vi. ทำหน้าที่รับใช้ในบาร์,ทำหน้าที่บริการเครื่องดื่มบนเคาน์เตอร์, See also: bartender n.
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
beamy(บี'มี) adj. เปล่งแสง,เป็นคานที่กว้างใหญ่,มีเขาเป็นกิ่งก้าน, See also: beaminess n. ดูbeamy
bolster(โบล'สเทอะ) {bolstered,bolstering,bolsters} n. หมอนรองชั้นล่าง,หมอนรอง,หมอนยาว,เหล็กคานรถ,ลูกยางแท่นเครื่อง,ที่หนุนยาว vt. หนุนค้ำ,รอง,ทำให้สูงขึ้น,ออกแรงหมุน,สนับสนุน,ค้ำ,ค้ำจุน,เสริม, See also: bolsterer n. ดูbolster

English-Thai: Nontri Dictionary
beam(n) ท่อนไม้,คันไถ,คันชั่ง,ลำแสง,ไม้รอด,ขื่อ,คาน,คร่าว
bolster(n) หมอนอิง,หมอนรอง,เหล็กคานรถ
count(n) การนับ,การคำนวณ,ตำแหน่งท่านเคานต์
counter(n) โต๊ะรับเงิน,เคานต์เตอร์,เครื่องนับ,ผู้ต่อต้าน,ผู้รับเงิน
counterpoise(n) น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,สติ
counterpoise(vt) ถ่วงดุล,ทำให้ทรงตัว,ถ่วง,คาน
countess(n) ภรรยาท่านเคานต์
cradle(n) อู่,เปล,แคร่,คาน,แหล่งกำเนิด
crossbar(n) รูป x,คานประตู,บาร์เล่นยิมนาสติก
fulcrum(n) ที่รองคานยกของ,จุดศูนย์กลาง,แกนกลาง,จุดรับน้ำหนัก

German-Thai: Longdo Dictionary
Theke(n) |die, pl. Theken| ซุ้มหรือเคาน์เตอร์ขายของเล็กๆ น้อยๆ (ส่วนใหญ่เป็นพวกเครื่องอุปโภคบริโภค) เช่น heiße Theke ซุ้มขายอาหารร้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top