ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสา

   
102 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสา-, *เสา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสา[N] pillar, See also: post, pole, column, shaft, Example: บ้านของเขาแทรกอยู่ในแมกไม้สีเขียว เป็นบ้านใต้ถุนสูง มีเสาไม้แดงท่อนกลมเรียงราย, Count unit: ต้น, เสา, Thai definition: ไม้ที่ใช้ตั้งเป็นหลักหรือ หรือเป็นเครื่องรับรองสิ่งอื่น
เสา[V] explore, See also: seek, search, Syn. เสาะหา, หา, ค้น, สืบ, สืบเสาะ, แสวง, เสาะแสวง, Example: ตำรวจพยายามเสาะหาพยานหลักฐานให้ได้
เสา[ADJ] weak, See also: fragile, frail, infirm, Syn. อ่อนแอ, ไม่เข้มแข็ง, ใจเสาะ, Ant. เข้มแข็ง, หนักแน่น, Example: เขาเป็นคนใจเสาะอยู่แล้ว เรื่องนี้คงไม่กล้าลงมือแน่
เสา[V] cause diarrhea, Syn. เสาะท้อง, Example: ผลไม้บางชนิดทานแล้วเสาะท้อง, Thai definition: ทำให้ท้องร่วง
เสาธง[N] flagstaff, See also: flag pole, Syn. เสาธงชาติ, Example: นักบอลวิ่งกันฝุ่นตลบตรงสนามหน้าเสาธงของโรงเรียน, Count unit: ต้น
เสาร์[N] Saturn, Syn. ดาวเสาร์, Example: ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีดวงจันทร์เป็นบริวารมากที่สุด ถึง 18 ดวง, Count unit: ดวง, Thai definition: ชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ 6 ในระบบสุริยะ มองเห็นด้วยตาเปล่า มีเส้นผ่าศูนย์กลางในแนวเส้นศูนย์สูตร 120,000 กิโลเมตร มีวงแหวนล้อมรอบซึ่งเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์, Notes: (สันสกฤต)
เสาร์[N] Saturday, Syn. วันเสาร์, Example: ไม่ว่าเสาร์ อาทิตย์ หรือวันธรรมดา ลานจอดรถตามห้างสรรพสินค้าก็คับคั่งไปด้วยรถรา, Count unit: วัน, Thai definition: ชื่อวันที่ 7 ของสัปดาห์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เสาชี้[N] bowsprit, Example: กัปตันเรือพยาพยามกะระยะจากเสาชี้ให้เรือห่างหินโสโครกให้มากที่สุด, Count unit: เสา, ต้น, Thai definition: เสาที่ยื่นออกไปทางหัวเรือกำปั่น
เสาหาน[N] temple pillar, Example: ลักษณะองค์พระมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท ซุ้มบันแถลงประดับทุกชั้น มีเสาหาน ย่อมุมไม้สิบสองปิดทองประดับกระจกโดยรอบ, Count unit: เสา, ต้น, Thai definition: เสาที่ตั้งอยู่หน้าหรือหลังโบสถ์ วิหาร
เสาะหา[V] search for, See also: seek for, be after, follow, look for, find, Syn. ค้นหา, แสวงหา, Example: นักศึกษาควรเสาะหาความรู้ใหม่ๆ นอกเหนือจากในตำรา, Thai definition: สืบหาข้อมูลหรือความรู้ให้ได้มา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสาน. ท่อนไม้สำหรับใช้เป็นหลักหรือเป็นเครื่องรองรับสิ่งอื่นมีเรือนเป็นต้น เช่น เสาเรือน เสาโทรเลข, เรียกสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้ในลักษณะเช่นนั้น.
เสาน. มันเสา. (ดู มันเสา ที่ มัน ๑).
เสากระโดงน. เสาสำหรับกางใบเรือ, เสาในเรือเดินทะเลใหญ่ ๆ ที่ไม่ใช้ใบเช่นเรือรบ สำหรับติดไฟ ธงเครื่องหมาย ธงสัญญาณ และธงรหัสต่าง ๆ ติดเรดาร์ ติดเสาอากาศสำหรับรับส่งคลื่นวิทยุ บนยอดเสามีรังกาเป็นที่สำหรับยามยืนเฝ้าตรวจสิ่งต่าง ๆ มีข้าศึก หินโสโครก เรืออื่น ๆ เป็นต้น.
เสาค่ายน. ไม้หรือไม้ไผ่ปักรายล้อมหมู่บ้าน เมือง หรือที่ตั้งค่ายทหารในสมัยโบราณ, เสาระเนียด ก็ว่า.
เสาชี้น. เสาที่ยื่นออกไปทางหัวเรือ.
เสาดั้งน. เสาเรือนเครื่องสับ ตั้งอยู่บนหลังรอดตรงกึ่งกลางความยาวของตัวรอดขึ้นไปรับอกไก่, ดั้ง ก็ว่า.
เสาตรีน. เสาเรือนที่ตั้งถัดเสาโทไปทางทิศตะวันตก.
เสาตอม่อน. เสาขนาดสั้น มักใช้ไม้ไผ่ปักขึ้นสำหรับรับรอดในเรือนเครื่องผูก, ส่วนบนของฐานรากที่รองรับโครงสิ่งก่อสร้าง, ตอม่อ ก็ว่า, โดยปริยายหมายถึงมีรูปร่างล่ำเตี้ย เช่น เตี้ยม่อต้อเหมือนเสาตอม่อ
เสาตอม่อเสาชาน เสาแคร่ หรือเสาช่วยค้ำจุนเรือนโดยปักแนบกับเสาเรือน, ตอม่อ หรือ เสาหมอ ก็ว่า.
เสาตะลุงน. ไม้ท่อนกลม หัวเสากลึงเป็นรูปหัวเม็ดทรงมัณฑ์ ปักเป็นหลักคู่หนึ่ง สำหรับล่ามช้างหรือผูกช้างเครื่องยืนแท่น, ตะลุง ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
columnเสา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rostral columnเสานาวิกชัย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
séracเสาน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pilasterเสาอิง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
engaged columnเสาแนบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pillar of knowledge managementเสาหลักของการจัดการความรู้
K. Wiig ได้แบ่งองค์ประกอบเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละเสาประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดวงจรความรู้ครบถ้วน ตั้งแต่ การสร้าง (Create) การนำเสนอ (Manifest) การใช้ (Use) และการถ่ายทอด (Transfer) ความรู้ [การจัดการความรู้]
Columnsเสา [TU Subject Heading]
Columns, Concreteเสาคอนกรีต [TU Subject Heading]
Columns, Iron and steelเสาเหล็ก [TU Subject Heading]
Concrete pilingเสาเข็มคอนกรีต [TU Subject Heading]
Piling (Civil engineering)เสาเข็ม [TU Subject Heading]
Poles (Engineering)เสา (วิศวกรรมศาสตร์) [TU Subject Heading]
Poles and towersเสาและหอสูง [TU Subject Heading]
Steel pilingเสาเข็มเหล็ก [TU Subject Heading]
Ahchor pile เสาเข็ม
เสาที่ตอกหรือหล่ออยู่ในดินเพื่อรับน้ำหนัก บรรทุกของอาคาร [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who told you to hang people from lampposts?ใครสั่งคุณ ให้ใช้เสาไฟเป็นที่แขวนคอห่ะ The Great Dictator (1940)
Let's... run it up the flagpole and see if anyone salutes it."ขอ ... ทำงานมันขึ้นเสาธงและดูว่าใครมาคารวะมัน". 12 Angry Men (1957)
He always went down to help him carry the lines, the gaff and harpoon... ... and the sail that was furled around the mast.ดำเนินการเส้นขดฉมวกและ ฉมวก และเรือที่ถูกม้วนรอบเสา ใบปะ The Old Man and the Sea (1958)
They walked up the road together.พวกเขาเดินขึ้นไปบนถนน ด้วยกัน ชายชรายืนเสา The Old Man and the Sea (1958)
They walked down the road, and all along the road in the dark... ... barefoot men were moving, carrying the masts of their boats.พวกเขาเดินลงถนนและตลอด ถนนคนเดินเท้าเปล่ามืดถูกย้าย แบกเสากระโดงเรือของพวก เขา The Old Man and the Sea (1958)
He unstepped the mast, furled the sail... ... shouldered the mast, and started to climb.เขา unstepped เสา, ม้วนเรือ และ เขาไหล่เสาและเริ่มที่จะปีนขึ้น ไป The Old Man and the Sea (1958)
- Signpost.เสาติดป้ายบอกชื่อถนน เสาติดป้าย บอกชื่อถนน Help! (1965)
Liverpool can be a lonely place on a Saturday night.ลิเวอร์พูล สามารถคือสถานที่เหงา ในคืนวันเสาร์ Yellow Submarine (1968)
Turbo-prop, super-combustible spring.เทอร์โบเสาฤดูใบไม้ผลิซุปเปอร์ติด ไฟ Yellow Submarine (1968)
Ursus! Someone at the pillar.เออร์ซุส มีคนอยู่บนเสา Beneath the Planet of the Apes (1970)
You get back here, you old pious, candy-ass sidewinder!กลับมานะ ตาพระใจเสาะ Blazing Saddles (1974)
Grab a couple of poles.ยึดเสาเอาไว้ Jaws (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสา[n.] (sao) EN: pole ; post   FR: poteau [m] ; pilier [m] ; colonne [f] ; mât [m]
เสากระโดง[n.] (saokradōng) EN: mast ; foremast   FR: mât de navire [m]
เสาธง[n. exp.] (sao thong) EN: flagstaff ; flagpole ; flagpost   FR: mât [m] ; hampe de drapeau [f]
เสาประตู[n. exp.] (sao pratū) EN: goal post   FR: montant du but [m]
เสาร์[n. prop.] (Sao ) EN: Saturn   FR: Saturne
เสาร์นี้[n. exp.] (sao nī) EN: this Saturday   FR: ce samedi
เสาร์อาทิตย์[n. exp.] (sao āthit) FR: samedi et dimanche
เสาวรส[n. exp.] (saowarot) EN: passion fruit   FR: fruit de la passion [m]
เสาศิลาแลง[n. exp.] (sao silālaēng) EN: laterite column   
เสาอากาศ[n.] (sao ākāt) EN: aerial ; antenna   FR: antenne [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
long weekend(n) วันหยุดยาวที่ต่อเนื่องจากวันเสาร์และอาทิตย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antenna[N] สายอากาศ, See also: เสาอากาศ, Syn. aerial, receiving wire
bargepole[N] เสายาวใช้จูงหรือดุนให้เรือแล่น
bedpost[N] เสาเตียง
bollard[N] เสาที่ใช้ผูกเชือกเรือ
column[N] เสา, See also: เสาค้ำ, Syn. post, pillar, support, prop, pylon, standard, mast
flagstaff[N] เสาธง, Syn. flagpole
foremast[N] เสากระโดงหน้าของเรือ
goalpost[N] เสาประตู (กีฬา)
grope[VI] คลำหา, See also: เสาะหา, สืบเสาะหา, Syn. fish, fumble, touch
hitching post[N] เสาผูกม้า ลาหรือสัตว์อื่นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aloft(อะลอฟทฺ') adv. สูงขึ้นไป, เบื้องบน, ขึ้นไปในอากาศ, บนเสากระโดงเรือ, บนสวรรค์
amphiprostyle(แอมฟิพ' โพรสไทล์) n. การก่อสร้างที่มีเสาหน้าและหลังแต่ด้านข้างไม่มี. -amphiprostylar adj.
amphistylar(แอมพิสไท' ละ) adj. มีเสาทั้งด้านหน้าและหลัง, มีเสาทั้งสองข้าง
apophyge(อะพอฟ'ไฟจี) n. ส่วนโค้งเล็ก ๆ ที่เชื่อมลำเสากับฐาน, Syn. apophysis.
arcade(อาร์เคด') n. อนุกรมของส่วนโค้งที่มีเสาค้ำ,ระเบียงโค้งครึ่งวงกลม ทางเดินที่มีหลังคาหรือที่บังแดดและสองข้างทางมีร้านขายของ,ทางเดินที่มีเสาทั้งสองข้าง, Syn. archway)
architrave(อาร์'คิเทรฟว) n. ขอบประตูหรือหน้าต่าง, ส่วนล่างสุดของคิ้วบนเสา, บัวลาดบัวลาย. -architraval adj. -architraved adj.
ascertain(แอสเซอเทน') vt. เสาะหา, ค้นคว้า,สืบหา,ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน. -ascertainment n., Syn. discover, determine)
baluster(แบล'ลัสเทอะ) n. เสาราวระเบียง, Syn. balustrade
bedpostn. เสาเตียง
bowsprit(เบา'สพริท) n. เครื่องเสาหัวเรือขนาดใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
cleat(n) ราวเกาะ,ตอม่อ,เสาหลัก,พุก,หลักผูกเชือก
colonnade(n) เสาระเบียงใหญ่,แนวต้นไม้
column(n) เสาหิน,เสาปูน,แนว,แถวตอน,ปล่อง,คอลัมน์
comb(vt) หวีผม,สางผม,แปรงผม,เสาะหา,ค้นหา
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์
davit(n) รอกสำหรับแขวนเรือ,เสาสำหรับแขวนเรือ
dinosaur(n) สัตว์จำพวกไดโนเสาร์,กิ้งก่ายักษ์
driver(n) ผู้ขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนสัตว์,แรงผลักดัน,เครื่องตอกเสาเข็ม
foremast(n) เสากระโดงตอนหัวเรือ
foresail(n) ใบเรือบนเสากระโดงหน้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
boom (n ) เสาปั้นจั่น
coatrack (n ) เสาแขวนเสื้อหรือหมวก
electric post (n) เสาไฟฟ้า
high voltage post (n ) เสาไฟฟ้าแรงสูง
อินทขีล (n adj prep pron. ) เสาหลักเมืองชาวเชียงใหม่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[はしら, hashira] เสา ,คนที่เป็นที่พึ่งพิง

German-Thai: Longdo Dictionary
Samstag(n) |der| วันเสาร์
Laterne(n) |die, pl. Laternen| โป๊ะไฟหรือโคมไฟ(เสาไฟฟ้า)ตามท้องถนน, See also: Related: die Lampe
voraussichtlich(adj adv) เป็นไปได้สูง เช่น Ich komme voraussichtlich am Wochenende zur Arbeit. ฉันคงมาทำงานวันเสาร์อาทิตย์ค่อนข้างแน่, See also: S. sehr wahrscheinlich,
faulenzen(vi) |faulenzte, hat gefaulenzt| เกียจคร้าน ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆ เช่น Am Wochenende habe ich oft gefaulenzt z.B. im Bett gelesen und ferngesehen. วันเสาร์อาทิตย์ฉันมักอยู่ว่างๆ เฉยๆ ตัวอย่างเช่น โดยการอ่านหนังสือบนเตียงและดูทีวี
Säule(n) |die, pl. Säulen| เสา, แท่งคอนกรีต
forschen(vi) |forschte, hat geforscht| (nach etw./jmdm.) พยายามเพื่อหาที่มาหรือสาเหตุของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Wissenschaftler forschen seit langem nach der Ursache des Aussterbens von Dinosaurier. นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาหาสาเหตุของการสูญพันธ์ของไดโนเสาร์มานานแล้ว, See also: Related: erforschen

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Spannbeton {m} (n) เสาไฟฟ้าคอนกรีต

French-Thai: Longdo Dictionary
samedi(n) |m| วันเสาร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top