ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม้ถ่อ

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม้ถ่อ-, *ไม้ถ่อ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ไม้ถ่อ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ไม้ถ่อ*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม้ถ่อน. ไม้สำหรับยันแล้วดันให้เรือหรือแพเดินหรือหยุด.
ตำแบน. ชื่อปลาแห้งชนิดหนึ่งที่ไม่กรีดเนื้อตามยาวเป็นริ้ว เช่น เขากินหมูหนูพัดจะกัดเกลือ ไม่ถ่อเรือแหหาปลาตำแบ (นิราศวัดเจ้าฟ้าของสุนทรภู่), จำแบ ก็ว่า.
ถ่อ ๑ก. ทำให้เรือหรือแพเคลื่อนที่ไปโดยใช้ไม้ถ่อยันดินใต้ท้องน้ำ
รู้ไม่จริงก. รู้ไม่ถ่องแท้, รู้ไม่มากพอ, เช่น เขาชอบเล่าเรื่องส่วนตัวของเพื่อน ๆ ทั้ง ๆ ที่รู้ไม่จริง.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pole[N] ไม้ค้ำถ่อ, See also: ไม้คาน, ไม้ถ่อ, Syn. rod, bar
pole[VI] จัดให้มีไม้ค้ำ, See also: จัดให้มีไม้ยัน, จัดให้มีไม้ถ่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pole(โพล) n.,v. (ใช้) ไม้ยาว,ไม้เสา,เสาโทรเลข,ไม้ราว,เสาธง,ไม้ถ่อ,ไม้คาน,ขั้ว,จุดแห่งความสนใจ,จุดที่อยู่ตรงกันข้าม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top