Search result for

american

(126 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -american-, *american*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
american bar aßociation (name org uniq) สมาคมเนติบัณฑิตอเมริกัน
american civil liberties union (n ) สหภาพสิทธิเสรีภาพพลเรือนอเมริกัน
American Humane Associationสมาคมเมตตาสัตว์แห่งอเมริกา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
American    [ADJ] เกี่ยวกับอเมริกา, See also: เกี่ยวกับชาวอเมริกา, เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมอเมริกา, Syn. Yankee
American    [N] คนอเมริกา, See also: ชาวอเมริกา, คนอเมริกัน, Syn. citizen of the United States, Yankee, Native American
Americana    [N] หนังสือหรืองานเขียนที่เกี่ยวกับชนชาติอเมริกัน, Syn. American history, American materials
Americanism    [N] ความเลื่อมใสอเมริกา
Americanize    [VI] กลายเป็นมีลักษณะของอเมริกา
Americanize    [VT] มีลักษณะของอเมริกา, Syn. make into an American, introduce to American
Americanization    [N] การกลายเป็นมีลักษณะของอเมริกา
American Revolution    [N] สงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ. 1775-1783)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
American abstract artistsกลุ่มศิลปินอเมริกันแนวนามธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Experience Table of Mortalityตารางมรณวิสัยของสหรัฐอเมริกา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Gothicกอทิกแบบอเมริกัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (แอนซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (แอนซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American scene paintingจิตรกรรมชีวิตอเมริกัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ (แอสกี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ (แอสกี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Standards Association (ASA)สมาคมมาตรฐานอเมริกา (เอเอสเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
American Academy of Pediatricsสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา [การแพทย์]
American Association of Sex Educators and Counsสมาคมนักเพศศึกษาและนักแนะแนวแห่งประเทศสหรัฐฯ [การแพทย์]
American Chemical Societyสมาคมเคมีอเมริกัน, สมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา [การแพทย์]
American Civil Warสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกา [การแพทย์]
American Dental Associationสมาคมทันตแพทย์อเมริกัน [การแพทย์]
American fictionนวนิยายอเมริกัน [TU Subject Heading]
American Hospital Associationสมาคมโรงพยาบาลอเมริกัน, สมาคมโรงพยาบาลของอเมริกัน [การแพทย์]
American Institute on Family Relationsสถาบันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวแห่งประเท [การแพทย์]
American Library Associationสมาคมห้องสมุดอเมริกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
American literatureวรรณกรรมอเมริกัน [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
american(อะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับสหรัฐ-อเมริกาหรือทวีปอเมริกา. -n. ชาวอเมริกา, ชาวทวีปอเมริกา, อินเดียแดง -Americanism n.
american beautyต้นกุหลายในอเมริกาที่มีดอกสีแดงเข้มขนาดใหญ่ (rose)
american chameleonกิ้งก่าชนิดหนึ่งในอเมริกา Anolis carolinensis
american eagleนกอินทรีย์ชนิดที่ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ของอเมริกา
american englishภาษาอังกฤษที่ใชเในอเมริกา
american indianอินเดียแดง
american languageภาษาอังกฤษที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา (English)
american legionสมาคมทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกา (a society)
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
american revolutionสงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ.1775 - 83)

English-Thai: Nontri Dictionary
American(adj) เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา,เกี่ยวกับทวีปอเมริกา
American(n) ชาวอเมริกา,ชาวสหรัฐ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
So...the american FBI declare war on us.เมื่อเอฟบีไออเมริกัน ประกาศศึกกับเรา The Jackal (1997)
I told virginia P.D.,They're lookg for a white male in his 20s who owns an american-made truck, works a menial job.ฉันบอกทางกรมตำรวจเวอร์จีเนีย/Nเรากำลังตามหา ชายผิวขาว อายุช่วง 20 ปี/Nเขามีรถสัญชาติอเมริกัน ทำงานต้อยต่ำ Compulsion (2005)
We're looking for a white male in his 20's... who owns an american-made truck in disrepair.เรากำลังตามหา ชายผิวขาวอายุช่วงยี่สิบ เป็นเจ้าของรถสัญชาติอเมริกัน เก่า ๆ โทรม ๆ Extreme Aggressor (2005)
Let them christian, native american, hindu, you name it.อย่างพวกคริสเตียน คนอเมริกันพื้นเมือง แล้วก็พวกฮินดูอ่ะนะ Phantom Traveler (2005)
They still talk about the night that you gueed "the americanization of emily" in 15 seconds.พวกเค้ายังพูดถุึงคืนที่คุณ ใบ้คำว่า"ความเป็นอเมริกันของเอมิลี่" ใน 15วินาทีได้เลย The Game (2007)
My father-in-law will be happy We have a customer with american dollars.พ่อตาฉันคงดีใจ ที่ได้ลูกค้าจ่ายเป็นเงินอเมริกัน Resistance Is Futile (2007)
Hopefully they will change their minds, now that i have two american agents to barter with.หวังว่าพวกเขาจะเปลี่ยนใจ เพราะฉันมีสายลับไอ้กัน 2 คนไว้ต่อรอง Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
I hate the american appareleffect.I hate the american appareleffect. Bad News Blair (2007)
******he's an american citizen.คุณต้องทำอะไรซักอย่างซิ น้องชายผมบริสุทธิ์นะ เขาเป็นชาวอเมริกัน... Orientación (2007)
american, right?คนอเมริกันใช่มั้ย? Orientación (2007)
sara tancredi- she's an american. She's missing.ซาร่า แทนเครดี้- คนอเมริกัน เธอหายตัวไป Orientación (2007)
We found an american woman matching the description of your friend, ms. Tancredi.เราพบหญิงอเมริกัน ลักษณะคล้ายเพื่อนคุณ คุณแทนเครดี้ Orientación (2007)
come on ten to one no one wants the americanมาเลย 10 ต่อ 1 ไม่มีใครแทงข้างอเมริกัน Orientación (2007)
How about american?แล้วอเมริกันล่ะ? Orientación (2007)
You americans ask a lot of questions.คนอเมริกันชอบถามมากทุกคนเลยนะ Fire/Water (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอยูเอ [N] American University Alumni, See also: AUA, Syn. สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา
ชาวอเมริกัน    [N] American, See also: American people, Syn. คนอเมริกัน, Example: ชาวอเมริกันติดต่อค้าขายกับชาวไทยเป็นเวลานานแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เกิดและหรืออาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]
อเมริกัน[adj.] (Amērikan) EN: American   FR: américain
อเมริกันฟุตบอน[n. exp.] (Amērikan futbøn) EN: American football ; football (Am.)   FR: football américain [m]
ชาวอเมริกา[n. prop.] (Chāo Amērikā) EN: American   FR: Américain [m] ; ressortissant américain [m] ; citoyen américain [m]
ดาวเรือง[n.] (dāoreūang) EN: African marigold ; Aztec marigold ; Big marigold ; American marigold   FR: souci [m] ; oeillet d'inde [m]
ดอลลาร์[n.] (dønlā) EN: dollar ; American dollar ; buck (Am. - inf.)   FR: dollar [m] ; dollar américain [m]
ดอลลาร์สหรัฐ[n. exp.] (dønlā Saharat) EN: American dollar   FR: dollar américain [m]
เอยูเอ[X] (Ē.Yū.Ē.) EN: A.U.A. (American University Alumni)   
ฝรั่ง[n.] (Farang = Fárang) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner   FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
อินเดียนแดง[n. prop.] (Indīen Daēng) EN: Mohawk ; Red Indian ; American Indian   FR: Iroquois [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMERICAN    AH0 M EH1 R AH0 K AH0 N
AMERICANS    AH0 M EH1 R AH0 K AH0 N Z
AMERICANA    AH0 M EH2 R AH0 K AE1 N AH0
AMERICANO    AH0 M EH2 R IH0 K AA1 N OW0
AMERICANS'    AH0 M EH1 R AH0 K AH0 N Z
AMERICAN'S    AH0 M EH1 R AH0 K AH0 N Z
AMERICANISM    AH0 M EH1 R AH0 K AH0 N IH2 Z AH0 M
AMERICANIZE    AH0 M EH1 R AH0 K AH0 N AY2 Z
AMERICANIZED    AH0 M EH1 R AH0 K AH0 N AY2 Z D
AMERICANIZATION    AH0 M EH2 R AH0 K AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
American    (n) (@1 m e1 r i k @ n)
Americans    (n) (@1 m e1 r i k @ n z)
Americanism    (n) (@1 m e1 r i k @ n i z @ m)
Americanisms    (n) (@1 m e1 r i k @ n i z @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Football {m} [sport]American football [Add to Longdo]
Baumammer {f} [ornith.]American Tree Sparrow [Add to Longdo]
Buntfalke {m} [ornith.]American Kestrel [Add to Longdo]
Waldstorch {m} [ornith.]American Wood Ibis [Add to Longdo]
Rabengeier {m} [ornith.]American Black Vulture [Add to Longdo]
Goldzeisig {m} [ornith.]American Goldfinch [Add to Longdo]
Wanderdrossel {f} [ornith.]American Robin (Turdus migratorius) [Add to Longdo]
Amerikanisch-Samoa [geogr.]American Samoa (as) [Add to Longdo]
Schieferralle {f} [ornith.]American Black Crake [Add to Longdo]
Kanadaschnepfe {f} [ornith.]American Woodcock [Add to Longdo]
Nashornpelikan {m} [ornith.]American White Pelican [Add to Longdo]
Amerikanerkrähe {f} [ornith.]American Crow [Add to Longdo]
Andenbaumläufer {m} [ornith.]American Treecreeper [Add to Longdo]
Zwergsultanshuhn {n} [ornith.]American Purple Gallinule [Add to Longdo]
Zwergbinsenralle {f} [ornith.]American Finfoot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
かんじき兎[かんじきうさぎ;カンジキウサギ, kanjikiusagi ; kanjikiusagi] (n) (uk) snowshoe hare (Lepus americanus); snowshoe rabbit [Add to Longdo]
アーリーアメリカン[, a-ri-amerikan] (n) early American [Add to Longdo]
アエクィデンスディアデマ[, aekuidensudeiadema] (n) Aequidens diadema (species of South American freshwater cichlid) [Add to Longdo]
アエクィデンスパリドゥス[, aekuidensuparidousu] (n) doublespot acara (species of S. American cichlids, Aequidens pallidus) [Add to Longdo]
アジア系[アジアけい, ajia kei] (n,n-pref) Asian; (person) of Asian descent; Asian- (e.g. Asian-American) [Add to Longdo]
アスキー[, asuki-] (n) {comp} American Standard Code for Information Interchange; ASCII; (P) [Add to Longdo]
アノール[, ano-ru] (n) anole; American chameleon [Add to Longdo]
アノールトカゲ[, ano-rutokage] (n) anole; American chameleon [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
印第安人[yìn dì ān rén, ˋ ㄉㄧˋ ㄢ ㄖㄣˊ, ] American Indians [Add to Longdo]
友邦保险公司[Yǒu bāng bǎo xiǎn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄅㄤ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] American International Group (AIG), insurance company [Add to Longdo]
美元[Měi yuán, ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ, ] American dollar; US dollar [Add to Longdo]
美利坚[Měi lì jiān, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢ, ] American airways (AA) [Add to Longdo]
美国人[Měi guó rén, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, / ] American person; American people [Add to Longdo]
美国国际集团[Měi guó Guó jì Jí tuán, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] American International Group [Add to Longdo]
美国独立战争[Měi guó dú lì zhàn zhēng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] American war of independence (1775-1783) [Add to Longdo]
美国联準[Měi guó Lián zhǔn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄓㄨㄣˇ, / ] American Federal Reserve [Add to Longdo]
美国航空[Měi guó Háng kōng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, / ] American Airlines [Add to Longdo]
美国航空公司[Měi guó háng kōng gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] American Airlines [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
情報交換用アメリカ標準コード[じょうほうこうかんようアメリカひょうじゅんコード, jouhoukoukanyou amerika hyoujun ko-do] American Standard Code for Information Exchange, ASCII [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 American \A*mer"i*can\ ([.a]*m[~e]r"[i^]*kan), a. [Named from
   Americus Vespucius.]
   1. Of or pertaining to America; as, the American continent:
    American Indians.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the United States. "A young officer of
    the American navy." --Lyell.
    [1913 Webster]
 
   {American ivy}. See {Virginia creeper}.
 
   {American Party} (U. S. Politics), a party, about 1854, which
    opposed the influence of foreign-born citizens, and those
    supposed to owe allegiance to a foreign power.
 
   {Native american Party} (U. S. Politics), a party of
    principles similar to those of the American party. It
    arose about 1843, but soon died out.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 American \A*mer"i*can\ ([.a]*m[~e]r"[i^]*kan), n.
   A native of America; -- originally applied to the aboriginal
   inhabitants, but now applied to the descendants of Europeans
   born in America, and especially to the citizens of the United
   States.
   [1913 Webster]
 
      The name American must always exalt the pride of
      patriotism.               --Washington.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 American
   adj 1: of or relating to the United States of America or its
       people or language or culture; "American citizens";
       "American English"; "the American dream"
   2: of or relating to or characteristic of the continents and
     islands of the Americas; "the American hemisphere"; "American
     flora and fauna"
   n 1: a native or inhabitant of the United States
   2: the English language as used in the United States [syn:
     {American English}, {American language}, {American}]
   3: a native or inhabitant of a North American or Central
     American or South American country

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 us
 
 1. (kıs.) United States, American.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 yank, yanky
 
 1. Birleşik Amerika'nın özellikle kuzey doğu eyaletleri ahalisinden biri
 2. Kuzey Amerikalılara verilen bir lakap
 3. Amerika'ya ait, American.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 am, ma
 
 1. (kıs.) Artium Magister, Master of Arts. AM (kıs.) Anno Mundi, dünya yaratıldığı sene(den.) am (kıs.) ante meridiem, öğleden evvel. Am, (kıs.) America, American.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top