ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดอลลาร์

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดอลลาร์-, *ดอลลาร์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอลลาร์(clas) dollar, Example: การสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ต้องใช้เงินทุนไม่ต่ำกว่า 500, 000 ดอลลาร์, Thai Definition: ชื่อหน่วยเงินตราที่ใช้เรียกในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดอลลาร์น. ชื่อหน่วยเงินตราที่ใช้เรียกในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canadian dollarดอลลาร์แคนาดา [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That'd be $350 that I'd put in.ก็จะเป็น 350 ดอลลาร์ ที่ฉันร่วมจ่าย Of Mice and Men (1992)
Candy will send $100 to hold it?และแคนดี้จะส่งเงิน ร้อยดอลลาร์ไม่มัดจำไว้ก่อน Of Mice and Men (1992)
I sure will. I'll have 30 more dollars the time you guys is ready to quit.แน่นอน ฉันยังมีเงินอีก 30 ดอลลาร์ ตอนที่พวกนายพร้อมจะออกจากงาน Of Mice and Men (1992)
And... a five-dollar shake.และ ... สั่นห้าดอลลาร์ Pulp Fiction (1994)
- Did you just order a five-dollar shake?- คุณเพียงแค่สั่งการสั่นห้าดอลลาร์? Pulp Fiction (1994)
- That's five dollars?- นั่นเป็นเงินห้าดอลลาร์? Pulp Fiction (1994)
I gotta know what a five-dollar shake tastes like.ฉันต้องรู้ว่าสิ่งที่สั่นห้าดอลลาร์รสชาติเหมือน Pulp Fiction (1994)
Jules, you give that fuckin' nimrod 1, 500 dollars, and I'll shoot him on general principle.จูลส์คุณให้ว่าไอ้นิม 1, 500 ดอลลาร์และฉันจะยิงเขาในหลักการทั่วไป Pulp Fiction (1994)
Seven dollars in any rock and gem shop.เจ็ดดอลลาร์ในหินและอัญมณีใด ๆ ที่ร้าน The Shawshank Redemption (1994)
"Except now you want us to pay you $430 for the time it took you..."เว้นแต่ต้องจ่ายให้คุณ 430 ดอลลาร์ Don Juan DeMarco (1994)
"We can keep looking if you want, Mrs. Mickler but it's $65 an hour".พูดว่า เราดูให้คุณได้ ถ้าคุณต้องการคุณนายมิคเลอร์ แต่ชั่วโมงละ 65 ดอลลาร์ Don Juan DeMarco (1994)
And I just want a million dollars!และฉัน อยากได้เงินล้านดอลลาร์ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอลลาร์[dønlā] (n) EN: dollar ; American dollar ; buck (Am. - inf.)  FR: dollar [ m ] ; dollar américain [ m ]
ดอลลาร์สหรัฐ[dønlā Saharat] (n, exp) EN: American dollar  FR: dollar américain [ m ]
ดอลลาร์ออสเตรเลีย[dønlā Østrelīa] (n, exp) EN: Australian dollar  FR: dollar australien [ m ]
ดอลลาร์ฮ่องกง[dønlā Hǿng Kong] (n, exp) EN: Hong Kong dollar ; HK$  FR: dollar de Hong Kong [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dollar(n) ดอลลาร์ (หน่วยเงินตรา), See also: สกุลเงินดอลลาร์, Syn. coin, legal tenden, currency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
billionaire(บิล'ยะแนร์) n. ผู้มีเงินพันล้าน (ดอลลาร์, ปอนด์ ฯลฯ), Syn. multimillionaire
cent(เซนทฺ) n. เหรียญ 1/100 ดอลลาร์ -Conf. scent, sent
dime(ไดมฺ) n. 1/10 ของดอลลาร์ -Phr. (a dime a dozen ธรรมดา ๆ , มีอยู่ทั่วไป)
dollar(ดอล'ละ) n. ดอลลาร์
half buckครึ่งดอลลาร์
nickel(นิค'เคิล) n. ธาตุโลหะ; Ni; ชื่อเหรียญทองแดงผสมนิกเกิลของอเมริกามีค่าเท่ากับ 1/20 ส่วนของหนึ่งดอลลาร์.
yuan(ยวน) n. ธนบัตรเงินตราของจีน มีค่าเท่ากับ 100 เซนต์, ดอลลาร์, ราชวงศ์หงวนของจีน pl. yuan, Syn. yuan dollar

English-Thai: Nontri Dictionary
dollar(n) เงินดอลลาร์, เหรียญ, ธนบัตร

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top