ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-แนะนำ-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แนะนำ, *แนะนำ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนะนำ(v) introduce, Syn. แนะนำตัว, Example: เขามาเป็นคู่รักกันได้ก็เพราะเพื่อนแนะนำให้รู้จักกัน, Thai Definition: บอกให้รู้จักกันตามธรรมเนียม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แนะนำก. ชี้แนวทางให้ทำหรือปฏิบัติ เช่น แนะนำให้ดูหนังสือ แนะนำวิธีการใช้ยา
แนะนำบอกให้รู้จักกันตามธรรมเนียม.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It might be advisable for you to dance with Madam Napaloni.ผมแนะนำให้ท่าน ไปเต้นรำกับ ท่านผู้หญิง เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
Introducing the only marionette... who can sing and dance... absolutely without the aids of strings.แนะนำเพียงหุ่นเชิด ที่สามารถร้องเพลงและเต้นรำ อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องเอดส์ ของสตริง Pinocchio (1940)
In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy.ในกรณีที่คุณพบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด ม้านั่งจะไม่ได้สร้างความบันเทิงให้คำแนะนำสำหรับความเมตตา 12 Angry Men (1957)
Nobody seeks his advice after 75 years.ไม่มีใครพยายามคำแนะนำของเขาหลังจาก 75 ปี 12 Angry Men (1957)
I didn't encourage that wink.ฉันไม่ได้ขอแนะนำให้พริบที่ Help! (1965)
- You've failed. - I suggest you see a specialist.ฉันแนะนำให้คุณเห็นผู้เชี่ยวชาญ Help! (1965)
Every word of this film is written in pencil in my own handwriting.ทุกคำพูดของภาพยนตร์เรื่องนี้ ถูกเขียนด้วยดินสอเขียนด้วย ลายมือของตัวเอง ฉันเป็นหนี้ฉันแนะนำให้กับ งานศิลปะของสงคราม How I Won the War (1967)
Which is why I always wear spurs, even in cold weather.แม้ในสภาพอากาศหนาวเย็น คำแนะนำของคุณ How I Won the War (1967)
I'll do anything you advise, sir.ฉันจะทำอะไรที่คุณให้ คำแนะนำครับ How I Won the War (1967)
If you will be taking your turn on guard, I'd suggest first stag and me on last, making sure you was fresh for command on the off at the most likely times.หากคุณจะได้รับการเปิดของ คุณในยาม ฉันขอแนะนำให้ยองแรกและ ฉันในที่ผ่านมา หรือ ในทางกลับกัน How I Won the War (1967)
Tell the wife to drop the butcher and become a vegetarian.บอกภรรยาว่าจะลดลงคนขาย เนื้อและ กลายเป็นมังสวิรัติ นั่นเป็นคำแนะนำของคุณ How I Won the War (1967)
Play on is my advice to you unless you want to look at me in a court martial.เล่นบนเป็นคำแนะนำของฉัน กับคุณถ้าคุณต้องการ จะจบลงมองมาที่ฉัน จากปลายหยาบของศาลทหาร How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนะนำ[naenam] (v) EN: suggest ; advise ; recommend ; counsel ; give advice ; guide  FR: recommander ; suggérer ; conseiller ; proposer
แนะนำ[naenam] (v) EN: introduce ; present  FR: présenter ; introduire
แนะนำ[naenam] (adj) EN: recommended  FR: recommandé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquaint(vt) แนะนำ
admonish(vt) แนะนำ, See also: ตักเตือน, เตือน, Syn. advise
advise(vi) แนะนำ, See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, Syn. recommend
advise(vt) แนะนำ, See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, Syn. recommend
bring forward(phrv) แนะนำ, See also: เสนอแนะ, เสนอความคิดเห็น, Syn. come forward
bring in(phrv) แนะนำ, See also: เสนอความคิด, เสนอแนะ
caution(vt) แนะนำ, Syn. advise
commend(vt) แนะนำ, Syn. recommend
guide(vt) แนะนำ, See also: แนะแนว, กำหนดทิศทาง, นำทาง, บอกทาง, นำไป, ชี้ทาง, Syn. conduct, escort, show the way
lead up to(phrv) แนะนำ, See also: เกริ่นนำ, พูดอ้อมๆ, พูดอ้อมค้อม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
昇段[しょうだん, shoudan] (n) แนะนำ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
勧める[すすめる, susumeru] TH: แนะนำ  EN: to recommend

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top