ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tipp

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tipp-, *tipp*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tipple(vi) ดื่มเหล้า
tippler(n) คนขี้เมา, Syn. drunk
tippler(n) นกพิราบที่เลี้ยงไว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tipple(ทิพ'เพิล) vt. จิบเหล้า (มักติดต่อกัน) vi. ดื่มเหล้า (มักเป็นนิสัยหรือมากเกินไป) n. เหล้า., See also: tippler n., Syn. booze, drink
stipple(สทิพ'เพิล) vt., n. (การ) ทาสีหรือสลักหรือวาดเป็นแต้ม ๆ หรือเป็นจุด ๆ , ผลงานด้วยวิธีการดังกล่าว, See also: stippler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tippet(n) ผ้าพันคอ, ผ้าคลุมไหล่
tipple(n) สุรา, เหล้า
tipple(vi) เมาหยำเป, จิบเหล้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tippingการทิ้ง, Example: การทิ้งของเสียในที่ทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
tippingการใ้ห้ข้อมูล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tippAre you more likely to get worse ovulation pains if you have a tipped uterus?
tippThe driver tipped his cap.
tippThis tipping business always makes us uneasy.
tippThis wasn't here this morning ... looks like somebody's been fly tipping.
tippWhen you go abroad, you'd better keep in mind that tipping is necessary.
tippYou'd better remember that tipping is necessary in the USA.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก่ดีกรี[kaēdīkrī] (adj) EN: a little tippy
ผีเสื้อมุมใต้ปีกขาว[phīseūa mum tāi pīk khāo] (n, exp) EN: White-tipped Palmer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TIPP
TIPPS
TIPPY
TIPPLE
TIPPET
TIPPIE
TIPPER
TIPPEN
TIPPED
TIPPIN

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tipped
tippet
tipple
tippets
tipping
tippled
tippler
tipples
tipplers
tippling

German-Thai: Longdo Dictionary
Tipp(n) |der, pl. Tipps| คำแนะนำ, เคล็ดลับ, See also: der Hinweis, Syn. der Tip
tippen(vt) |tippte, hat getippt| พิมพ์ดีด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tipp { m }; Tip { m } [ alt ]; Hinweis { m } | Tipps { pl }; Tips { pl } [ alt ]; Hinweise { pl } | der richtige Tipp (Tip [ alt ])tip | tips | the straight tip [Add to Longdo]
Tippelbruder { m }tramp; hobo [Add to Longdo]
Tippen { n } (Schreiben)typing [Add to Longdo]
Tippfehler { m } | Tippfehler { pl }typing error | typing errors [Add to Longdo]
Tippfehler { m } | Tippfehler { pl }typo | typos [Add to Longdo]
tippelnto walk; to traipse [Add to Longdo]
tippt abtypewrites [Add to Longdo]
tippt neuretypes [Add to Longdo]
tippte neuretyped [Add to Longdo]
tipptopptiptop [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こっくりさん[kokkurisan] (n) table turning (tipping, tilting); divination by planchette [Add to Longdo]
飲ん兵衛;飲んべえ;呑ん兵衛;飲兵衛(io);呑兵衛(io)[のんべえ, nonbee] (n) heavy drinker; tippler [Add to Longdo]
飲助;飲み助;呑み助[のみすけ, nomisuke] (n) tippler; drunkard; heavy drinker [Add to Longdo]
煙管[キセル, kiseru] (n) (1) (tobacco) pipe with metal tipped stem (khm [Add to Longdo]
子宮後屈[しきゅうこうくつ, shikyuukoukutsu] (n) retroversion of the uterus; tipped uterus [Add to Longdo]
酒飲み;酒呑み;酒呑[さけのみ, sakenomi] (n) (heavy) drinker; drunkard; tippler; boozer [Add to Longdo]
修正液[しゅうせいえき, shuuseieki] (n) (See 修正テープ) correction fluid; correcting fluid; white out; Wite-out; Liquid Paper; Tipp-Ex [Add to Longdo]
転換点[てんかんてん, tenkanten] (n) turning point; tipping point; commutation point [Add to Longdo]
点画[てんが, tenga] (n) stippling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  tipp
   hint; tip

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top