ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แนะแนว

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แนะแนว-, *แนะแนว*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แนะแนวก. แนะนำแนวทางว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Counselingแนะแนว, การปรึกษา, การให้คำปรึกษา [การแพทย์]
Guidance, Anticipatoryแนะแนวทางแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ในการปรับตัวของ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and to think my high school guidance counselor said I'd never amount to anything.ครูแนะแนวสมัยมัธยม เคยบอกว่า ผมไม่ีมีความมุ่งมั่นยิ่งใหญ่อะไร Spies Like Us (1985)
Under my personal guidance and supervision... and with the aid of a new wonder drug, Expectane...ภายใต้การแนะแนวและวิสัยทัศน์ ในการช่วยเหลือการสร้างยาที่วิเศษ เอ็กซ์เพกเทน Junior (1994)
They sort of get to you in a way.ประมาณว่าแนะแนวทางให้คนอ่าน In the Mouth of Madness (1994)
Bob loved me because he thought my testicles were removed too.กลุ่มถัดมา, หลังจากการแนะแนวการบำบัด Fight Club (1999)
-Guidance to students who have an illicit sexual relations, +30 -When a delinquent is straightened, +80 -Extracurricular activity, winner nationwide, +50แนะแนวเพื่อนักเรียนที่มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมาย, +30 \ N-เมื่อกระทำผิดเป็นหัก+ 80N-กิจกรรมนอกหลักสูตร GTO (1999)
Alexa Woods, environmental technician and guide.อเล็กซา วูด ผู้เชี่ยวชาญและแนะแนวด้านสภาพแวดล้อม AVP: Alien vs. Predator (2004)
Now, I'd like to introduce to you the Head of our Guidance Department.ครูขอแนะนำหัวหน้าฝ่ายแนะแนว The Perfect Man (2005)
Let me tell you how I run the Guidance Department.ผมจะบอกให้ฟังว่า ผมจัดการแผนกแนะแนวยังไง The Perfect Man (2005)
It's pretty obvious to me you need some guidance.แม่เห็นชัดแล้วว่าลูกสมควรได้รับการแนะแนว Pilot (2005)
The corpse that was found in the Guidance Institute has been sent for an autopsy.ได้มีการพบศพที่สถาบันแนะแนว ได้ส่งศพไปชันสูตรแล้ว Sweet Spy (2005)
I want to ask of you graduates the following as you enter the real world.ฉันอยากจะแนะแนวทาง เพื่อให้เธอเข้าไปเผชิญ กับโลกที่แท้จริงได้อย่างไม่ลำบาก Dasepo Naughty Girls (2006)
I was just filling in my replacement, and saying bye to your dad.อย่าบอกนะว่าจะย้ายออกไป ผมมาแนะแนว ให้คนที่มาทำแทน Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนะแนว[naenaēo] (v) EN: guide  FR: diriger ; aiguiller

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guide(vt) แนะนำ, See also: แนะแนว, กำหนดทิศทาง, นำทาง, บอกทาง, นำไป, ชี้ทาง, Syn. conduct, escort, show the way

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
direct(ดิเรคทฺ', ไดเรคทฺ') v. ชี้ทาง, นำทาง, ชี้แนว, แนะแนว, ควบคุม, อำนวยการ, บัญชาการ, จ่าหน้าซอง, มุ่งส่ง, เล็ง, บ่าย adj., adv. โดยตรง, เปิดเผย, แน่นอน, เด็ดขาด, See also: directness n., Syn. control, straight, candid
directory(ดิเรค'ทะรี) n. หนังสือรวบรวมชื่อและที่อยู่ของบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ , แผ่นป้ายแสดงชื่อหน่วยงานและชั้นที่อยู่ของอาคารธุรกิจหลังใหญ่, คณะกรรมการ. adj. เกี่ยวกับการชี้ทาง, เกี่ยวกับการแนะแนว, Syn. list สารบบหมายถึง การแบ่งจานบันทึก โดยเฉพาะจานบันทึกที่มีความจุมาก ๆ ที่สามารถบรรจุแฟ้มข้อมูลได้หลายร้อยแฟ้ม ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา จานบันทึกทุก ๆ จานจะมีสารบบอย่างน้อยหนึ่งสารบบ เป็นสารบบเริ่มต้นเรียกว่า " สารบบราก " root directory เราอาจใช้คำสั่งสร้างสารบบ หรือสารบบย่อยเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เก็บแฟ้มประเภทเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันเอาไว้ด้วยกัน ก็ได้ การเก็บแฟ้มข้อมูลด้วยวิธีนี้ทำให้หาง่ายขึ้น
guidance(ไก'เดินซฺ) n. การแนะแนว, การนำทาง, เครื่องนำทาง
guide(ไกดฺ) vt. แนะแนว, แนะนำ, นำทาง, ชี้แนะ, ควบคุม. n. คนนำทาง, มัคคุเทศก์, เครื่องนำทาง, สิ่งชี้นำ, รางน้ำ, เข็มทิศ, เนตรนารี., See also: guidingly adv., Syn. lead, direct

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top